Skip to main content

je jedným z troch pilierov (Adaptácia–Integrácia–Networking) programu SOVA INTEGRID. Jeho zámerom je posúvať priemyselné podniky na svetovú úroveň.

Účelom programu INTEGRID – Adaptácia je vytvoriť a rozvíjať prostredie a podmienky priaznivé pre digitalizáciu. Umožniť priemyselným podnikom adaptovať sa  pružne a rýchlo, agilne a rozumne na súčasné rýchlo meniace sa trhové prostredie.

Koncentruje sa na prácu vrcholového manažmentu vo fáze príprav i implementácie digitalizácie v priemyselnom podniku.

Leadership

Pre úspešnosť digitalizácie je dôležité, aby mal podnik víziu, za ktorou vytrvalo kráča. Tú tvorí a vedie po ceste digitalizácie líder nasledovaný pracovníkmi, ktorí vízii i jemu veria. Spoločne ju nielen nasledujú, ale aj reálne napĺňajú.

Dobrí lídri zvyšujú angažovanosť zamestnancov. Podporujú pozitívne prostredie zmien a pomáhajú odstraňovať prekážky, ktoré stoja pred ich tímami. Vedia prečo robia zmeny, neboja sa experimentovať, prijímať strategické rozhodnutia a niesť zodpovednosť.

Výsledkom spolupráce so SOVA Group je:

  • posilnené odhodlanie robiť zmeny
  • nastavená rola lídra digitálnej transformácie podniku
  • získanie skúseností od iných lídrov

Inovačná kultúra

Životaschopné podniky sa od tých ostatných líšia najmä tým, že majú vybudovanú silnú inovačnú kultúru postavenú na schopnosti pohotovo nájsť riešenie na akúkoľvek situáciu. Ich sila spočíva v schopnosti zapojiť všetkých pracovníkov do inovačného procesu, v podmienkach, v podpore, komunikácii a motivácii pracovníkov k inováciám. Pracovníci nie sú tlačení do inovácií, ale s inovačnými nápadmi prichádzajú sami, a aktívne sa podieľajú aj na ich implementácii.

Inovačná kultúra je platformou pre dlhodobý rozvoj podniku. Je základným východiskom aj pre zvládnutie výziev, ktoré prichádzajú s digitalizáciou a umožňuje jej efektívnu implementáciu.

Výsledkom spolupráce so SOVA Group je:

  • nastavená inovačná kultúra
  • inovatívni pracovníci
  • inovatívne prostredie

Riadená digitálna transformácia

Digitálna transformácia prišla pomerne rýchlo, a žiaden podnik na ňu nie je dostatočne pripravený a vybavený. Vyžaduje si postupný rozbeh, zbierať vedomosti, získavať skúsenosti a zručnosti, kým sa začnú prijímať zásadnejšie rozhodnutia.

Najväčšou výzvou na zvládnutie digitálnej transformácie je priviesť pracovníkov, aby prijali zmeny prinášané digitalizáciou.

Každá spoločnosť je iná, každá spoločnosť pôsobí v inom prostredí, vyrába iné produkty, a preto sa pre každú spoločnosť pripravuje individuálny program digitálnej transformácie.

Výsledkom spolupráce so SOVA Group je:

  • postup digitalizácie nastavený na mieru podniku
  • zapojení pracovníci
  • rozvíjané vedomosti a skúsenosti

Posúvajte sa vpred prostredníctvom služieb

Povedali naši odborníci

„Myslím si, že v priemyselných podnikoch na Slovensku je doposiaľ neobjavený neuveriteľne obrovský potenciál kreativity a inovačných schopností zamestnancov. A toto je potrebné podporovať a rozvíjať v oveľa väčšej miere než doteraz.“

Vladimír Švač

„Verím, že slovenské spoločnosti dokážu prinášať na trh svetové riešenia.“

Tomáš Gergeľ

„Digitálna transformácia je najzásadnejšia zmena v riadení a fungovaní podnikov za posledných sto rokov. To vyvoláva mnohé neistoty, pochybnosti a dokonca aj odmietanie. V máloktorom podniku na Slovensku to však prijali ako obrovskú príležitosť, ako utiecť konkurencii a vytvoriť si skvelú budúcnosť.“

Martin Morháč

Adaptácia v kocke

Stiahnuť PDF

Viac o adaptácii

Viac článkov