Tipy a triky Tecnomatix

Digitálne dvojča v robotike

Autor: | Robotika
Najnovší Process Simulate 15.0.1 zvládne priamu komunikáciu s reálnym robotom od spoločnosti Universal Robots. Odteraz si môžete vytvoriť digitálne dvojča tak, že jednoducho prepojíte UR robota s Process Simulate pomocou LAN kábla, a spustíte komunikáciu pomocou IP adresy. Viac

Voľne sa pohybujúce AGV

Autor: | Výroba a logistika
Hlavnou novinkou Plant Simulation v15 je, že objekt AGV (Transporter) už nemusí byť viazaný na trať, a môže sa pohybovať voľne po ploche (layout, shopfloor) veľmi podobne ako pracovníci (Workers) pri aktivovanom móde Move freely within area. Viac

Automatic Part Routing

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie Plant Simulation 14.2 je možné nastaviť pre objekt „Part“ automatic part routing, čo je podobné nastavenie ako automatic routing pre objekt Transporter. Je to využiteľné vtedy, ak sa materiálový tok vetví a je viacero možností, kam materiál môže tiecť. Pomocou automatic part routing sa dostane part do cieľovej destinácie aj bez použitia SimTalku a rozhodovacích pravidiel. Part môže prechádzať objektmi materiálového toku ako je Station alebo Conveyor. Automatic part routing je možné použiť aj pri transporte Part-u medzi objektami Station pomocou Worker-a. Viac

Kusovník v Assembly Station

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie 14.0 Plant Simulation je teraz možné vložiť kusovník (BOM list) do objektu Assembly Station, v ktorom pribudlo nové nastavenie „Depends on Main MU”. Nové nastavenie umožňuje predefinovať jeden alebo niekoľko kusovníkov pre rôzne výrobky (parts) v jednej tabuľke. Assembly Station teraz automaticky použije konkrétny kusovník pre prichádzajúci typ výrobku bez toho, aby bolo nutné použiť programovanie SimTalk. Viac

Manipulácia s 3D objektmi pomocou modulu Edddison v Plant Simulation

Autor: | Výroba a logistika

Modul Edddison pre Siemens Tecnomatix Plant Simulation reprezentuje interaktívne 3D rozhranie slúžiace na tvorbu a manipuláciu s virtuálnym modelom vašej fabriky.

Modul Edddison prináša do Plant Simulation pomocou hardvéru, ktorý sa skladá z projektoru, počítača a interaktívnej podložky, interaktívnu manipuláciu s objektmi.

Objekty sú uložené na interaktívnej podložke a sú snímané pomocou projektoru, ktorý vytvára 3D model snímaného objektu. Projektor taktiež sníma a zaznamenáva polohu a smer otočenia reálnych objektov. Manipuláciou reálneho objektu dokážeme presúvať a otáčať 3D objekty v digitálnom modeli.

Vylepšená animácia Robotov a manipulátorov

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie Plant Simulation v14 majú objekty Pick-and-Place (roboti, manipulátori) vylepšenú animáciu svojich pohybov. Teraz sa objekt dokáže otáčať v 3-5 osiach a má automaticky vypočítaný najkratší pohyb k cieľu, ktorý plánuje uchopiť. A taktiež umožňuje nastaviť spôsob uchopovania cieľového objektu, ako napr. na jeho vrchnej časti, spodnej časti, zboku, v centre objektu a pod. Viac

Process Simulate a virtuálna realita

Autor: | Robotika

V najnovšom Process Simulate sa dokážete na simuláciu pozerať z pohľadu virtuálnej reality. Pomocou VR okuliarov a ovládacích prvkov dokážete linku upravovať, spúšťať a mať tak iný pohľad na vytváranie simulácie ako doteraz. Práca s virtuálnou realitou je jednoduchá a rýchla. Pomocou jedného tlačidla vám Process Simulate automaticky prevedie digitálnu linku do virtuálnej reality a vy môžete ihneď pracovať. Príďte si vyskúšať virtuálnu realitu k nám.

Digitálne dvojča v robotike

Autor: | Robotika
Najnovší Process Simulate 15.0.1 zvládne priamu komunikáciu s reálnym robotom od spoločnosti Universal Robots. Odteraz si môžete vytvoriť digitálne dvojča tak, že jednoducho prepojíte UR robota s Process Simulate pomocou LAN kábla, a spustíte komunikáciu pomocou IP adresy. Viac

Process Simulate a virtuálna realita

Autor: | Robotika

V najnovšom Process Simulate sa dokážete na simuláciu pozerať z pohľadu virtuálnej reality. Pomocou VR okuliarov a ovládacích prvkov dokážete linku upravovať, spúšťať a mať tak iný pohľad na vytváranie simulácie ako doteraz. Práca s virtuálnou realitou je jednoduchá a rýchla. Pomocou jedného tlačidla vám Process Simulate automaticky prevedie digitálnu linku do virtuálnej reality a vy môžete ihneď pracovať. Príďte si vyskúšať virtuálnu realitu k nám.

Vyhľadávanie Mfg bodov cez Process Simulate na Teamcentri

Autor: | Robotika

Process Simulate na Teamcentri obsahuje funkcionality, ktoré prinášajú užívateľovi lepšiu prehľadnosť a pohodlnejšiu prácu. Pozrite si v nasledujúcom videu, ako sa v Process Simulate napojenom na Teamcenter jednoducho vyhľadávajú a spravujú Mfg body. Cez nástroj vyhľadávania Mfg bodov si môžete vyfiltrovať Mfg body podľa toho, či sú alebo nie sú priradené k produktom.

Inovovaný postup ukladania komponentov

Autor: | Robotika
V novej verzii Tecnomatix 14.0 je možné rýchlejšie ukladať existujúci komponent ako nový prototyp, ktorý bude mať novú inštanciu. Pomocou novej funkcie „Save Component As“ tak Process Simulate dokáže ukladať viacero verzií modelov jedného prototypového dielu. Viac

Zváranie pomocou kontinuálneho generátora

Autor: | Robotika

Kontinuálny generátor poskytuje užívateľom pohodlné nastavovanie parametrov a vyprojektovanie operácií pri kontinuálnom zváraní. Nástroj urýchľuje vytváranie kontinuálnych operácií, keďže všetky potrebné nastavenia sú prehľadne umiestnené v jednom okne. Odteraz už nebude potrebné nevyhnutne používať funkciu „Project Arc Seam“.
Kontinuálny generátor umožňuje zapínať a vypínať projekciu kontinuálneho zvárania. Ďalšou výhodou je funkcia zobrazenia polohy zvaru ešte pred tým, ako ju užívateľ potvrdí.

Vytvorenie a export polohy nástroja

Autor: | Robotika

V nasledovnom videu je zobrazený postup, ako možno zobraziť polohu nástroja vo viacerých lokáciách v jednom čase. Funkcia „Guncloud“ dokáže zobraziť nástroj robota pre každú lokáciu samostatne, a tak znázorniť, aký priestor bude potrebný pre pohyb nástroja. Funkcia dokáže tiež exportovať náhľad do formátu „.jt“, ktorý si môže zobraziť napríklad konštruktér cez voľne stiahnuteľný softvér „JT2GO“.

Návod na importovanie produktov do štúdie

Autor: | Robotika

Vo videu sa nachádza návod na častý problém, a to ako naimportovať prototyp produktu do štúdie. Štandardne sa však prototyp do štúdie nevkladá. Vkladať môžete len inštancie (kópie produktov odkazujúce sa na prototyp), preto je potrebné najskôr spraviť z prototypu inštanciu, a až potom inštanciu nakopírovať do „RobcadStudy“.

Rýchle umiestnenie objektu do vybranej lokácie

Autor: | Robotika

Do Tecnomatixu bola pridaná nová funkcia, ktorá dokáže umiestniť objekt do požadovaného miesta vzhľadom k vybranej lokácii. Nemusíte tak prácne poziciovať objekty, ani čakať na prejdenie celej dráhy objektu. Odteraz stačí PK (pravý klik) na vybranú lokáciu, v roletovom menu vybrať „Jump Assigned Object“, a objekt sa sám zapoziciuje podľa vybranej lokácie. Túto jednoduchú, ale užitočnú funkcionalitu si môžete pozrieť v priloženom videu.

Nové uchopovanie a vyberanie objektov v Tecnomatix 13.0.2

Autor: | Robotika

Najnovšia verzia softvéru Tecnomatix prináša nové možnosti uchopovania a vyberania objektov. Tecnomatix pomocou tohto nástroja ukazuje, ktorý objekt bude po jeho zakliknutí vybraný ešte pred tým, ako ho vyberiete. Tento objekt sa vám najskôr farebne vyznačí, a vy sa môžete rozhodnúť či si ho vyberiete. Táto funkcia dokáže odbúrať časté mylné označenia a výbery objektov, a s tým spojené časté odmazávanie chybne vybraných objektov. Pomocou tohto výberu dokážete nielen vyberať samotné objekty, ale aj uchopovať hrany, rohy, alebo stredy otvorov.

Download a upload programu robota

Autor: | Robotika

V nasledovnom videu je spracovaný postup, ako možno kopírovať robotické dráhy medzi rozdielnymi projektmi. Pri tejto činnosti je potrebné najskôr stiahnuť program z robota na lokálny disk. Takto stiahnutý program je potom možné nahrať do akéhokoľvek ďalšieho projektu, prípadne použiť program ako zálohu. Naimportovaním tohto programu do ďalšieho projektu majú lokácie rovnakú orientáciu a umiestnenie v súradnicovom systéme. Výhodou takéhoto prenosu lokácií je to, že lokácie si so sebou prenášajú aj ich vnútorné parametre (nastavenia).

Voľne sa pohybujúce AGV

Autor: | Výroba a logistika
Hlavnou novinkou Plant Simulation v15 je, že objekt AGV (Transporter) už nemusí byť viazaný na trať, a môže sa pohybovať voľne po ploche (layout, shopfloor) veľmi podobne ako pracovníci (Workers) pri aktivovanom móde Move freely within area. Viac

Automatic Part Routing

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie Plant Simulation 14.2 je možné nastaviť pre objekt „Part“ automatic part routing, čo je podobné nastavenie ako automatic routing pre objekt Transporter. Je to využiteľné vtedy, ak sa materiálový tok vetví a je viacero možností, kam materiál môže tiecť. Pomocou automatic part routing sa dostane part do cieľovej destinácie aj bez použitia SimTalku a rozhodovacích pravidiel. Part môže prechádzať objektmi materiálového toku ako je Station alebo Conveyor. Automatic part routing je možné použiť aj pri transporte Part-u medzi objektami Station pomocou Worker-a. Viac

Kusovník v Assembly Station

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie 14.0 Plant Simulation je teraz možné vložiť kusovník (BOM list) do objektu Assembly Station, v ktorom pribudlo nové nastavenie „Depends on Main MU”. Nové nastavenie umožňuje predefinovať jeden alebo niekoľko kusovníkov pre rôzne výrobky (parts) v jednej tabuľke. Assembly Station teraz automaticky použije konkrétny kusovník pre prichádzajúci typ výrobku bez toho, aby bolo nutné použiť programovanie SimTalk. Viac

Manipulácia s 3D objektmi pomocou modulu Edddison v Plant Simulation

Autor: | Výroba a logistika

Modul Edddison pre Siemens Tecnomatix Plant Simulation reprezentuje interaktívne 3D rozhranie slúžiace na tvorbu a manipuláciu s virtuálnym modelom vašej fabriky.

Modul Edddison prináša do Plant Simulation pomocou hardvéru, ktorý sa skladá z projektoru, počítača a interaktívnej podložky, interaktívnu manipuláciu s objektmi.

Objekty sú uložené na interaktívnej podložke a sú snímané pomocou projektoru, ktorý vytvára 3D model snímaného objektu. Projektor taktiež sníma a zaznamenáva polohu a smer otočenia reálnych objektov. Manipuláciou reálneho objektu dokážeme presúvať a otáčať 3D objekty v digitálnom modeli.

Vylepšená animácia Robotov a manipulátorov

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie Plant Simulation v14 majú objekty Pick-and-Place (roboti, manipulátori) vylepšenú animáciu svojich pohybov. Teraz sa objekt dokáže otáčať v 3-5 osiach a má automaticky vypočítaný najkratší pohyb k cieľu, ktorý plánuje uchopiť. A taktiež umožňuje nastaviť spôsob uchopovania cieľového objektu, ako napr. na jeho vrchnej časti, spodnej časti, zboku, v centre objektu a pod. Viac

Novinky

Cez ktorý nástroj vytvárať detailnú simuláciu?

| Tecnomatix – Novinky | No Comments
Pred začiatkom projektu je kľúčové zvoliť si správne nástroje, ktoré pomôžu užívateľovi projekt odovzdať na čas a v požadovanej kvalite. V prípade, že vytvárate detailnú simuláciu procesov, je vhodné zvoliť…

Simulácia od návrhu až po realizáciu

| Tecnomatix – Novinky | No Comments
Simulácia procesov vo výrobe sa stala neoddeliteľnou súčasťou zavádzania nových technológií do výroby, a zároveň sa stala nástrojom pre maximálne využitie tejto technológie. Momentálne existuje viacero simulačných nástrojov, ktoré riešia…

Dokáže robot pracovať lepšie s použitím simulačného softvéru?

| Tecnomatix – Novinky | No Comments
Výrobcovia robotov sa neustále snažia zdokonaľovať ich roboty tak, aby boli schopné zvyšovať produkciu a modernizovať výrobné metódy. Na druhej strane sú užívatelia, ktorí programujú robotov, a snažia sa využiť…

Technológia Point Cloud v Plant Simulation

| Tecnomatix – Novinky | No Comments
Simulácia výroby je tým presnejšia, čím sú presnejšie podklady, vrátane stavieb, hál, výrobných zariadení liniek a pod.  Pôvodná projektová dokumentácia však býva často úplne odlišná od reality. Čiže k simulácii…

Plant Simulation 12.1 nie je len nový obal pre Plant Simulation

| Tecnomatix – Novinky | No Comments
Plant Simulation je dynamicky sa rozvíjajúci produkt, pretože reaguje na potreby zákazníkov. Vývojári z firmy Siemens aplikujú do každej aktualizácie mnoho užívateľských  pripomienok, avšak v najnovšej verzii Plant Simulation 12.1…