Skip to main content

Femap

Pokročilý inžiniersky simulačný program

Nezávislý od CAD riešenia
Cenovo efektívne riešenie
Otvorený pre iné riešiče
Prispôsobiteľnosť – API programming

Femap

ako súčasť portfólia Simcenter ponúka otvorené a nezávislé riešenie pre výpočty CAE. Je určený predovšetkým pre analytikov CAE, ktorí potrebujú neobmedzenú možnosť tvorby výpočtových modelov nezávisle na CAD systéme a aj riešiči. Štandardne sa FEMAP dodáva s riešičom NX Nastran.

Femap je plnohodnotný a výkonný pre- a post- procesor pre tvorbu modelov MKP,  je CAD neutrálny a otvorený pre rôzne riešiče. Tým je vhodný pre firmy, ktoré riešia výpočty modelov z rôznych CAD systémov, t.j. vhodný pre výpočtárov, ktorí pracujú nezávisle od CADu. Predvolene je Femap dodávaný aj s riešičom NX Nastran, ale je možné ho využívať aj s inými riešičmi.

Tipy a triky Femap

Femap má už za sebou dlhú históriu ako pre- a post- procesor pre Nastran, a je taktiež nezávislým procesorom pre množstvo iných uznávaných riešičov ako LS-DYNA, Sinda/G, NEiNastran, MSC.Nastran, ABAQUS, ANSYS a iné. Mnohé z týchto riešičov je možné nastaviť a kontrolovať priamo z jeho prostredia.

Je veľmi intuitívny nástroj, ktorý sa pre riešenie štrukturálnej mechaniky štandardne dodáva s riešiom NX Nastran. Simulácie prúdenia a tepla zabezpečuje riešič NX Flow a NX Thermal. Tieto riešiče sú plne integrované v prostredí programu.

Poskytuje komplexnú funkčnosť a nezávislé prostredie pre tvorbu FE modelu, simuláciu a vizualizáciu výsledkov.

 • obsiahle možnosti tvorby a editácie geometrie
 • import geometrie (všetky štandardné výmenné formáty)
 • automatické sieťovanie, mapové sieťovanie
 • široká paleta FE prvkov (3D, 2D, 1D, špeciálne)
 • okrajové podmienky na model aj geometriu
 • definícia všetkých bežných typov materiálov
 • riešenie kompozitných materiálov
 • kontakty (plocha na plochu)
 • prehľadné užívateľské prostredie
 • tabuľkové spracovanie výsledkov
 • plnohodnotný postprocessing
NX Nastran

je popredný riešič MKP pre oblasť štrukturálnych analýz, dynamiky, akustiky, atď. Je možné ho využívať samostatne, ale poväčšine sa dodáva ako súčasť balíkov tak pre FEMAP ako aj Simcenter 3D.

Trial verzia

Teraz si môžete vyskúšať plnú verziu CAE systému Femap spolu s NX Nastran bez ďalších podmienok na 45 dní.

Využite zároveň príležitosť získať rýchle zaškolenie našimi technickými špecialistami, ktorí vám prostredníctvom osobného stretnutia predvedú jeho možnosti.

Stiahnuť Trial verziu Femap
Mesačný prenájom

Váš softvér FEA by mal byť nákladovo efektívny a ľahko použiteľný, ale s právomocou modelovať najťažší problém. Femap prináša práve to – cenovo dostupné, vysoko výkonné FEA modelovanie pre inžiniersky desktop. Je uznávaný ako popredný pre- a post- procesor na analýzu konečných prvkov pre pokročilé výpočty.

Prenajmite si Femap ako mesačné alebo ročné predplatné online.

Mesačný prenájom licencie

Benefity

ktoré môžete získať používaním riešenia Femap

Zníženie počtu testov

53%

Úspora času pri konštrukcii na základe preverenia návrhu hneď od začiatku vývoja

71%

Úspora času na základe pochopenia správania sa navrhovaných zariadení v závislosti od zaťaženia

36%