Skip to main content

Serial Production

Opakovaná výroba

TEST BEFORE INVEST! – AKTUÁLNE

VYUŽÍVAJTE SVOJE STROJE NA MAXIMUM – AKTUÁLNE

UDRŽTE LISY V NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKE – AKTUÁLNE

Riaďte svoje technologické inovačné projekty úplne inak

Technologické inovačné projekty (napríklad nová výrobná linka) je dôležité riadiť technologicky a funkčne a to od ich zahájenia až po odovzdanie.

SOVA Group odporúča spracovať digitálny koncept projektu, detailne rozvrhnúť a vyvážiť procesy a spracovať návrh technického riešenia.

Prináša to zjednodušenú a jasnú komunikáciu do realizačného tímu i komunikáciu s dodávateľom projektu. Prostredníctvom virtualizovaných dát sa riadi celý proces od vytvorenia špecifikácie objednávky, realizácie výroby až po konečnú implementáciu zariadenia.

Výsledkom spolupráce so SOVA Group je:

  • skrátenie doby dodávky riešenia
  • skrátenie času implementácie
  • zníženie nákladov na celý projekt

Zbierajte a využívajte dáta+

Riadenie potrebuje čo najviac správnych informácií. V súčasných podnikoch chýbajú správne dáta zo strojov. Chýbajú dáta o ich vyťaženosti, náplni, aktuálnom stave.

Chýbajú dáta z logistiky. O vyťaženosti, o priebehu procesov, polohe materiálu… Množstvo zbieraných dát v podniku sa nevyužíva.

SOVA Group zabezpečí zber dát zo strojov a logistiky, zozbierané dáta algoritmicky spracuje a zmení na štruktúrované informácie poskytované formou on-line monitoringu alebo reportingu, alebo ako vstup do informačných systémov používaných v podniku.

Výsledkom spolupráce so SOVA Group sú:

  • zozbierané správne informácie z ľubovoľných procesov
  • využitie informácií v riadiacich procesoch
  • efektívnejšie fungujúce procesy

Trvale zvyšujte produktivitu svojej výroby a logistiky

Zvyšovanie efektívnosti je pre každý podnik nikdy nekončiaci proces. SOVA Group sa zaoberá sledovaním a vyhodnocovaním výrobných procesov, identifikovaním a odstraňovaním úzkych miest a zdrojov plytvania.

Robíme to viacerými formami. Jednorazovými projektami a rýchlymi vylepšeniami pre jednoduchšie situácie. Pre zložitejšie procesy, aplikáciou digitálnych dvojčiat, ktorými sa odhalia aj tie najskrytejšie drobné plytvania. K ďalšiemu stupňu riešení patrí harmonizácia spolupráce výroby a logistiky.

Výsledkom spolupráce so SOVA Group sú:

  • identifikované a odstraňované úzke miesta vo výrobe i v logistike
  • vyššia produktivita
  • nižšie náklady vynaložené na výrobok

Posúvajte sa vpred prostredníctvom služieb

Naše výsledky

Zdroj: ATP Journal, celý článok

Povedali naši odborníci

„Digitalizácia a optimalizácia procesov prináša mnoho benefitov, ale je často spojená s veľkou mierou nedôvery. Pritom optimalizovať pomocou digitálnych nástrojov môže dnes každá spoločnosť, nie len veľká firma.“

Milan Lokšík

„Zberom dát z výroby a logistiky a ich následným spracovaním sa sústreďujeme na identifikáciu problémových miest, poskytovanie prehľadu o okamžitom stave procesov a predikovanie budúcnosti.“

Robin Mitana

„Digitalizáciou získavajú zákazníci úplne nové možnosti, ako definovať svoje požiadavky na nové linky a zariadenia. Zvyšovanie efektivity, úspora času a nákladov je v tomto prípade braná ako samozrejmosť.“

Dušan Šútora

Viac o opakovanej výrobe

Viac článkov