Skip to main content
Kategória

Nezaradené

Kreditný systém

Autor: Nezaradené

Účelom kreditného systému je rozšíriť zákazníkom ponuku služieb technickej podpory nad rámec záväzku o technickej podpore (Maintenance & Services – ME&S) so spoločnosťou Siemens Digital Industries Software a priniesť jasný prehľad vo využívaní služieb technickej podpory.

 1. Zákazník získa určitý počet kreditov:
  – ich poskytnutím od spoločnosti SOVA Digital a.s. na základe výšky plnenia zmluvy ME&S uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou SOVA Digital a.s.. Tá musí byť v minimálnej výške € 1 500,- bez DPH. Alebo
  – priamo si ich zakúpi u spoločnosti SOVA Digital a.s.
 2. Hodnota kreditu je € 18,- bez DPH.
 3. Kredity je možné zakúpiť kedykoľvek, a to v hodnote minimálne 50 kreditov alebo násobkov 50.
 4. Služby, ktoré poskytuje zákazníkovi priamo spoločnosť SIEMENS – hlavne nové verzie softvéru, správa licencií cez vlastný webkey sú poskytované automaticky, v plnom rozsahu, bez akéhokoľvek vzťahu voči kreditnému systému.
 5. Služby, o ktoré zákazník požiada alebo ktoré zákazník ohlási spoločnosti SOVA Digital a.s., poskytuje spoločnosť SOVA Digital a.s., pričom jednotlivé služby sú podrobnejšie rozpísané v pripojenej tabuľke.
 6. Zamestnanec zákazníka požiada spoločnosť SOVA Digital a.s. o poskytnutie služby. Zamestnanec spoločnosti SOVA Digital a.s. ho vopred upozorní, že touto službou si vyčerpá stanovený počet. Pri službách, pri ktorých je počet kreditov závislý na rozsahu služby, sa vopred odhadne rozsah služby a počet kreditov potrebných na dodanie tejto služby následne zákazník potvrdí realizáciu takejto služby.
 7. Po vykonaní služby je zo spoločnosti SOVA Digital a.s. zákazníkovi zaslaný mail, potvrdzujúci vykonanú službu a počet vyčerpaných kreditov za túto službu.
 8. Spoločnosť SOVA Digital a.s. je povinná na požiadanie povereného zamestnanca zákazníka mu kedykoľvek zaslať report o stave čerpania jeho kreditov.
 9. Kredity poskytnuté spoločnosťou SOVA Digital a.s. na základe výšky plnenia zmluvy ME&S sú neprenosné na iné produkty okrem tých, ktoré sú predmetom zmluvy ME&S.
 10. Kredity majú platnosť jeden rok (12 mesiacov), voči dátumu ich pripísania. Kredity sa medziročne neakumulujú a nie je možné žiadať náhradu alebo kompenzáciu za nevyužité kredity.
 11. Počet kreditov a ich hodnotu, ktoré poskytne spoločnosť SOVA Digital a.s. zákazníkovi v nasledujúcich kalendárnych rokoch, budú zákazníkovi zo strany spoločnosti SOVA Digital a.s. oznamované priebežne.
 12. Právo zmien podmienok kreditného systému je zo strany dodávateľa SOVA Digital a.s. vyhradené. Aktuálne platné pravidlá a cenník kreditného systému je zverejnený na webových stránkach spoločnosti SOVA Digital a.s. Dokument zverejnený na webových stránkach je vždy platným dokumentom a ruší platnosť akýchkoľvek predchádzajúcich verzií tohto dokumentu.
 13. Tento systém nepodmieňuje popísanú spoluprácu a je pre zákazníkov s ME&S aj bez ME&S dobrovoľný.

R&D lídri sú na konfrontáciu s novým normálom pripravení

Autor: Nezaradené, Novinky, R&D lídri
Aj R&D centrá podnikov zasiahlo náročné obdobie posledných dvoch rokov. Každodenné fungovanie im sťažujú nielen neustále sa skracujúce inovačné cykly, ale aj dôsledky koronakrízy a vojnového konfliktu na Ukrajine, ku ktorým sa pridali čipová a energetická kríza. V podnikoch sa čoraz častejšie skloňuje potreba posilnenia schopnosti rýchlej adaptácie na zmeny. Viac

InterTechnic s.r.o.

Autor: Nezaradené, Referencie, Referencie – CITO

InterTechnic:
Potrebovali sme úplný a aktuálny prehľad o celej firme

Nárast zákaziek vo firme InterTechnic priniesol potrebu zavedenia informačného systému. Bolo nevyhnutné sprehľadniť technickú dokumentáciu, a zabezpečiť prístup k presným a aktuálnym dátam. Vedenie InterTechnic hľadalo lokálne riešenie, ktoré by bolo flexibilnejšie, a v porovnaní s robustnejším a ťažkopádnejším systémom materskej spoločnosti, by prinieslo tak efektívnejšiu prácu s ľuďmi a celkové zníženie nákladov.   Viac

Ako sa pripojiť na webinár

Autor: Nezaradené

Priatelia, pripravili sme pre vás krátky návod, ako sa pripojiť na naše webináre.
Po odoslaní prihlášky na webinár vám pár hodín pred spustením webinára zašleme emailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa dostanete do virtuálnej miestosti, v ktorej bude webinár prebiehať.

Naše webináre prevádzkujeme cez aplikáciu Microsoft Teams.
Ak aplikáciu Teams nemáte nainštalovanú, na webinár sa dostanete cez internetový prehliadač.

Podrobnejší postup pripojenia na webinár nájdete nižšie.

Ako sa prihlásiť cez Microsoft Teams

Do vášho e-mailového klienta doručíme pozvánku na webinár. Udalosť si môžete uložiť do svojho kalendára.
Na webinár sa prihlásite jednoducho, kliknutím na linku: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams.

Ako sa prihlásiť cez web prehliadač

1/4

Do vášho e-mailového klienta doručíme pozvánku na webinár. Udalosť si môžete uložiť do svojho kalendára.
Na webinár sa prihlásite jednoducho, kliknutím na linku: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams.

2/4

Na pokračovanie zvoľte prihlásenie cez web prehliadač.

3/4

V prípade, že vás prehliadač požiada o povolenie použitia mikrofónu a kamery – potvrďte toto povolenie.

4/4

Pred vstupom do miestnosti:
1. zadajte meno a priezvisko
2. vypnite kameru
3. vypnite mikrofón
4. vstúpte do miestnosti

Pravidlá webinárov

Pre stabilné pripojenie a nerušený priebeh webinárov, sme pre vás pripravili tieto odporúčania:

 1. na webinár sa pripojte najneskôr 5 minút pred jeho začiatkom
 2. pri vstupe do virtuálnej miestnosti majte vypnutý mikrofón a kameru
 3. počas trvania webinára si kameru ani mikrofón nezapínajte, ak to nie je nevyhnutné, alebo ak vás prednášajúci nevyzve
 4. vaše otázky a pripomienky prosím zadávajte do textového četu vo virtuálnej miestnosti
 5. prednášajúci vyhradí priestor na zodpovedanie vašich otázok počas webinára
 6. ak z akéhokoľvek dôvodu opustíte virtuálnu miestnosť pred ukončením webinára, môžete sa do nej kedykoľvek vrátit cez link v pozvánke
 7. ak sa vám na webinár z technickej príčiny nepodarí pripojiť, kontaktujte nás a zašleme vám jeho nahrávku.

Tešíme sa na vás!