Skip to main content

Našli sme riešenie, ktoré potrebujeme pre úspešné zvládnutie technologicky náročných projektov budúcnosti

Ing. Juraj HabovštiakMTS, spol. s r.o.

Spolupráca so SOVA Digital nás výrazne posunula ďalej

Ing. Tibor TekeľESOX - PLAST, s.r.o.

Siemens nám pomáha udržať krok s novými trendmi, a tým zostať konkurencieschopní

Ing. Alexander PivovarníkINGMETAL

Produkt Solid Edge je pre náš podnik kľúčovým

Ing. Jaromír Jezný, PhD.ZTS VVÚ Košice a.s.

Doteraz oceňujeme nákup NX. Aj vďaka tomuto riešeniu naša spoločnosť medziročne rastie o 30 %

Ing. Rudolf MachoInterTechnic s.r.o.

V spolupráci so SOVA Digital máme za sebou už niekoľko úspešných riešení. Medzi ne patrí aj projekt štandardizácie montáže, cieľom ktorého bolo zvýšenie produktivity, maximalizácia využitia skladových priestorov, ako aj spriechodnenie a synchronizácia materiálového toku v procese výroby v divízii Lisovňa CNC. Realizáciou časti riešenia SOVA Digital zaznamenávame každoročne v horizonte niekoľkých rokov medziročné nárasty výroby o 10-15%. V období od roku 2017 do roku 2021 to súhrnne predstavuje nárast o 55%.

Jozef PalúchEKOM s.r.o.

Príbehy úspešných zákazníkov