Skip to main content

3D s.r.o.

Autor: 22. júna 202026 júna, 2020Referencie – Tecnomatix

Kontrola zvarov v tandeme umelej inteligencie a robota

Spoločnosť 3D vytvára výrobné a robotické linky primárne pre oblasť automotive, ale aj mimo nej. Na návrhu využíva simulačné riešenia Tecnomatix. 3D patrí medzi firmy s výrazným inovačným prístupom. Okrem iných má za sebou aj úspešný inovatívny príbeh, na začiatku ktorého bola postavená pred úlohu efektívnej  vizuálnej kontroly kvality zvarov na zváracej linke a na jeho konci bolo jedinečné riešenie, kde kvalitu zvarov monitoruje umelá inteligencia.

V procese zvárania dielov tvárnených technológiou hot-forming je neustálou výzvou zváračských technológov eliminovať rozstrek materiálu v mieste zvaru. Výzva, ktorú odborníci z 3D potrebovali vyriešiť, bolo nastavenie výrobného procesu, kde na výstupe nebolo možné realizovať kontrolu kvality zvarov pracovníkmi. Výsledky testov použitých alternatívnych zariadení nedosahovali potrebnú stabilitu, respektíve bol prekročený dostupný čas na kontrolu.

Spoločnosť 3D vyvinula riešenie, v ktorom prostredníctvom priemyselnej kamery a softvéru využívajúceho modely neurónových sietí bolo možné odhaliť vizuálne defekty bodových zvarov a separovať tieto diely v rámci kontinuálnej produkcie. Jedným z inovatívnych prístupov riešenia vizuálnej kontroly je možnosť využitia archívu dát z produkcie na asistované učenie sa neurónovej siete. Prevádzka systému tak nevyžaduje dodatočnú parametrizáciu počas produkcie, nutnosť korekcie na zmeny v osvetlení, či textúry materiálu a ďalších vplyvov, čo znižuje prestoje pracoviska.


Informácia pre operátora o polohe NIO zváracieho bodu na skrátenie času potrebného na repas, zároveň sa fotka ukladá do archívu produkcie.

Výrobný proces, rozmiestnenie zariadení a simulácie liniek sú vytvorené softvérovými nástrojmi Tecnomatix. „Z rodiny produktov Tecnomatix využívame hlavne prostredie Process Simulate, ktoré nám umožňuje odladiť vzájomné rozmiestnenie technologických častí výrobnej linky a následne validovať procesy, ako sú distribúcia úloh medzi robotmi, priestorová dostupnosť, kolízne situácie a ďalšie. Pre našich zákazníkov je dôležitá možnosť pripomienkovať dizajn už v priebehu jeho návrhu. Benefitom pre obidve strany je minimalizovanie vynútených modifikácií počas inštalácie či odlaďovania pracoviska, ktoré by mohli mať negatívny dosah na časový harmonogram, ale aj rozpočet zákazky,“ približuje Peter Szakáll, riaditeľ 3D s.r.o.

Výsledky riešenia sú pozitívne hodnotené aj zadávateľom, pre ktorého bola “inteligentná“ linka s riešením monitorovania kvality zvarov realizovaná. 3D na trh priniesla inovatívne využitie techník umelej inteligencie a riešenie ako realizovať kontrolu zvarov, ale aj iných častí výrobkov, ktoré významne zvyšujú presnosť a minimalizujú dobu trvania kontroly dielov priamo na linke.

Aplikované riešenie kontroly zvarov v robotickej linke

Návrh linky pomocou SW riešenia Tecnomatix