Kategória

Solid Edge – Novinky

Solid Edge alebo NX?

Autor: | NX – Novinky, Solid Edge – Novinky

Ako sa v tom vyznať? Máme si vybrať Solid Edge alebo NX?
Uvedené dva systémy sú síce od jedného dodávateľa, ale každý je určený pre iný segment zákazníkov. Základným rozhodovacím kritériom by mala byť vždy užívateľská potreba.


Máte odberateľa alebo matku, ktorí vám diktujú čo máte používať?

Na trhu existuje mnoho veľkých firiem, užívateľov NX alebo Solid Edge, ktorí vyžadujú, aby ich dcéry alebo subdodávatelia používali buď NX alebo Solid Edge. Pre týchto subdodávateľov/dcér je to koniec diskusie – potrebujú NX alebo potrebujú Solid Edge.

Potrebujete plne integrované CAD / CAM / CAE prostredie?
Ak chcete akúkoľvek kombináciu CAD / CAM / CAE dohromady, mali by ste sa pozrieť na NX , ako na prvý na trhu vôbec (NX má najlepšie integrované prostredie zo všetkých CAD systémov na trhu). Solid Edge má vytvorenú výbornú integráciu s ostatnými nástrojmi z portfólia Siemensu, ale nie je až tak dokonale integrovaný ako NX .

Existujú špecializované aplikácie v NX , ktoré sa zameriavajú na vaše podnikanie?
Môže to byť napríklad konštrukcia foriem alebo postupových nástrojov, pre ktoré má NX vynikajúce aplikácie.
Môže to byť práca s plechmi, pre ktoré zase Solid Edge ponúka asi najlepšie riešenie na trhu.
Ďalším z tých, ktoré je najviac vidieť, je high – end plošné modelovanie. Solid Edge má dobré nástroje na úpravy povrchov, ale nedosahujú úroveň NX.
Existuje niekoľko iných nástrojov v Solid Edge, ktoré neexistujú v NX a naopak. Pritom práve tieto môžu byť kľúčovou požiadavkou pre danú spoločnosť.

Potrebujete, aby užívatelia rýchlo zvládli daný softvér?
Solid Edge sa dá  veľmi rýchlo naučiť a plnohodnotne používať. NX je v porovnaní so Solid Edge na zvládnutie trochu náročnejšie.

Potrebujete svoj systém mať podľa možnosti čo najflexibilnejší?
NX je vo viacerých prípadoch oveľa flexibilnejší. Napríklad, ak Solid Edge ponúka tri spôsoby, ako robiť danú funkciu, NX ich má šesť.

Hľadáte systém na návrh výrobku a potrebujete chŕliť výkresy?
V tom prípade sa najprv pozrite na Solid Edge. Ak zistíte, že Solid Edge niečo nedokáže robiť, tak potom posúďte NX.

Cena je „až“ na prvom mieste?
Ľudia majú predstavu, že základná verzia NX stojí 20.000,- eur.  Čo je nezmysel. Cena za vstupnú úroveň NX v trochu oklieštenej verzii stojí 7500,- eur.
Vstupná verzia Solid Edge začína na úrovni 3.750,- eur (ak nepočítame 2D verziu, ktorá je dodávaná za 0,- eur).
Samozrejme, s rozširovaním funkčnosti idú ceny nahor, ale tieto vstupné verzie, alebo mierne rozšírené verzie majú schopnosť uspokojiť potreby mnohých malých a stredných podnikov.

Téma – Správa dát v Solid Edge ST10

Autor: | Solid Edge – Novinky

Integrácia Teamcenter pre Solid Edge znamená lepšiu správu dát a rýchlejší vývoj výrokov. Zlepší vývoj výrobkov, pretože ponúka efektívnu správu CAD dát návrhu Solid Edge v jedinom prostredí. Integrácia podporuje všetky funkcie správy životného cyklu výrobku (PLM) pre budúcu optimalizáciu návrhu aj samotnú výrobu. Škálovateľná správa dát pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí pri prechode na digitálne podniky.

Téma – Generatívny návrh

Autor: | Solid Edge – Novinky

Generatívny návrh definuje výrobok s ohľadom na hmotnosť a pevnosť pomocou optimalizácie topológie.

Generatívny návrh prináša optimalizáciu topológie do sady nástrojov vývoja 3D výrobkov Solid Edge. Konštruktéri definujú špecifický materiál, priestor návrhu, prijateľné zaťaženie i obmedzenie a cieľovú hmotnosť výrobku. Softvér automaticky vypočíta vyhovujúce geometrické riešenie. Tieto výsledky môžu byť ihneď vyrobené na 3D tlačiarni alebo ďalej upravené v Solid Edge pre tradičnú výrobu.

Výsledkom sú ľahšie a pevnejšie komponenty a znížené náklady na materiál. Naviac je možné vytvoriť zložité tvary vhodné pre odlievanie alebo aditívne výrobné procesy s vysokým rozlíšením.

Solid Edge ST10: Revolúcia v navrhovaní výrobkov.