Skip to main content

Program pozostávajúci z kombinácie workshopov a poradenských služieb

Digitálna transformácia podniku je zásadná zmena, s ktorou vo väčšine podnikov nie je dostatok skúseností. Ľudia však nemajú radi zmeny. Manažmenty stoja pred zložitými otázkami  “Ako začať digitálnu transformáciu?”, “Ako nastaviť postup?” “Kde a ako by to malo skončiť, kde je cieľ?”. Ich úlohou je úspešne naštartovať procesy tak, aby pomerne rýchlo prichádzali výsledky, aby sa ľudia nebáli, ale iniciatívne posúvali digitalizáciu vpred.

Účel:

  • vytvorenie vlastného postupu rozbehovej fázy digitálnej transformácie podniku, ušitého na mieru jeho potrieb
  • spoločná realizácia úvodných krokov za asistencie pracovníkov SOVA Group

Určené pre:

  • členov širšieho vedenia podnikov
  • implementačné tímy zodpovedné za digitalizáciu a automatizáciu podniku

Forma

Každému zákazníkovi sa na mieru vytvorí individuálny program, prispôsobený aktuálnemu stavu, reálnym potrebám podniku a predstavám manažmentu. Pričom zákazník môže využiť len niektoré alebo všetky uvedené činnosti obsiahnuté v programe.

Obsah programu

1

Workshop - digitálna transformácia priemyselného podniku

2

Analýza aktuálnej digitálnej zrelosti podniku

3

Spracovanie návrhu postupu rozbehovej fázy digitálnej transformácie pracovníkmi podniku

4

Naštartovanie prvých krokov digitálnej transformácie

5

Poradenstvo pri rozbehu digitálnej transformácie

Získate

Manažment identifikuje príležitosti svojho ďalšieho rozvoja a smerovania

Podnik si nastaví vlastný postup, ktorý vytvára vysokú pravdepodobnosť rýchlej návratnosti a vyvarovaniu sa mnohým obvyklým chybám a problémom v procesoch digitálnej transformácie

Zapojených pracovníkov, reálne výsledky, ktoré dávajú vysoké predpoklady pre nadšenie k digitálnej transformácii v podniku

Reálne výsledky, ktoré merateľne zlepšili podnikateľské výsledky (s vysokou návratnosťou)

Výsledkom by mala byť komplexná pripravenosť podniku na spracovanie rozsiahlejších zmien