Skip to main content

Program zameraný na “dobitie bateriek”, rozvoj líderských zručností, networking, osobnostný rozvoj

Každý z nás dnes stojí vo svojom podniku pred mnohými výzvami. Snažíme sa vyhovieť požiadavkám zákazníkov, udržať sa v konkurenčnom prostredí, odolávať tlaku na znižovanie cien a skracovanie termínov, a popritom každý deň „hasíme“ akútne problémy. Nezabúdame však na niečo?… Zabúdame sami na seba. Naše rozhodnutia znamenajú veľkú zodpovednosť, preto je viac než dôležité, aby sme to boli práve my, tí ktorí sú odolní voči zmenám, neboja sa experimentovať, sú inšpiráciou pre svojich zamestnancov a svoje okolie. Viedli ľudí tak, aby nasledovali víziu firmy, rozumeli jej a hodnotám, a boli s nimi stotožnení.

Účel:

  • vyhradený čas na seba samých „dobitie baterie“
  • networking, vzájomný kontakt a výmena skúseností účastníkov
  • rozvoj líderských zručností

Určené pre:

  • členov vrcholového vedenia podnikov
  • manažérov
  • zakladateľov firiem

Forma

• 2 dňový unikátny kurz
• vedomosti získavané cez zážitok
• prírodné prostredie
• otvorené a úprimné diskusie

Obsah programu

1

Spoznať seba samého, dosiahnuť vnútornú rovnováhu a vyššiu úroveň odolnosti voči zmenám

2

Odhaliť svoje hranice odvahy, ktoré sú úplne inde, ako sme si pôvodne mysleli

3

Získať novú inšpiráciu pre vedenie podniku a budovanie jeho kultúry

4

Zistiť, čo znamená neexperimentovať, a aký to má dopad na firmu

5

Nadobudnúť schopnosti komunikovať s ostatnými tak, aby mi rozumeli, a napĺňali potreby a víze firmy

Získate

Vedomosti získané cez skúsenosti

Inšpiráciu pre vedenie podniku a budovanie jeho kultúry

Vyššiu úroveň odolnosti voči zmenám

Vnútornú rovnováhu