Skip to main content

Na maximum vyťažte svoje drahé CNC stroje

CNC stroje a ich prevádzka sú príliš drahé, preto je potrebné ich čo najlepšie vyťažiť. CNC stroje majú vysokú obstarávaciu cenu a takisto vysoké prevádzkové náklady (náradie, prípravky, údržba).  K CNC strojom je nutná špecializovaná obsluha a CNC programátor/technológ. Pre určenie celkovej efektivity a vyťaženosti CNC pracoviska na danom výrobnom príkaze/zákazke, je potrebné nasadiť automatický zber dát bez zásahu človeka a prepojiť tieto dáta s daným výrobným príkazom/zákazkou.  Pre potreby servisu a prediktívnej údržby je nutné mať informácie o zaťažení vretien, osí a teplotách na danom výrobnom príkaze/zákazke.  Preto je potrebné automaticky zbierať tieto informácie prostredníctvom priamej komunikácie s PLC riadiacou jednotkou daného stroja a to bez nutného zásahu obsluhy/operátora.

Aby sme Vám zabezpečili čo najlepšie výsledky, individuálne vo Vašej firme posúdime, ako budú dáta z výrobných procesov zbierané a ako budú následne premenené na informácie, ktoré Vás budú posúvať vpred. Využívame tri platformy pre zber a spracovanie dát, a ich následnú vizualizáciu.

Najjednoduchšou a najrýchlejšie nesaditeľnou platformou je Smart Portal SG, čo predstavuje MIS systém, postavený na webovom rozhraní a SQL databáze, a je určený pre rôzne aplikácie vo výrobe a logistike. Ďalšou možnosťou je MIS platforma SIDAS S3, ktorá je určená pre komplexnejšie výrobné aplikácie, kde sa už pracuje s dátami, ktoré treba zvyčajne spracovať v real-time databázach typu AspenTech, iHistorian a podobne. Ak potrebujte komplexný MES systém, tak využívame platformu Siemens – Opcenter.

Kedy je vhodné využiť túto službu:

Pri potrebe zvýšiť produktivitu CNC strojov.

Pre koho je služba určená:

  • Veľké a stredné výrobné podniky – automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Výsledkom služby je

Dodaná technológia detailne monitorujúca činnosť CNC strojov, poskytujúca možnosť vyhodnocovať informácie o efektívnosti vyťaženia pracoviska až po vyhodnotenie efektívnosti konkrétneho pracovného príkazu

Postup SOVA Group

1

Špecifikácia

očakávaní a cieľov podniku
2

Analýza strojného vybavenia

technologických a procesných podmienok výroby
3

Analýza dát

ktoré sú už zbierané (ich dostupnosť, úplnosť,... )
4

Spracovaný návrh riešenia

funkčná dizajnová špecifikácia – popis technického riešenia, cenová špecifikácia, popis rizík
5

Vyhodnocovanie

a vizualizácia zozbieraných dát a ich príprava pre využitie v ostatných systémoch podniku
6

Zaškolenie obsluhy

7

Odovzdanie fungujúceho riešenia

Získate

Jednotný systém

Jednotný systém zberu dát pre všetky CNC zariadenia

Dáta

Dáta zbierané automaticky, neovplyvniteľné človekom

Prepojenie

Prepojenie a využitie viacerých zdrojov dát a databáz z rôznych systémov v reálnom čase

Zrozumiteľné výstupy

Zrozumiteľné výstupy a pomôcky pre vedúcich výroby i manažment v reálnom čase pre lepšie rozhodovanie (vizualizácia/dispečing, reporty)

Úspora času

Vďaka digitalizácii a automatizovanému spracovaniu dát získate zásadnú úsporu času, resp. zrýchlenie niektorých procesov

Otvorenosť

Otvorené riešenie, ktoré bude v budúcnosti rozšíriteľné na ďalšie CNC stroje, o ďalšie komponenty, resp. optimalizačné a prediktívne algoritmy

Predikcia

Predikcia údržby, kvality