Skip to main content

Nastavte si reálny pohľad na možnosti a náročnosť projektu

Podnik pripravuje technologickú investíciu spojenú s digitalizáciou, automatizáciou alebo zameranú na zlepšenie fungovania procesov, a stojí pred rozhodnutím či sa daný projekt bude realizovať.

Návratnosť je rozhodujúcim faktorom každej investície v priemyselnom podniku. V čase jej schvaľovania nebýva obvykle úplne jasné technické riešenie, a teda nie sú jasné reálne náklady a riziká.

Do projektov, v ktorých je cieľom zlepšenie procesov, efektívnejšie rozhodovanie či riadenie, vstupuje mnoho faktorov a riešenia sú veľmi senzibilné na viaceré detaily. Preto nestačí prijať rozhodnutie na základe rámcových informácií.

Na to, aby si spoločnosť vedela účelne riadiť celý proces implementácie investície a dostala očakávaný výsledok, potrebuje mať dobre spracované jasné zadanie pre dodávateľov.

Kedy je vhodné využiť túto službu:

Pred prijatím rozhodnutia o realizácii technologickej investície spojenej s digitalizáciou a automatizáciou.

Pre koho je služba určená:

  • Veľké, stredné aj malé podniky – automotive, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Pre výrobu a logistiku.

Výsledkom služby je

Posúdený zámer a spracovaná „Štúdia realizovateľnosti projektu“

Postup SOVA Group

1

Zámer

podnik naformuluje zámer uvažovanej investície - pripraví na základe formuláru doručeného od SOVA Group
2

Analýza

SOVA Group v spolupráci so zástupcami podniku (osobne alebo online) zanalyzuje procesy, vstupné dáta, požadované výstupy projektu. Detailnosť je závislá na zložitosti konkrétneho projektu
3

Riešenie

analýza je podkladom pre stanovenie riešenia tak, aby boli zohľadnené všetky požiadavky a potreby podniku
4

Alternatíva

návrh riešenia býva pripravený buď jednoznačne alebo aj alternatívne v závislosti na zložitosti a zámeroch projektu. Zámerom je priniesť také riešenie, aby to malo najväčší benefit pre váš podnik

Získate

Kalkulácia návratnosti

Jasný technický podklad a odhad nákladov pre kalkuláciu návratnosti projektu

Príprava

Prehľad, čo všetko bude pre projekt potrebné pripraviť, napríklad aké dáta bude projekt potrebovať, aké kapacity si projekt bude vyžadovať, aké vplyvy to bude mať na okolité procesy...

Odhad o rizikách

Podklad pre obstarávanie projektu

Využiteľnosť

Informácie, čo všetko dokážete využiť z existujúcej infraštruktúry vášho podniku

Časový horizont

Podklady, ktoré vám pomôžu upresniť predpokladaný časový horizont implementácie projektu

Kontrola

Popis fungovania budúcich procesov, čo umožní kontrolu samotnej realizácie