Kategória

CAD

Zobrazenie ťažiska

Autor: | CAD

Od NX12 sa zmenil spôsob merania geometrie a aj vytváranie symbolu ťažiska meraných telies. V tomto krátkom videu si ukážeme ako je možné zobraziť symbol ťažiska v novších verziách NX.

Otvorenie a porovnanie dvoch revízií toho istého komponentu

Autor: | CAD

Pomerne bežne sa stáva, že potrebujeme porovnať dve revízie toho istého komponentu. Pokiaľ nemáte príslušnú licenciu v Teamcenter, ktorá umožní takéto porovnanie priamo v PDM systéme, môžete porovnanie urobiť v NX. Štandardne vám ale NX neumožní mať súčasne otvorené rôzne revízie rovnakého komponentu. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako zmeniť toto správanie.

Zobrazenie názvov komponentov v 3D zostave

Autor: | CAD

Občas je potrebné zobraziť názvy komponentov zostavy v 3D priestore. Najjednoduchší spôsob je pomocou VISUALIZATION PREFERENCES – VIEW – DECORATIONS – SHOW OBJECT NAMES. Tento spôsob je však použiteľný iba v NX (neprenesie sa do JT, a teda nezobrazíme popis v prehliadačoch). Ak potrebujeme tieto popisy vidieť aj v prehliadačoch, je možné vytvoriť kusovník v 3D priestore, vyniesť pozície a namiesto čísel pozícií zobraziť napríklad názvy komponentov.
Vo videu je použitý prehliadač XpresReview, ktorý je dostupný zdarma. Ak potrebujete pomoc s jeho získaním, budeme radi ak nás budete kontaktovať.

Model riadený atribútmi

Autor: | CAD

Ukážka, ako si môžete vytvoriť model, ktorého rozmery budú riadené atribútmi. Táto metóda je vhodná v prípade, že máte viac variantov jedného modelu, a varianty chcete prepínať jednoduchým výberom príslušného variantu.

Porovnávanie PMI poznámok

Autor: | CAD

Ak už používate PMI poznámky, určite sa vám stalo, že ste potrebovali porovnať ich zmeny v rôznych verziách alebo revíziách modelu. NX1847 obsahuje nový nástroj, ktorým takéto zmeny zistíte veľmi jednoducho.

Tvorba objemovej geometrie z rastrových obrázkov

Autor: | CAD

Skúšali ste niekedy vytvoriť v CAD systéme objemový model z obrázku? Ak áno, asi viete, že to nie je jednoduché. NX1872 však prichádza s novou funkčnosťou, vďaka ktorej si môžete vytvoriť napríklad čajník s Da Vinciho Poslednou večerou v priebehu pár minút.

Nové väzby v NX a ich využitie v Animation Designer

Autor: | CAD

Nová verzia NX1847 obsahuje nové typy väzieb “Joint” a v NX1872 pribudli aj “Couplers”. Oba tieto typy zjednodušujú tvorbu kinematických zostáv, a je možné ich prevziať aj do modulu Animation Designer.
V tomto videu si ukážeme použitie väzby “Slider” a následné rozpohybovanie zostavy v Animation Designer.

Tvorba užívateľského dialógu pre výber variant zostavy

Autor: | CAD

NX umožňuje pre definíciu rôznych variant zostavy používať okrem štandardných “Arrangements” aj tzv. “Reusable objects”. Tie sú výhodnejšie v prípadoch, keď potrebujete definovať väčšie množstvo variant, pretože stačí vybrať, ktoré parametre bude užívateľ meniť a v akom rozsahu. Jednotlivé kombinácie parametrov si potom vyberá užívateľ v prehľadnom dialógu.

Hromadné premenovanie komponentov zostavy

Autor: | CAD

Občas sa stane, že potrebujeme hromadne premenovať komponenty zostavy. Stáva sa to najmä po preklade súborov z iných formátov, kedy v názve komponentov ostávajú aj pôvodné prípony. V tomto tipe si ukážeme jeden zo spôsobov premenovania – pomocou klonovania zostáv. Tento spôsob je vhodný najmä na veľký počet komponentov, pretože samotný postup je trochu komplikovanejší, ale pri veľkom počte súborov zároveň najrýchlejší.