Skip to main content

Vizuálna kontrola kvality
s rozšírenou realitou

Overte kvalitu produktov rýchlejšie s intuitívnou mobilnou AR (rozšírená realita) platformou pre vizuálnu kontrolu kvality. Efektívne pomáha výrobcom spĺňať výrobné požiadavky a udržiavať vysoké štandardy kvality.

Zvyšujte kvalitu a zamedzte chybám na výrobku

Kontrolujte presne a rýchlo

Skontrolujte svoje diely. Kdekoľvek sú!

Jednoduchosť obsluhy a rýchlosť používania robia z AR dostupný nástroj na kontrolu kvality

Visometry Twyn

je výkonná softvérová platforma pre kontrolu kvality produktov, ktorá umožňuje výrobcom overiť kvalitu v reálnom čase a priamo na mieste, kdekoľvek sú produkty umiestnené.

Okamžite zistíte, či má produkt požadovanú geometriu. V prípade, že komponent zo zostavy chýba, má zlú polohu, alebo je nesprávne zmontovaný, AR tieto nezrovnalosti zobrazí.

V spolupráci s

Podrobnejšie informácie

Vizuálna kontrola kvality s AR

Twyn vám umožňuje vykonávať jednoduchú a rýchlu kontrolu kvaity s okamžitými výsledkami: výrobky môžete porovnávať s digitálnymi dvojčatami prostredníctvom prekrytia objektov v AR, aby ste videli odchýlky medzi dokonalými CAD dátami a skutočným stavom v reálnom čase.

Interaktívna analýza

Rozšírená realita presne a spoľahlivo prekrýva CAD model priamo na kontrolovanom objekte, čím poskytuje prístup k údajom o 3D geometrii a ďalším detailom, ako sú výrobné poznámky alebo poloha komponentov. Odchýlky medzi návrhom a skutočnosťou sú tak viditeľné na prvý pohľad.

Automatické sledovanie a detekcia v reálnom čase

Pomocou fotoaparátu v tablete  systém automaticky zdetekuje a sleduje vyrobené položky. Podporuje presnú detekciu a sledovanie kontrolovaných položiek v reálnom čase na základe CAD modelov.

Automatická detekcia odchýlky

Automatická detekcia odchýlok prostredníctvom fotoaparátu v tablete pomáha používateľom pri kontrolách: V AR sú odchýlky automaticky zvýraznené inou farbou, napríklad ak sú úchopové časti posunuté, alebo ak vyvŕtané otvory nie sú v správnej polohe.

Optimalizovaný pracovný tok

Načítajte CAD model, nastavte počiatočný bod kontroly, preneste ho do iPadu – tri kliknutia sú všetko, čo potrebujete na nastavenie kontroly.

Riadená kontrola

V prípade opakujúcich sa kontrol systém vedie rôznych používateľov s podrobnými pokynmi vo forme komplexných kontrolných zoznamov. To zaisťuje konzistentné postupy, výsledky a dokumentáciu bez ohľadu na používateľov a ich skúsenosti.

Správny uhol pohľadu

Vizuálne indikátory označujú a zvýrazňujú kontrolované miesta pomocou 3D ukazovateľov, čím uľahčujú kontrolu zložitých zostáv/strojov tým, že navádzajú používateľov na kritické funkcie. To zabezpečuje konzistentné výsledky a jednotnú dokumentáciu kontroly.

Prispôsobiteľné digitálne reporty

Výsledky kontroly je možné exportovať vo viacerých formátoch, ako je CSV alebo PDF, a jednoducho zdieľať – napríklad s oddelením kvality, alebo výroby, ale aj s externými dodávateľmi.

Interaktívne približovanie a orezávanie

Integrovaná optika vám umožňuje jednoducho kontrolovať veľké alebo zložité objekty, pričom zväčšuje špecifické oblasti pre detailnú kontrolu malých prvkov alebo bodov, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné.

Zjednodušené ovládanie

Skener kódu

Nástroj na označovanie

Automatické rozpoznanie chýb

Podpora CAD/3D

CAD optimalizácia a vizualizácia

Jednoduché „plug and play“ riešenie

Z vašich skúseností