Skip to main content

ProMinent Slovensko, s.r.o.

Autor: 12. septembra 2018Referencie

je slovenským zástupcom spoločnosti ProMinent – svetovo etablovaným výrobcom dávkovacích čerpadiel, dávkovacích systémov a technológií pre úpravu vody.

V súvislosti s hlavnou víziou spoločnosti „Experti v chemickom dávkovaní a úprave vôd“, ProMinent Slovensko prináša zákazníkom progresívne riešenia a technológie úpravy vôd a dávkovania v energetike, výrobe pitnej vody, chemickom, potravinárskom a nápojovom priemysle.

Transformáciou spoločnosti z predajcu komponentov na dodávateľa komplexných riešení vznikla potreba prechodu z 2D kreslenia na 3D platformu. Išlo predovšetkým o uľahčenie procesu návrhov montážnych celkov dávkovacích zostáv a zariadení, ich transfer do viacerých 2D pohľadov ako projekčných podkladov pre projektantov. Taktiež bolo nutné zvýšiť projekčné kapacity, zlepšiť prípravu výroby a montáže, prezentovať zákazníkovi riešenia spoločnosti a uľahčiť zákazníkovi/projektantovi implementáciu zariadení a celkov.

Podnet pre nasadenie riešenia Solid Edge bol inicializovaný materskou spoločnosťou ProMinent, ktorá nasadila SE aj vo svojich výrobných závodoch.

Používanie konštrukčného riešenia Solid Edge prinieslo nasledujúce výhody:

  • posun spoločnosti od dodávateľa komponentov k dodávateľovi komplexných technologických celkov bez potreby navyšovania personálnych kapacít projekcie
  • minimalizovanie subdodávky externých projekčných prác
  • zvýšený podiel projektov s detailnou prípravou výroby a montáže
  • zlepšenú komunikáciu požiadaviek a spätnej kontroly s materskou spoločnosťou hlavne pri tvorbe zložitejších, zákaznícky orientovaných celkov.

„Našli sme jednoduchú a cenovo prijateľnú 3D platformu pre stredne veľkú spoločnosť, ktorá sa primárne nesústredí na výrobu alebo projekciu, no tieto činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti firmy.“
– Ing. Mikuláš Krescanko, ProMinent Slovensko, s.r.o.

www.prominent.sk

Slovenské a Švédske zastúpenie ProMinent partnersky dodávalo komplexnú technológiu výroby pitnej vody z Baltického mora. Návrh technológie a projekciu realizoval ProMinent Slovensko, s.r.o. aj s využitím nástroja Solid Edge ST7.

Výsledkom je Úprava Vôd s výkonom 125m3/h pre dodávku pitnej vody pre severnú časť ostrovu Öland, patriacemu Švédskemu kráľovstvu.