Skip to main content

NX Coating – tvorba povrchových úprav

Autor: 15. júna 2022CAD

NX1980 priniesol okrem mnohých iných noviniek aj modul pre tvorbu povrchových úprav súčiastok. Umožňuje definovať vrstvy povrchov a počíta potrebné množstvo materiálu.