Skip to main content

Tecnomatix

Digitalizujte výrobu. Realizujte inovácie.

Komplexné riešenie pre robotiku
Špeciálne aplikácie pre plánovanie
Optimalizácia výroby a logistiky
Ergonómia pracoviska

Tecnomatix

je komplexné portfólio digitálnych výrobných riešení, ktoré vám pomôžu digitalizovať výrobu a proces transformácie inovatívnych nápadov a materiálu na skutočné produkty. Pomocou softvéru Tecnomatix dosahujete synchronizáciu medzi produktovým inžinierstvom, výrobným inžinierstvom, výrobou a servisnými operáciami s cieľom maximalizovať efektivitu výroby a realizovať inovácie.

Tipy a triky Tecnomatix
Robot Expert

Siemens RobotExpert je riešenie, ktoré umožňuje jednoduchú tvorbu simulácie, optimalizácie a offline programovania robotických aplikácií k maximalizácii rýchlosti, flexibility a ovládania týchto automatizovaných systémov. RobotExpert predstavuje intuitívne 3D prostredie, ktoré kombinuje jednoduché optimalizovanie robotických dráh, skracovanie doby cyklu a energetickej náročnosti. V nástroji RobotExpert dokáže užívateľ simulovať kompletné výrobné bunky a dokáže používať roboty od rôznych výrobcov. Tento nástroj je primárne určený pre zhotovovateľov výrobných liniek, online a offline programátorov, ako aj pre spoločnosti, ktoré chcú do súčasnej výroby integrovať inovatívne riešenia.

Robot Expert vám prináša:

 • lepšie výsledky vďaka optimalizovanému času výrobného cyklu
 • štandardizované programovanie robotov
 • skrátenie prestojov pri zavádzaní nového produktu alebo zmien
 • zamedzenie nebezpečenstva a chybovosti človeka
 • zamedzenie vzniku nákladných škôd počas novozavedeného výrobného programu
 • jednoduchá príprava špeciálnych syntax robotických programov
Process Designer

Siemens Process Designer poskytuje platformu pre digitalizáciu plánovania výrobného procesu v 3D prostredí. Process Designer rieši celkový dizajn pracoviska tak, aby všetky výrobné prostriedky mali priradené zodpovedajúce operácie a bolo tak jasné, že výsledný produkt bude možné na danom pracovisku vyrobiť.  Process Designer je nástroj pre plánovačov novej alebo už existujúcej výroby.

Process Designer vám prináša:

 • zníženie náročnosti a zdĺhavého plánovania vo výrobe
 • zvýšenie kvality procesov zavedením štandardizácie
 • zníženie nákladov odstránením zbytočných zmien
 • zvýšenie produktivity plánovačov zavedením jednoduchého a automatizovaného riešenia
Jack

Siemens Jack poskytuje platformu pre digitalizáciu pracovného prostredia, v ktorom pracujú ľudia. Jack rieši celkový dizajn pracoviska tak, aby všetky činnosti, ktoré vykonáva pracovník boli ergonomické. Jednotlivé pracovné úkony je možné podrobiť detailným analýzam, a pripraviť tak pracovisko, ktoré poskytuje najlepšie ergonomické podmienky pre prácu človeka. Aby boli pohyby v priestore čo najpresnejšie, rozsah spojení a koordinácia kĺbov bola prevzatá zo štúdií NASA. Jack je nástroj, ktorý slúži na úpravu existujúcich pracovísk alebo na dizajnovanie nových pracovísk.

Jack vám prináša:

 • zníženie miery rizika na pracovisku
 • odstránenie reorganizácie pracovísk
 • zvýšenie efektívnosti na pracovisku
 • zlepšenie ergonomických štandardov
 • zníženie nákladov odstránením neergonomických procesov
Plant Simulation

Plant Simulation umožňuje simuláciu a optimalizáciu výrobných a logistických systémov a ich  procesov. Použitím tohto softvéru zoptimalizujete tok materiálu, využitie zdrojov a logistiky pre všetky úrovne plánovania v spoločnosti, od globálnych zariadení cez lokálne dielne až k výrobným linkám.

Plant Simulation vám prináša:

 • zvýšenie produktivity až o 34 %
 • optimalizáciu počtov pracovníkov
 • overenie nového layoutu celej výrobnej haly (overenie investície)
 • zvýšenie priechodnosti výrobnej linky o 12 %
 • optimalizáciu logistiky
 • zníženie stavu rozpracovanej výroby o 12-27 %
Process Simulate

Process Simulate je simulačný nástroj plánovania robotických ako aj manuálnych výrobných systémov jedného produktu alebo mixu viacerých produktov. Process Simulate detailne verifikuje výrobný proces pomocou nástrojov ako validácia dosahov a detekcia kolízií. Process Simulate je kľúčový nástroj na zrýchľovanie času dodania na trh, umožňujúci organizáciám virtuálne validovať výrobný proces vopred.

RobCAD

Digitálne výrobné prostredie pre overovanie návrhu robotických pracovných buniek a pre offline programovanie. Obsahuje komplexnú sadu nástrojov pre navrhovanie a simuláciu robotizovaných, automatizovaných a manuálnych výrobných zariadení. Umožňuje vytvorenie pracovnej bunky v 3D grafickom prostredí.
Ako skalné riešenie, Robcad plne integruje základné technológie so silnou
sadou procesov, špecifických aplikácií pre široké spektrum procesov, vrátane bodového zvárania, oblúkového zvárania, rezania laserom a vodným lúčom, vŕtanie a nitovanie, či ľudské operácie.

To zahŕňa nasledujúce funkcie:

 • modelovanie kinematiky
 • umiestnenie komponentov, príslušenstva
 • základná poloha a dráhy
 • sled operácií, výpočet doby cyklu
 • usporiadanie bunky – kalibrácia
 • nástroje pre správu dát

Študenti na stredných, vysokých školách alebo na univerzitách si môžu stiahnuť Tecnomatix Plant Simulation bezplatne pre svoje súkromné využitie, aby sa dozvedeli o simulácii materiálových tokov a optimalizácii výroby. Pomocou tejto licencie môžu študenti vytvárať modely s až 80 objektmi. Inštalácia je určená pre operačný systém Windows®.
Softvér je neprenosný a nemôže byť použitý na priemyselné projekty, platené služby alebo na iné komerčné účely.

Tecnomatix Plant Simulation pre študentov

Zistite, ako vedúce spoločnosti na svete používajú simuláciu diskrétnych udalostí na navrhovanie efektívnych tovární a manipulačných systémov.

Stiahnuť Plant Simulation pre študentov
Tecnomatix Jack pre študentov

Zistite, ako vedúce spoločnosti na svete používajú digitálne ľudské modely na zlepšenie bezpečnosti, efektívnosti a pohodlia pracoviska.

Stiahnuť Jack pre študentov

Za pomoci digitálnej simulácie a následnej optimalizácie logistických procesov sa nám podarilo zefektívniť proces zásobovania materiálov vysokozdvižnými vozíkmi skoro o 10%. Teraz dokážeme na týždennej báze optimalizovať plánovanie ľudských zdrojov a techniky v závislosti od výrobného plánu.

Adam GalaFoxconn Slovakia, spol. s r.o.

Tecnomatix kompletne zmenil prístup našej spoločnosti ku vývoju automatizovaných robotických liniek. Dnes je chrbtovou kosťou od cenovej ponuky až po odovzdanie zákazníkovi.

Ing. Maroš MudrákMATADOR Automation

Plant Simulation nám pomáha efektívne prepojiť vedu a prax. Prostredníctvom Plant Simulation vysvetľujem študentom princípy stratégie Industry 4.0.

Ing. Erika Sujová, PhD.Technická univerzita vo Zvolene

Plant Simulation nám už 3 roky pomáha pri odhaľovaní a riešení problémov v rôznych procesoch, či už logistickych, výrobných alebo obslužných.

Dr.-Ing. Tomáš KuricSchaeffler Kysuce

Na základe implementovaných inovačných riešení s minimálnou investíciou pozostávajúcich z pre-usporiadania layoutu pracovísk a štandardizácie vychystávania materiálu na dané zákazky sa nám podarilo zrýchliť montážne procesy výroby o 10 %

Jozef PalúchEKOM s.r.o.

Školy a univerzity, ktoré používajú riešenia Tecnomatix

Technická univerzita, SjF – KEaRP Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta výrobných technológií v KE (so sídlom v Prešove) SPŠ Dubnica nad Váhom
STU – Materiálovotechnologická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene SOŠ Partizánske
STU – Fakulta elektrotechniky a informatiky Súkromná stredná odborná škola technická
Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta Ekonomická univerzita v BA – Fakulta podnikového manažmentu
TU Košice – Letecká fakulta Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Slovenská technická univerzita