Skip to main content

SOVA INTEGRID
dovedie priemyselné podniky k digitálnej transformácii

INTEGRID je dlhodobý program SOVA Group smerujúci priemyselné podniky k reálnej a úspešnej digitálnej transformácii.
INTEGRID = INTEGROVANÝ a ZOSIEŤOVANÝ, to je obraz inteligentného podniku, ktorý prešiel komplexnou digitálnou transformáciou.

Program stojí na troch základných pilieroch:

Adaptácia

Digitalizácia si vyžaduje rešpektovanie aktuálneho stavu, potrieb, možností a hlavne budúcich zámerov podniku.  V tomto kontexte pomáhame nastaviť reálnu stratégiu digitálnej transformácie podniku a jej ľudí. Dôležitú rolu v tom hrá aj vytvorenie priaznivého inovačného prostredia.

Viac o adaptácii

Integrácia

Výsledkom digitálnej transformácie je zásadné zlepšenie riadenia podniku. Dosahuje sa to tým, že v rámci podniku všetko komunikuje so všetkým na digitálnej báze, že sú dostupné všetky potrebné informácie pre rozhodovanie a riadenie. Je to postavené na digitálnej Integrácii.
Pre čo najlepšie zvládnutie špecifických potrieb podnikov sme na začiatok vytvorili 4 typy cieľových skupín podnikov, pre ktoré je možné viaceré riešenia opakovať, čím by mali byť účinnejšie, lacnejšie a menej rizikové.

Networking

Realizácia digitálnej transformácie podniku je postavená na prepájaní a spolupráci dodávateľov. Komplexne digitalizovať podnik nedokáže žiaden samostatný dodávateľ, ale len skupina subdodávateľov schopných vytvárať vzájomne komunikujúce riešenia.
Pre transformujúce podniky je dôležité čerpať čo najviac informácií od iných. Spájame podniky navzájom, prepájame ich s univerzitami a školami a inštitúciami vytvárajúcimi rozmanité podporné aktivity pre digitálnu transformáciu.

Serial Production

Opakovaná výroba

Je charakteristická vyššou sériovosťou; dlhodobo prúdovo zorganizovanou výrobou; linkovo alebo skupinovo zostavených, pomerne úzko špecializovaných pracovísk (liniek alebo skupín pracovísk); výrobkov postavených na rovnakom konštrukčnom základe a účele, líšiacich sa vo variantoch.

Viac o INTEGRID SP
Custom Production

Zákazková výroba

Je postavená na zmluve so zákazníkom na jednorazovú výrobu strojárskeho výrobku alebo skupiny, menšej série výrobkov. Býva obvykle spojená aj s kompletným spracovaním konštrukcie výrobku. Pre zákazkovú výrobu je obvyklé technologické usporiadanie pracovísk.

Viac o INTEGRID CP
Tool Shop

Nástrojáreň

Je vo svojej podstate zákazková výroba, špecializujúca sa na výrobu foriem a nástrojov. Nástrojárne sa vyznačujú potrebou mať dôsledne spracovanú a overenú konštrukciu, dosahovať vysokú presnosť práce, remeselnú vyspelosť a technickú úroveň pracovníkov, a pri formách aj overenú kvalitu výliskov.

Viac o INTEGRID TS
Production Line

Jednoúčelové stroje a výrobné linky

Oblasť, ktorá je zákazkovou výrobou. Jednoúčelové stroje a výrobné linky sú charakteristické svojou komplexnosťou, nesúcou v sebe špecifiká strojárstva, elektrotechniky, elektroniky a riadenia, vrátane vytvárania softvérových riadiacich aplikácií. Významnú časť aktivít predstavuje odladenie a uvedenie linky alebo stroja do prevádzky u zákazníka.

Viac o INTEGRID PL

Viac o programe INTEGRID