Skip to main content

Vykryte si dočasnú potrebu inžinierskych prác špecialistami zo SOVA Digital

Podnik potrebuje dočasne zvýšiť svoje kapacity plánovačov výroby, simulačné kapacity alebo potrebuje rozbehnúť digitalizáciu výrobných procesov.

Sú situácie, kedy podniky potrebujú technickú konzultačnú podporu a know-how pri nábehu a realizácii projektov.

Kedy je vhodné využiť túto službu:

Pri dočasnom výpadku vašich špecialistov (plánovači výroby, špecialisti na simulácie,…).

Pri krátkodobom nápore inžinierskych prác.

Pre koho je služba určená:

  • Veľké alebo stredne veľké výrobné spoločnosti.
  • Spoločnosti zaoberajúce sa dodávaním výrobných systémov.

Výsledkom služby je

Rýchlo a efektívne dodaná služba, vykonaná práca alebo odborné poradenstvo

Postup SOVA Group

1

Pracovníci SOVA Group sa dočasne stanú členmi inžinieringových tímov

alebo tímov výrobných plánovačov. Preberajú na seba reálne výkonné práce na dohodnutom projekte a v dohodnutom rozsahu. Pri svojej činnosti rešpektujú nastavené normy a tímové pravidlá. Výsledky práce odovzdajú v dohodnutej forme a termínoch
2

Pracovníci SOVA Group poskytnú pomoc pri rozbehu nových systémov

alebo pri aktualizácii systémov. Poskytnú know-how formou školení zamestnancov, pomoc pri rozbehu nových projektov a konzultácie počas celého projektu
3

Ďalšie služby

pracovníci SOVA Group poskytnú prípadne ďalšie služby. Také, ktoré sú pracovníci SOVA Group schopní poskytovať na profesionálnej úrovni

Získate

Vykrytie

Rýchle a efektívne vykrytie dočasného náporu prác

Dostupnosť

Špecialistu, ktorý je dostupný vtedy, keď ho podnik reálne potrebuje a v rozsahu v akom ho potrebuje

Iný pohľad

Špecialistu, ktorý pracoval na rôznych projektoch, preto môže priniesť iný pohľad a inšpiráciu ako prácu zefektívniť

Úspora

Úsporu na zaúčanie a dosiahnutie rýchleho nábehu na riešenie projektových úloh

Flexibilita

Vyššiu flexibilitu ako u interných zamestnancov