Skip to main content

Naša ROLA

Pomáhame firmám, aby lepšie fungovali, aby boli konkurencieschopné. Posúvame dopredu priemysel na Slovensku. Snažíme sa, aby Slovensko bolo úspešnejšou krajinou! „Úspech v živote a práci závisí menej od toho, čo robíte, ako od toho, prečo to robíte“.

Odborný a osobnostný rast

Náš tím Ti pomôže stať sa špičkovým odborníkom pre riešenie potrieb strojárskych spoločností. Nevadí, že nemáš veľa skúsenosti v odbore, dôležitá je chuť pracovať a rozvíjať sa. My Ti budeme pomáhať, a poskytneme Ti priestor pre odborný a osobný rozvoj. U nás má každý spolupracovník možnosť odborne aj osobnostne ďalej rásť. Za svoj rozvoj je zodpovedný každý sám. Ponúkame Ti podporu v ďalšom vzdelávaní pri zvyšovaní kvalifikácie a osobnom raste, jazykové vzdelávanie, školenia, workshopy.

Vzájomná spolupráca

Uvedomujeme si a akceptujeme odlišnosť a individualitu všetkých spolupracovníkov. Preto základom našej spolupráce je spájať ľudí s rôznymi osobnostnými črtami, znalosťami a zručnosťami. Vieme, že za úspechom firmy stoja naši ľudia, ktorých spája silná tímová etika.

Digitálne riešenie

Sme špičkou v digitalizácií. Klientom prinášame komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0.

Ľudský prístup

Sme menší kolektív, čo nám zabezpečuje rodinnú atmosféru. Nájdete u nás prejavy ľudskosti, priateľstva a rešpektu.
Medzi nami je dobrá spolupráca, angažovaní členovia, kolektívna sila, silné vzťahy…

Cielené Inovácie

Nechýba nám odvaha a optimizmus pri hľadaní inovatívnych riešení. Vďaka tomu prinášame inovácie s merateľným efektom pre zákazníka práve tam, kde to najviac potrebuje.

Sme hrdí na naše poslanie

Naše poslanie:
Digitalizáciou posúvame priemyselné podniky k svetovej úrovni!

Naše hodnoty:
Sme hrdí na to, čo robíme pre našich zákazníkov.
Budujeme samoriadiace tímy umožňujúce uplatnenie talentu i potenciálu svojich členov.
Žijeme trvalými prejavmi ľudskosti, priateľstva a rešpektu k druhým.

Naše princípy:
Osobná zodpovednosť (vernosť dohodám, sebadisciplína, spoľahlivosť a sebareflexia).
Tímová spolupráca a tímová zodpovednosť.
Adaptabilita, kreativita, podnikavosť.
Etika, férové jednanie.

Unikátne pracovisko TestBed 4.0.

Pracovisko poskytuje služby pre priemysel, ktoré umožnia firmám navrhnúť, testovať a optimalizovať riešenia aplikácií Industry 4.0.

Pridajte sa k nám

Sme inovatívny tím, ktorý sa neustále učí a rastie. Pomáhame jeden druhému, bavíme sa prácou a užívame si to, čo robíme.
Aktuálne pracovné pozície

PRÁVE HĽADÁME