Skip to main content

Podpora zákazníkov a užívateľov

Modrá linka

Komunikujte s našimi odborníkmi 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Našou snahou je vyriešiť váš problém okamžite (ak je to technicky možné).

0911 733 655

Prenájom licencií

Minimalizujte obstarávacie náklady prenájmom licencií informačných systémov na dohodnuté obdobie.

Prenájom Solid Edge
Prenájom Femap

Ochotne vám poskytneme podporu, konzultácie a poradenstvo pri zavádzaní a rozširovaní riešení vo vašej firme vrátane upgrade a servisu.

Školenia

Školenia k dodaným produktom, pilotné projekty, špecializované odborné školenia a certifikačné kurzy.

Ponuka školení

Kreditný systém

Unikátny systém, ktorý zaručuje jasný prehľad v čerpaní služieb podpory.

Viac o kreditoch