Skip to main content

Vylepšenie funkcie Bridge Surface

Autor: 7. mája 2024CAD

V tomto videu vám predstavíme drobné vylepšenie funkcie Bridge Surface, ktorá slúži na vytvorenie prechodovej plochy. V starších verziách NX bolo možné prechodovú plochu vytvárať len z hrán, teda muselo sa vychádzať z nejakého telesa. Teraz môžeme pri tvorbe prechodovej plochy použiť aj krivku, napr. zo skice.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu