Kategória

CAD

Poradie komponentov v zostave

Autor: CAD

Pri veľkých zostavách je častou požiadavkou možnosť vlastného usporiadania komponentov v Assembly Navigator. Poradie je možné veľmi jednoducho zmeniť, častým problém je, že ak upravíte poradie v zostave, ktorú vložíte do vyššej zostavy, nemusí byť rovnaké, ako ste ho urobili. V tomto videu si ukážeme, ako zabezpečiť, aby aj poradie komponentov v podzostave bolo rovnaké ako ste ho nastavili.

Design Groups – jednoduchšia práca s veľkými modelmi

Autor: CAD

Od verzie NX1899 je možné deliť model na časti, ktoré sa môžu updatovať nezávisle na sebe. Táto funkčnosť je určená pre rýchlejšiu prácu s veľkými modelmi, kedy updatovanie celého modelu po každej zmene zbytočne zdržuje. V tomto videu si ukážeme základnú prácu na jednoduchom príklade.

Dynamické meranie polomeru a hrúbky

Autor: CAD

Dynamické meranie polomeru, pomocou nástroja Geometric Properties, je pomerne často používaná funkčnosť. Menej používané a menej známe je dynamické meranie hrúbky telesa. NX na to nemá samostatný nástroj, ale umožňuje robiť takéto meranie funkciou MEASURE.

Automatické váženie zostáv

Autor: CAD

V NX sa automatický výpis hmotnosti zostáv tvorí iným spôsobom ako hmotnosť komponentov. Situáciu komplikuje najmä to, že v NX môže jeden komponent obsahovať viac telies, a každý môže mať iný materiál. Potom je na rozhodnutí užívateľa, či sa má do výslednej hmotnosti zostavy započítať hmotnosť iba jedného z telies alebo všetkých. Automatický výpis hmotnosti zostáv, ktorý je ukázaný v tomto videu vyžaduje licenciu Advanced Assemblies. Bez tejto licencie má užívateľ stále možnosť manuálne zisťovať výslednú hmotnosť, ktorá je tiež ukázaná v tomto videu.

Export zostavy z Teamcentra

Autor: CAD

Občas sa stane, že je potrebné exportovať dáta uložené v Teamcentri na disk. Postup nie je zložitý, podobá sa postupu pri klonovaní zostáv, ale môže sa stať, že nie je úplne intuitívny. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako urobiť základný export.

Zobrazenie ťažiska

Autor: CAD

Od NX12 sa zmenil spôsob merania geometrie a aj vytváranie symbolu ťažiska meraných telies. V tomto krátkom videu si ukážeme ako je možné zobraziť symbol ťažiska v novších verziách NX.

Otvorenie a porovnanie dvoch revízií toho istého komponentu

Autor: CAD

Pomerne bežne sa stáva, že potrebujeme porovnať dve revízie toho istého komponentu. Pokiaľ nemáte príslušnú licenciu v Teamcenter, ktorá umožní takéto porovnanie priamo v PDM systéme, môžete porovnanie urobiť v NX. Štandardne vám ale NX neumožní mať súčasne otvorené rôzne revízie rovnakého komponentu. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako zmeniť toto správanie.

Zobrazenie názvov komponentov v 3D zostave

Autor: CAD

Občas je potrebné zobraziť názvy komponentov zostavy v 3D priestore. Najjednoduchší spôsob je pomocou VISUALIZATION PREFERENCES – VIEW – DECORATIONS – SHOW OBJECT NAMES. Tento spôsob je však použiteľný iba v NX (neprenesie sa do JT, a teda nezobrazíme popis v prehliadačoch). Ak potrebujeme tieto popisy vidieť aj v prehliadačoch, je možné vytvoriť kusovník v 3D priestore, vyniesť pozície a namiesto čísel pozícií zobraziť napríklad názvy komponentov.
Vo videu je použitý prehliadač XpresReview, ktorý je dostupný zdarma. Ak potrebujete pomoc s jeho získaním, budeme radi ak nás budete kontaktovať.

Model riadený atribútmi

Autor: CAD

Ukážka, ako si môžete vytvoriť model, ktorého rozmery budú riadené atribútmi. Táto metóda je vhodná v prípade, že máte viac variantov jedného modelu, a varianty chcete prepínať jednoduchým výberom príslušného variantu.