Skip to main content
Kategória

Novinky

WEBINÁR: Ako riadiť dáta o výrobku

Autor: Novinky

Pozývame vás
na bezplatný online webinár

Ako riadiť
dáta o výrobku

Určený pre technických riaditeľov, šéfov konštrukcie a konateľov
malých a stredných strojárskych spoločností a nástrojární

Dozviete sa
ako nestratiť know-how pri odchode kľúčových zamestnancov
ako sa vyhnúť omeškaniu dodania zákaziek
ako výrazne eliminovať zmätky vo výrobe
ako odbremeniť konštruktérov od neproduktívnych činností
ako nestrácať čas prepisovaním dát z CAD do ERP systému
ako sa vyhnúť strate dát pri poškodení dátových úložísk
dozviete sa čo najviac o riešení PDM/PLM na riadenie dát o výrobku – Teamcenter
ONLINE

20.8.2024

od 9:00 do 11:00

bonus pre účastníkov
bezplatná analýza riadenia dát o výrobku vo vašej firme

Registrácia

Často sa stretávame so situáciami...

Konštruktér je informačná kancelária, keďže ostatní nemajú prístup k aktuálnym dokumentom

Konštruktér stráca množstvo času neproduktívnymi činnosťami, najviac poskytovaním informácií iným, a tvorivej činnosti venuje len 30% svojho času

Výrobný riaditeľ objavil v sklade „zašité“ zmätky, pátraním zistil, že to bolo spôsobené tým, že nebola aktualizovaná dokumentácia vo výrobe po poslednej revízii, a pracovníci vo výrobe to nepriznali a zmätky skryli

Firmu to stálo 13 500 €

Konštruktér a technológ prepisujú dáta z CAD systému do ERP systému

Prepisovaním strácajú najmenej15% svojho času, a často pri prepise dát prichádza aj k chybám

Technológ čaká, kým dostane na stôl balík dokumentácie z konštrukcie, čím sa naťahuje čas spracovania zákazky

Každý deň omeškania dodania je penalizovaný

Špecialista odišiel z firmy, a nikto nemá informácie a prístup k jeho know-how

Prišlo k oneskoreniu dodávky projektu o 2 týždne a k nevyčísliteľnej strate know-how, ktorého nanovo získanie je pre firmu veľmi nákladné a dlhotrvajúce

Poškodil sa disk, na ktorom sa ukladala dokumentácia, a zabudli ho zálohovať, stratilo sa niekoľko dní práce celého tímu

Náhrada stratenej práce stála 4 500€, tím to musel dobiehať po večeroch a cez víkendy, a ohrozilo to udržanie si zákazky i zákazníka

... aby správne a aktuálne dáta o výrobku zarábali aj vo vašej firme

Teamcenter nám pomáha udržať poriadok a prehľad. Dôležitý je aj pre tímovú prácu, aby si členovia mohli vymieňať dáta, používať ich, a aby jednotlivé zmeny boli viditeľné okamžite.

Ing. Ladislav NovotaTRENS SK, a.s.

Hlavný efekt riadenia procesov v Teamcentri je ten, že odpadla byrokracia s vypisovaním papierových formulárov, ich skenovaním, podpisovaním a posielaním niekam.

Ing. Jozef ManduchZKW Slovakia, s.r.o.

PRIHLÁŠKA

    * Informácie k pripojeniu na webinár Vám zašleme deň pred webinárom.

    TestBed 4.0 je súčasťou prvého slovenského 5G kampusu zameraného na priemysel

    Autor: Novinky, Tlačové správy
    Slovak Telekom spolu s partnermi SOVA Digital a Siemens uviedli na pôde Technickej univerzity v Košiciach prvú slovenskú privátnu 5G SA sieť, ktorá otvára nové technologické možnosti pre využitie v priemyselných podnikoch. Súčasťou 5G kampusu je aj unikátne pracovisko SOVA Digital TestBed 4.0, v ktorom umožní podnikom prostredníctvom viacerých funkčných modelov využiť privátnu 5G SA, a poskytne exkluzívny prístup k najmodernejším technológiám a službám pripraveným na ich rozvoj. Viac