Skip to main content

Branson Ultrasonics, a.s.

Konštruktéri potrebujú riadiť dáta prostredníctvom inteligentného softvéru

Mnoho firiem pozná podobné situácie… konštruktér namiesto toho, aby hľadal v nedôsledne archivovaných návrhoch, s nedôsledne zaznamenanými úpravami, si radšej diel nadizajnuje nanovo. Je to pre neho jednoduchšie a rýchlejšie. Paralelne bežia problémy s revíziami, kedy nezachytenie poslednej znamená vyrábanie dielov v starej revízii… Aj v prípade Branson Ultrasonics bolo zadaním pre SOVA Digital nastavenie zmenových procesov na oddelení konštrukcie, ktoré umožnia dohľadanie aktuálnej verzie, ich automatické zaznamenávanie a evidenciu zmien.

Ako sme problém riešili

V prvom kroku sme zaviedli inteligentný systém pre správu dát a podkladov pre konštrukciu. Následne, po získaní kontroly nad dátami, sme začali zefektívňovať procesy na oddelení konštrukcie. Zaviedli sme automatický systém riadeného pristupovania k dátam a úlohám jednotlivých konštruktérov. Zároveň sme  nastavili systém na zachytenie informácií o rozpracovanosti projektov. Stali sa tak transparentné a prístupné pre využívanie podľa potreby projektovými manažérmi, vedením, oddelením nákupu, či pri plánovaní výroby.

Čo klient dosiahol

Klient získal online prehľad o dátach pre rôzne oddelenia. Minulosť bola postavená na e-mailoch a mítingoch. Ale aj na nepríjemnej skutočnosti, že pokiaľ odíde konštruktér z firmy, tak jeho dáta sú ťažko dohľadateľné a spracovateľné. Dnes sú v systéme PDM Teamcenter zmeny zaznamenávané tak, akoby všetko robil jeden konštruktér. Minimalizujú sa reworky a scrapy. Zjednodušil a urýchlil sa proces prenosu informácií medzi systémami (PDM – ERP). To, čo v minulosti trvalo tri dni, je dnes urobené za dramaticky kratší čas, a automatizované exporty dát robí systém sám.

„Každá firma, ktorá má viac ako jedného konštruktéra, potrebuje takýto softvér. Či už je to Teamcenter alebo Smart team alebo niečo iné. Ak zavádzate nové projekty a snažíte sa inovovať … treba bojovať. Pretože svet ide ďalej, svet sa vyvíja. Pokiaľ by sme nebojovali, tak by sme stále kreslili na tabule a na papier, na pauzáky. Treba inovovať.“

Ing. Miroslav Kurtiš, Mechanical Engineering Supervisor, Branson Ultrasonics, a.s.

Branson Ultrasonics, a.s.

Americká nadnárodná spoločnosť Emerson využila v Novom Meste nad Váhom priestorové a personálne kapacity bývalého Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie a založila tu svoju prvú sekciu na Slovensku – Branson. Po 20 rokoch je práve výskum nových metód pri zváraní plastov a neželezných kovov oblasť, ktorá im dáva náskok pred konkurenciou a robí z nich lídrov v tejto oblasti. Nezameriavajú sa len na jednu technológiu, ale vedia využiť na zváranie ultrazvuk, vibračnú, infračervenú aj laserovú technológiu.

Technológia použitá v riešení: PDM systém Siemens Teamcenter, NX CAD a NX CAM, automatizácia programovaním špecifických utilít SOVA Digital