Kategória

CAD

Tvorba užívateľského dialógu pre výber variant zostavy

Autor: | CAD

NX umožňuje pre definíciu rôznych variant zostavy používať okrem štandardných “Arrangements” aj tzv. “Reusable objects”. Tie sú výhodnejšie v prípadoch, keď potrebujete definovať väčšie množstvo variant, pretože stačí vybrať, ktoré parametre bude užívateľ meniť a v akom rozsahu. Jednotlivé kombinácie parametrov si potom vyberá užívateľ v prehľadnom dialógu.

Hromadné premenovanie komponentov zostavy

Autor: | CAD

Občas sa stane, že potrebujeme hromadne premenovať komponenty zostavy. Stáva sa to najmä po preklade súborov z iných formátov, kedy v názve komponentov ostávajú aj pôvodné prípony. V tomto tipe si ukážeme jeden zo spôsobov premenovania – pomocou klonovania zostáv. Tento spôsob je vhodný najmä na veľký počet komponentov, pretože samotný postup je trochu komplikovanejší, ale pri veľkom počte súborov zároveň najrýchlejší.

Tvorba atribútu z rozmerov modelu

Autor: | CAD

V tomto tipe si ukážeme jeden zo spôsobov, ako preniesť hodnoty výrazov do atribútov. Toto je užitočné napríklad vtedy, ak potrebujete do rohového razítka, prípadne kusovníka, vkladať rozmery polotovarov.

Tvorba 3D PDF v NX

Autor: | CAD

Nová verzia NX1847 prináša okrem iného aj možnosť tvorby 3D PDF. V tomto videu si ukážeme základný postup ako je možné takýto dokument vytvoriť.

Export rastrového obrázku

Autor: | CAD

Občas sa stane, že je potrebné exportovať z NX rastrový obrázok. V NX je možné urobiť takýto export viacerými spôsobmi. V tomto videu si ukážeme dva najpoužívanejšie.

Tvorba rezu v skici

Autor: | CAD

V NX12.0.2 sa zjednodušil spôsob tvorby rezov v skici v prípade, že časť geometrie zakrýva skicu. V tomto videu si ukážeme tento nový spôsob tvorby rezov.

Používanie fukcie Move Component

Autor: | CAD

Move Component je pomerne jednoduchá funkcia, ktorá slúži na posúvanie komponentov v zostave. Stretávame sa však s tým, že ju používatelia nevedia správne používať. V tomto videu si ukážeme niekoľko základných pravidiel ako s funkciou pracovať.