Kreditný systém

Autor: 28. septembra 20178 januára, 2020Nezaradené

Účelom kreditného systému je priniesť zákazníkom jasný prehľad v čerpaní služieb podpory. Garantuje, že zákazník cez kredity dostane služby v dohodnutom rozsahu.

Pravidlá kreditného systému:

 1. Zákazník získa určitý počet kreditov:
  – zodpovedajúci hodnote odvodenej z ceny zmluvy o ME&S
  – priamo si ich zakúpi.
 2. Zákazník ME&S dostáva priame služby od spoločnosti SIEMENS – hlavne nové verzie softvéru. Tieto služby sú poskytované automaticky, v plnom rozsahu, bez akéhokoľvek vzťahu voči kreditnému systému.
 3. Pracovník zákazníka požiada SOVA Digital o poskytnutie služby. Pracovník SOVA Digital ho vopred upozorní, že touto službou si vyčerpá stanovený počet kreditov, alebo pri službách, pri ktorých je počet kreditov závislý na rozsahu služby, sa vopred dohodnú na výške kreditov potrebných na dodanie tejto služby.
 4. Po vykonaní tejto služby je zo SOVA Digital zákazníkovi zaslaný mail potvrdzujúci vykonanú službu a počet vyčerpaných kreditov na túto službu. Pokiaľ SOVA Digital nezašle takýto mail do 5 pracovných dní od jej poskytnutia, služba sa nepočíta cez čerpanie kreditov.
 5. SOVA Digital je povinná na požiadanie povereného pracovníka zákazníka mu kedykoľvek zaslať report o stave čerpania jeho kreditov.
 6. Na konci každého kalendárneho roka resp. k termínu ukončenia zmluvy resp. pri vyčerpaní kreditov je povinná SOVA Digital zaslať zákazníkovi report o stave čerpania jeho kreditov.
 7. Kredity majú vždy platnosť jeden rok (12 mesiacov), voči dátumu ich získania. Kredity je možné vymeniť i za iné služby, ktoré budú ponúkané zo strany SOVA Digital.
 8. Aktuálne hodnoty:
  – Pre roky 2019/2020 je hodnota kreditu nastavená na 10€,-
  – Kredity je možné zakúpiť kedykoľvek a v hodnote minimálne 50 kreditov alebo násobkov 50.
 9. Tento systém je pre zákazníkov dobrovoľný.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať