Skip to main content
SOVA Digital

Dodáva zákazníkom skutočný kľúč na riešenie ich potrieb pre vytvorenie úspešného výrobku

SOVA Digital už 32 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. Má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.

SOVA Digital zhromaždila talentovaných a tvrdo pracujúcich ľudí, ktorí sú jedineční vo svojej schopnosti rýchlo dodať komplexné riešenia, zodpovedajúce potrebám a možnostiam zákazníka.
SOVA Digital je inovatívna firma dovnútra i smerom voči svojim zákazníkom.

SOVA Digital je členom skupiny SOVA Group.
SOVA Group je zoskupenie odborných firiem za účelom dosiahnutia synergického efektu vytváraného ich spoluprácou. SOVA Group sa zameriava na digitalizáciu priemyselných podnikov a je tvorená spoločnosťami SOVA Digital, CITO Digital a SIDAT Digital.

Náš príbeh