Verejná súťaž

Predmet zákazky: Implementácia digitálnych softvérov do výroby