Skip to main content

Program zameraný na vybudovanie fungujúcej inovačnej kultúry podniku

Rozvoj osobných a tímových schopností v oblastiach ako sú kreativita, predstavivosť, inovačné zručnosti, ale i starostlivé budovanie podporného pro-inovačného prostredia vytvára veľmi dobré predpoklady pre vybudovanie silných inovačne a kreatívne orientovaných podnikov. Ak nebudeme brať inovácie a ich riadenie skutočne seriózne, nebude to fungovať podľa našich predstáv. Ale ako to urobiť? Ako rozvíjať súčasný biznis a zároveň vytvárať budúcnosť? Ako nadchnúť a zvýšiť záujem o inovovanie?

Účel:

  • vytváranie priestoru a  nových možností pre prepojenie ľudí a ich kreatívneho potenciálu
  • zvýšenie inovačnej úrovne podnikov, objaviť potenciál svojich zamestnancov
  • rozvinutie inžinierskej kreativity a predstavivosti

Určené pre:

  • R&D a inovačných lídrov, manažérov, inžinierov, nadšencov pre inovácie, inovačné tímy

Forma

  • netradičným spôsobom vedené diskusné workshopy a tréningy
  • kreatívne aktivity pre inžinierov, manažérov a lídrov s využitím netradičných inovačných metód a techník
  • inšpiratívne neformálne podujatia

Obsah inovačného programu

Inovačný program bude pozostávať z viacerých ½ dňových workshopov so zameraním na hlavné oblasti, ktoré sú potrebné pre budovanie inovačnej kultúry v priemyselných podnikoch. Program sa bude zameriavať na dva základné piliere rozvoja: rozvoj zamestnancov pre inovácie a rozvoj pro-inovačného prostredia v podniku.

Inovačný program tvoria workshopy zamerané na:

1

Identifikáciu priorít a hodnôt inovačnej kultúry (zisťovanie inovačnej atmosféry v podniku)

2

Inovačný rozvoj lídrov, manažérov a inžinierskych tímov: Rozvoj inžinierskej kreativity a predstavivosti, Rozvoj inovačných zručností, Netradičné metódy a techniky

3

Špeciálny blok zameraný na príbehy z praxe v spolupráci s hosťami

Získate

Rast osobnej a tímovej sebadôvery v  prístupe ku kreativite

Nové poznanie a predstavu, ako sa posunúť vďaka rozvoju osobných inovačných zručností

Nové pohľady na budovanie inovačnej kultúry v priemyselnom podniku

Vlastné návrhy a predstavy, ako by mohlo riadenie inovácií lepšie fungovať vo vašom podniku