Skip to main content
Kategória

CAD

Nástrihové plány v NX – 2D Nesting

Autor: CAD

Verzia NX2007 prináša nový modul pre tvorbu nástrihových plánov – 2D Nesting. Umožňuje tvoriť nástrihové plány pre plechové dielce, kompozity aj dosky plošných spojov. Vstupné dáta môžu byť v natívnom NX aj v DXF.

Tvorba variant modelu pomocou Parameter Tables

Autor: CAD

Vo verzii NX1899 pribudla k štandardnej funkčnosti Part Families nová možnosť pre tvorbu variant modelu – Parameter Tables. Táto funkčnosť, na rozdiel od Part Families, nevytvára nové diely, ale modifikuje existujúci. V tomto rýchlom tipe si ukážeme základnú tvorbu variant pomocou tohto nástroja.

Porovnávanie geometrie

Autor: CAD

Pôvodný nástroj Model Compare, ktorý slúžil na porovnávanie geometrie dvoch dielcov, bol nahradený novým nástrojom Compare Body. Okrem zmeny názvu bol prerobený aj dialóg a pribudli nové možnosti.

Tvorba zjednodušeného variantu zostavy

Autor: CAD

Od NX1953 bol prepracovaný dialóg pre zjednodušovanie zostáv. Nástroj je výrazne jednoduchší na použitie, zjednodušený variant vytvorí rýchlejšie a má aj lepšie možnosti úpravy parametrov zjednodušovania.

Rýchlejšie otváranie veľkých zostáv

Autor: CAD

Od verzie NX1872 obsahuje NX možnosť otvárať zostavy v režime „Minimally Load“, ktorá zabezpečí výrazne rýchlejšie otváranie zostáv, ako staršie metódy zjednodušeného otvárania (napríklad Lightweight Display). Aby sa komponenty otvorili ako „Minimally Load“, musia byť uložené vo verzii NX9 a novšej. V tomto tipe si ukážeme, ako hromadne uložiť komponenty zostavy do vyššej verzie bez toho, aby sme ich museli jednotlivo otvárať.
Použijeme utilitu part_utility s prepínačmi „part_utility -managed_mode=no -y -regen_lw -d <adresár s komponentami>“. Popis prepínačov nájdete v helpe k NX alebo v tomto videu.