Skip to main content

Custom Production

Zákazková výroba

Flexibilné využitie pokročilých funkcií v Solid Edge 2024 - AKTUÁLNE

VYUŽÍVAJTE SVOJE STROJE NA MAXIMUM - AKTUÁLNE

Vytvorte si digitálny systém riadenia podniku zodpovedajúci vašim potrebám

Zákazkovo riadené podniky sa medzi sebou veľmi líšia, charakterom a zložitosťou svojich výrobkov, potrebnými technológiami výroby, aj početnosťou výrobkov v rámci zákazky. To spôsobuje, že pre zákazkovo riadené firmy neexistuje jednotný systém riadenia a organizácie práce. Každý podnik si vyžaduje individuálny prístup. V mnohom podobný, ale každý je vo väčšom či menšom rozsahu unikátny. Vytvoriť pre každý podnik nový systém riadenia je finančne i funkčne nereálne.

Riešenia a služby SOVA Group pre túto skupinu podnikov vychádzajú z kombinácie množstva existujúcich, pre danú aplikáciu najvhodnejších riešení a služieb, vhodne nastavených a prípadne doplnených o menšie, na mieru vyvinuté aplikácie. Posúdi sa stav a nastavenie procesov, dostupnosť informácií, vytvorí sa koncept riešenia, ktoré sa postupne dodáva a sprevádzkuje. Najlepšie krok za krokom, v tempe zodpovedajúcom potrebám a možnostiam podniku. Týmto spôsobom sa „ušije“ riešenie plne rešpektujúce špecifiká podniku.

Posúvajte sa vpred prostredníctvom riešení

Naše výsledky

V spolupráci so SOVA Digital máme za sebou už niekoľko úspešných riešení. Medzi ne patrí aj projekt štandardizácie montáže, cieľom ktorého bolo zvýšenie produktivity, maximalizácia využitia skladových priestorov, ako aj spriechodnenie a synchronizácia materiálového toku v procese výroby v divízii Lisovňa CNC. Realizáciou časti riešenia SOVA Digital zaznamenávame každoročne v horizonte niekoľkých rokov medziročné nárasty výroby o 10-15%. V období od roku 2017 do roku 2021 to súhrnne predstavuje nárast o 55%.

Jozef PalúchEKOM s.r.o.

Povedali naši odborníci

„Zákazková výroba je výnimočná svojou rôznorodosťou. V tomto segmente evidujem zvýšený záujem o digitalizáciu, osvieženie procesov a podporu výroby. Kameňom úrazu bývajú správne informácie v momente, keď ich potrebujeme. Pomôcť vieme postupne a prekážkou nie je veľkosť firmy či výrobný program.“

Ľubomír Calko

“Nastavenie procesov a ich digitalizácia je zaručený krok k stabilizácii a je kľúčová v každom podniku. Zákazková výroba toho nie je výnimkou.”

Radovan Benkovský

„Komplexná digitalizácia konštrukčného návrhu výrobku je v súčasnosti nevyhnutná, a treba ju podchytiť aj v každom zákazkovo riadenom podniku, bez ohľadu na rozsah projektov.“

Peter Wiech

Viac o zákazkovej výrobe

Viac článkov