Všetky články od

Peter Wiech

Porovnanie modelov

Autor: Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge 2020 prináša nový nástroj na porovnávanie zmien rozmerov na modeloch a zostavách. Graficky porovná zmenené rozmery, pridaný/odobratý materiál, ale v prípade zostavy aj zmenu komponentov, pozície, atď.

Využitie atribútov modelov

Autor: Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge umožňuje plne prispôsobiť všetky atribúty (informácie o výrobku) naprieč celým postupom tvorby modelu. Atribúty by mali byť primárne zadané už pri tvorbe 3d modelu, ale je možné ich kedykoľvek doplniť na úrovni zostavy alebo aj v prípade tvorby výkresovej dokumentácie. Jednotlivé atribúty je možne zobraziť aj v kusovníku.