Skip to main content

Teamcenter

Moderný a adaptabilný PLM systém

Komplexná správa dát PLM
MultiCAD a ECAD

(NX, Solid Edge, CATIA, Solid Works, Creo, Eplan)

Workflow a projektový manažment
Interná a externá spolupráca

Teamcenter

je systém pre správu životného cyklu výrobku. Je určený nielen pre stredné a veľké spoločnosti. Zabezpečí prístup zamestnancov k dokumentácii o produkte, riadenie procesov jej vzniku prepojením naprieč celou firmou. Umožňuje im nielen efektívne pracovať, ale podporuje priestor pre inovácie a zvýšenie produktivity.

Tipy a triky Teamcenter

Riadenie konštrukčného procesu

V konštrukčnom procese vzniká veľké množstvo dát, ktoré sú vzájomne prepojené. Okrem grafických dát, vzniká aj množstvo negrafických, ako napríklad sprievodná dokumentácia, ale aj informácie o výrobku (hmotnosť, dodávateľ, materiál, konštruktér…). Operačný systém so svojou adresárovou štruktúrou nikdy nebol určený na správu takto komplexných dát. Navyše, pri ukladaní týchto dát do adresárov je veľmi náročné riadiť prístupové práva k týmto dátam, a prakticky neexistuje efektívny spôsob, ako riadiť skupinu konštruktérov prideľovaním úloh a sledovaním ich plnenia.
Teamcenter Engineering Process Management je najrozšírenejším riešením na svete, určený práve na riešenie týchto problémov.

Prepojenie s CAD systémami

Významnou vlastnosťou Teamcentra je, že je možné ho prepojiť s rôznymi CAD, CAM, CAE a ECAD systémami. Teamcenter je možné priamo integrovať do všetkých najrozšírenejších strojárskych CAD systémov na svete, a  je možné ho prepojiť aj s množstvom ECAD systémov. Ak sa teda v budúcnosti rozhodnete vymeniť CAD systém, prípadne kúpiť nový, ktorý lepšie spĺňa nové požiadavky, nemusíte meniť aj systém na správu dokumentácie. Práve naopak, systém Teamcenter umožní výrazne jednoduchšiu spoluprácu medzi všetkými systémami, ktoré používate.

Spolupráca pracovných tímov

Teamcenter umožňuje vytvoriť  platformu pre spoluprácu pracovných tímov počas celého životného cyklu výrobku. Umožňuje eliminovať prekážky v prepojení medzi jednotlivými profesiami, ale aj miestami pracovísk, a vytvára jednotnú spoločnú platformu pre celý podnik. Jednotlivé skupiny tak môžu spolupracovať ako keby boli spolu v kancelárii.

Active Workspace

Rozhodnutia sa robia jednoduchšie, ak je možné vizualizovať ich dopad. Z „Aktívnej plochy“ užívateľ môže lokalizovať, prehliadať a vizualizovať produkt so všetkými potrebnými informáciami, čo sprehľadňuje stav produktu. Veľmi jednoduchá je aj spolupráca všetkých členov tímu. Užívatelia môžu porovnávať a robiť grafické reporty priamo na 3D dátach.

Správa kusovníkov

Teamcenter umožňuje efektívne spravovať všetky podstatné informácie o produkte, nielen v procese návrhu a konštrukcie, ale po celú dobu životného cyklu výrobku. Teamcenter poskytuje jednotný zdroj dát k produktu ale aj k procesom, a umožňuje každému užívateľovi vybrať si tie správne informácie pre neho. Riadením rôznych kusovníkových konfigurácií je možné dosiahnuť cieľ vývoja výrobku viac ako dvakrát rýchlejšie ako bez tohto riadenia.

Správa sprievodnej dokumentácie

V ideálnom prípade by sa sprievodná dokumentácia mala vyvíjať spolu s výrobkom. V skutočnosti sa však obyčajne dokumentácia tvorí v izolovanom prostredí, čo niekedy vedie k nepresnostiam, ale aj problematickému zapracovaniu zmien.
Tieto problémy dokáže eliminovať riešenie Teamcenter Content Management.

Vizualizácia životného cyklu

V súčasnej dobe sa množstvo procesov životného cyklu výrobku riadi na základe 2D alebo 3D dát. Aby to riadenie bolo čo najefektívnejšie, je potrebné, aby aj ľudia, ktorí nepracujú s CAD systémom, mali prístup k týmto dátam a boli schopní si ich prezerať.
Teamcenter Visualization umožňuje zobrazovať 2D a 3D dáta všetkým užívateľom, bez ohľadu na to, či majú CAD systém alebo nie. Okrem jednoduchého prezerania môžu robiť dynamické rezy, merania, vkladať svoje poznámky a pripomienky, či porovnávať revízie.

Reporty a analýzy

Pre efektívne riadenie procesov v podniku je potrebné vedieť, v akom stave sú.
Pri správe procesov a dokumentácie pomocou riešenia Teamcenter je najjednoduchšou a najpresnejšou cestou ako sledovať jednotlivé procesy, sledovať ich priamo v tomto systéme. Teamcenter umožňuje tvoriť štatistické prehľady prakticky akýchkoľvek firemných procesov, čo prispieva k ich efektívnemu riadeniu, ale aj dáva výrazne lepší prehľad o nákladovosti jednotlivých úloh, či celých zákaziek.

Teamcenter na cesty

Ak často cestujete za zákazníkmi, určite ste sa stretli s tým, že ste potrebovali  dáta, ktoré ste nemali práve so sebou. Pri správe dát pomocou riešenia Teamcenter, môžete mať všetky dáta stále so sebou, pomocou Teamcenter Mobility. Ide o riešenie pre mobilné zariadenia, ktoré sú postavené na iOS, alebo Android, a zabezpečuje prístup z vášho mobilného zariadenia do Teamcentra kdekoľvek na svete, kde máte prístup na internet.

Benefity

ktoré môžete získať používaním riešenia Teamcenter

Jednotný zdroj informácií znižuje neproduktívny čas strávený vyhľadávaním dát o

65%

Jednotná platforma riadenia procesov skracuje dobu vývoja produktu o

25%

"Každá firma, ktorá má viac ako jedného konštruktéra, potrebuje takýto softvér. Či už je to Teamcenter alebo Smart team alebo niečo iné. Ak zavádzate nové projekty a snažíte sa inovovať … treba bojovať. Pretože svet ide ďalej, svet sa vyvíja. Pokiaľ by sme nebojovali, tak by sme stále kreslili na tabule a na papier, na pauzáky. Treba inovovať."

Ing. Miroslav KurtišMechanical Engineering Supervisor, Branson Ultrasonics, a.s.

Teamcenter nám pomáha udržať poriadok a prehľad. Dôležitý je aj pre tímovú prácu, aby si členovia mohli vymieňať dáta, používať ich, a aby jednotlivé zmeny boli viditeľné okamžite.

Ing. Ladislav NovotaTRENS SK, a.s.

Hlavný efekt riadenia procesov v Teamcentri je ten, že odpadla byrokracia s vypisovaním papierových formulárov, ich skenovaním, podpisovaním a posielaním niekam.

Ing. Jozef ManduchZKW Slovakia, s.r.o.