Skip to main content

Solid Edge 2023 – Nová verzia (4. časť)

Prináša vylepšené nástroje na priamu úpravu modelov, ako je posúvanie stien alebo otáčanie. Funkcie je možné použiť pri klasickom parametrickom modelovaní aj na importované dáta.