Skip to main content

SMARTportal SG

Jednoduchá a prehľadná vizualizácia dát zo strojov a zariadení.
SMARTportal SG vám pomôže robiť správne rozhodnutia pre efektívnejšiu výrobu.

Automatický monitoring v reálnom čase

Príčiny prestojov a porúch + automatická analytika

Rýchle pripojenie
rôznych strojov
a zariadení

Skutočné náklady na výrobu zákazky pre porovnanie s plánom

je aplikácia na vizualizáciu dát zo strojov a zariadení vo výrobe pre malé a stredné podniky. Poskytne vám informácie z výroby, na základe ktorých sa dokážete správne rozhodnúť.

Pomôže vám analyzovať efektivitu vašej výroby, poukáže na prestoje a najčastejšie poruchy strojov.

SMARTportal SG je vizualizačný nástroj, na základe ktorého dokážete robiť rozhodnutia, ktoré operatívne zvyšujú výkonnosť výroby.

Prehľad vizualizácie dát v SMARTportal SG

On-line monitoring

Prehľad stavu strojov

Nástroj na analýzu dát

Mesačný prehľad stroja

Vyťaženosť stroja

Analýza stavov / dôvody prestojov a porúch

Analýza stavov / výskytov prestojov a porúch

Prehľad strojov

Analýza zákazky

Čo vám prinesie monitoring strojov a zariadení

reálnu úsporu nákladov vďaka monitoringu a optimalizácii využívania zariadení

automatický zber dát

odhalenie plytvania

kombináciu dát z odpisov výrobných príkazov (zadáva človek) a stavov stroja (automaticky) získate oveľa lepší prehľad nad skutočným časom výroby

dáta zo stroja, ktoré vstupujú do algoritmického softvérového spracovania a vyhodnotenia, a následnej optimalizácie

podklady pre správne manažérske rozhodovanie

Postup nasadenia

1

Obhliadka strojov

2

Vytvorenie funkčnej dizajnovej špecifikácie

3

Pripojenie strojov do databázy

4

Konfigurácia SMARTportálu SG

5

Školenie

6

Pilotná prevádzka

Typy strojov a zariadení

CNC

Manuálne zváranie

Frézy

Ohraňovacie lisy

Vstrekolisy na plasty

Páliace stroje

...

Analyzujte dáta
z výroby cez

SMARTportal SG

Základná vizualizácia dát zo strojov a zariadení pre malé a stredné firmy.

SIDAS

Komplexný systém na zber a vyhodnocovanie procesných dát, teploty, otáčky…

OpCenter

Robustný MES systém pre riadenie a prácu pre veľké firmy.

Nechajte nám kontakt a ozveme sa vám