Skip to main content

Production Line

Jednoúčelové stroje

VYUŽÍVAJTE SVOJE STROJE NA MAXIMUM - AKTUÁLNE

Detailne si vyjasnite zadanie, všetko ďalšie bude jednoduchšie

Častým zdrojom problémov, dodatočných úprav, korekcií na hotovom zariadení a množstva komunikácie, je nie jasne zadefinované zadanie, prípadne neúplné pochopenie dôležitých detailov medzi objednávateľom a výrobcom.

Riešením je spresnené zadanie, postavené na koncepčnom virtuálnom 3D modeli, prípadne podporené vyladeným procesným modelom. To umožňuje viesť jasnú komunikáciu medzi výrobcom a zákazníkom od zahájenia projektu až po jeho odovzdanie.

Výsledkom spolupráce so SOVA Group je:

  • skrátenie doby dodávky stroja/linky
  • odbúranie množstva dodatočných úprav
  • zníženie nákladov

Riadenie linky vytvárajte od začiatku súbežne s konštrukčným návrhom

Výrobné linky a zložitejšie jednoúčelové stroje sú vytvárané z mechanických, elektrických a elektronických častí a riadenia, pozostávajúceho z automatizačných prvkov a softvéru. Vo fáze návrhu to vytvára potrebu úzkej spolupráce konštruktérov a vývojárov zo všetkých menovaných profesií. Aj tie najmenšie odchýlky v návrhu vyvolávajú problémy pri uvádzaní zariadenia do prevádzky.

Riešenie SOVA Digital je postavené na ucelenom komplexnom riešení. Riadení všetkých konštrukčných a vývojových procesov (PLM), na využití popredných CAD a EDA vývojových systémov. Významným je systém Mechatronic Concept Designer, ktorý prepája jednotlivé profesie, a umožňuje vo fáze digitálneho návrhu zariadenia detailne odladiť najmä spoluprácu riadenia s ostatnými časťami zariadenia (tzv. Virtual Commissioning).

Výsledkom spolupráce so SOVA Group je:

  • významné skrátenie uvedenia zariadenia do prevádzky
  • skrátenie procesu návrhu zariadenia
  • zníženie nákladov

Riaďte zákazku od dopytu až po odovzdanie stroja

Výrobcovia jednoúčelových strojov potrebujú veľa komunikovať so zákazníkmi, so subdodávateľmi. Každý jednoúčelový stroj je unikátny, pozostáva z množstva nakupovaných a vyrábaných komponentov, do prípravy a výroby je zapojených veľa profesií. Detailne pripraviť technologickú dokumentáciu je obvykle neefektívne.

Riešením je podnikový informačný systém, ktorý podchytí celú komunikáciu, a dokáže riadiť špecifické procesy výrobcov jednoúčelových strojov a zariadení od prvého kontaktu so zákazníkom až po odovzdanie hotového diela.

Výsledkom spolupráce so SOVA Group je:

  • podnikové procesy zosúladené z dodaným riešením
  • detailne zachytená a vedená komunikácia so zákazníkmi a subdodávateľmi
  • produktívnejšia výroba

Posúvajte sa vpred prostredníctvom riešení

Naše výsledky

Povedali naši odborníci

“Čas, ktorý strávi integrátor odlaďovaním novej linky u zákazníka je stratou pre obe strany. Je potrebné ho čo najviac eliminovať a linku ladiť už počas jej vývoja. Vďaka mechatronickým simuláciám to dnes už nie je problém.”

Richard Janáč

„Aktuálnym trendom vývoja SW riešení je úzka integrácia vývojových a konštrukčných nástrojov všetkých profesií, ktoré sa podieľajú na vývoji výrobkov.“

Jozef Ferenčík

„Slovenské firmy dodávajú špecifické zariadenia, vždy jedinečné, podľa potreby zákazníka. Je pre ne extrémne dôležité neplytvať profitom na chyby alebo prieťahy v ktorejkoľvek realizačnej fáze takejto zákazky.“

Martin Vešelényi

Viac o jednoúčelových strojoch

Viac článkov