Skip to main content

Kalkulácie ceny

Autor: 12. mája 202127 mája, 2021Zákazková výroba - služby

Kalkulácie ceny

Ku kalkuláciám pristupujte ako k primárnemu zdroju ziskovosti

Správnosť a rýchlosť prípravy kalkulácie potrebuje:

 • mať rýchlo dostupné a správne informácie (zadanie zákazky, dát o prácnosti v predchádzajúcich podobných zákazkách)
 • reálne podklady pre odhad nákladovosti – pre oblasť materiálu, prác i kooperácií
 • mať schopného a skúseného kalkulanta
 • používať vhodný softvérový nástroj
 • zlepšovať procesy, technológie i pracovníkov
 • mať kvalifikovaných pracovníkov

Riešenie ponúkané SOVA Group:

 • zber dát zo strojov, umožňujúci presný prehľad o skutočnej prácnosti najmä náročnejších operácií – Rozšírený inteligentný monitoring CNC strojov
 • prehľadné vedenie a spracovanie zozbieraných dát – IS CITO
 • rýchla a jednoduchá príprava technologického postupu – IS CITO (zrýchlená príprava TgPV postupu je vo vývoji)
 • kalkulácie:
 • posúdenie a nastavenie metodiky spracovania konštrukcie nástroja a procesov spracovania
 • služby spojené s dodávkou riešení – HW dodávka alebo konzultácia o potrebnej výkonnosti, zaškolenie obsluhy…
 • riešenie je integrované a prispôsobené na mieru potrebám a možnostiam podniku

Získate

Skrátenie času prípravy ponúk

Správnu ponuku dokáže kvalitne pripraviť aj menej skúsený kalkulant

Mieru ziskovosti uvidíte už v pripravovanej kalkulácii

Možnosť využiť reálnu nákladovosť z minulosti do kalkulácií

Prehľad o rozdieloch medzi realitou a očakávaniami