Skip to main content

Tool Shop

Nástrojárne

VYUŽÍVAJTE SVOJE STROJE NA MAXIMUM - AKUTUÁLNE

UDRŽTE LISY V NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKE - AKUTUÁLNE

Nepodceňujte kalkulácie a hľadajte cesty na zvyšovanie kvality ponúk

Ponuky sa v nástrojárňach často robia len na základe odborných odhadov. Nezanedbateľné percento zákaziek je však v nástrojárni stratových. Niekedy to robí manažment vedome. Mnohé zákazky sú však stratové nechcene. Je bežné, že nástrojáreň nemá vyhodnocovanú ani ziskovosť a ani detaily na ňu vplývajúce.

Riešením je primerane zvolený nástroj podporujúci kalkulácie. Keďže každá nástrojáreň má iné podmienky, kalkulácia musí rešpektovať jej špecifiká a využívať aj históriu. Čiže mať jasný prehľad o nákladovosti jednotlivých častí a procesov. Zároveň by kalkulačný nástroj mal umožňovať kalkulácie spracovávať primerane rýchlo.

Dobre preverte návrh nástroja pred zadaním do výroby

Na kvalitný návrh nástroja je potrebná vysoká úroveň know-how. Mnohé nástrojárne sú závislé na špičkových konštruktéroch. Dokonca aj tí sa občas dopúšťajú chýb, a riešenia nemusia byť vždy optimálne navrhnuté.

Riešením je softvérová podpora konštruktéra, postupne vedúca konštruktéra krok za krokom v celom procese návrhu, ktorá odbúra rutinu a vytvorí priestor pre tvorivú prácu, či už vstrekovacej formy alebo lisovacieho nástroja. Následne je vhodné, aby činnosť nástroja bola dobre preverená, odsimulovaná a nájdené najvhodnejšie riešenie, doplnené o metodiku ušitú na mieru podniku.

Majte prehľad nad zákazkou od dopytu až po odovzdanie nástroja

Nástrojárne sú obvykle menšie podniky, ale pokrývajú väčšinu procesov veľkých podnikov. Pričom sa často jedná o zložité činnosti. Každý nástroj je unikátny, vyžaduje si inú prácnosť, iné materiály, iné komponenty a podmienky. Pri variabilite výroby je potrebné rovnomerne vyťažiť všetky kapacity nástrojárne a zabezpečiť potrebnú kvalitu.

Ustriehnuť  všetky procesy a súvisiace dáta nie je preto vôbec jednoduché. Vyladené softvérové prostredie, ktoré integruje informácie zo všetkých procesov je nevyhnutným manažérskym nástrojom. Je nutnosťou každého manažéra poznať aktuálny stav všetkých firemných aspektov, aby mohol riadiť spoločnosť, prijímať správne rozhodnutia a rozvíjať firmu v súlade s vlastnou víziou.

Posúvajte sa vpred prostredníctvom riešení

Naše výsledky

Povedali naši odborníci

„Výroba musí byť presná a spoľahlivá. Vyrábané kusy sú jedinečné, bez sériovosti, bez priestoru na omyl.“

Tomáš Majerník

„Súčasná doba si vyžaduje zavádzanie inovatívnych technológií. Tie sú motorom, ktorý dovoľuje firmám ostať na špici.“

Martin Vešelényi

Viac o nástrojárniach

Viac článkov