Skip to main content

Výrazne zvýšte plynulosť toku zákazky a materiálu

Hľadanie dielov, materiálu alebo paliet vo výrobe, v medziskladoch, v skladoch, je bežným problémom mnohých podnikov. Najčastejšie je to spôsobené tým, že diely sú vyrobené a uložené niekde v priestore, a keď je potrebné ich použiť, často sa hľadajú. Dá sa to v niektorých podnikoch označiť ako plytvanie s vážnymi dôsledkami. Je potrebné ich presne lokalizovať.

Efektívne fungujúca logistika potrebuje mať jasný prehľad o pohybe všetkých prepravných prostriedkov. V súčasnosti väčšina z nich nedokáže byť merateľná. Avšak nie je možné optimalizovať to, čo nie je najskôr zmerané. Pre dobre riadenú logistiku je potrebné získavať informácie o tom ako sa pohybujú prepravné prostriedky, ktorých úlohou je zásobovanie pracovísk.

Kedy je vhodné využiť túto službu:

Na hľadanie dielov, materiálu alebo paliet vo výrobe, v medziskladoch, v skladoch.

Na detailné sledovanie a vyhodnocovanie pohybu a aktivít dopravných prostriedkov logistiky.

Pre koho je služba určená:

  • Veľké a stredné výrobné podniky – automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechnika, potravinárstvo…
  • Výroba, výrobná technológia, procesný inžiniering, projektový manažment…

Výsledkom služby je

Dodaná kompletná technológia RTLS (Real-Time Location System) pre pohyb materiálu:

  • lokalizujúca aktuálnu polohu označených paliet, dielov, výrobkov
  • kompletne vyhodnotený pohyb v čase označených paliet, dielov, výrobkov
  • pripravenosť týchto dát na využitie v ostatných podnikových softvérových systémoch

Dodaná kompletná technológia RTLS pre pohyb logistických zariadení:

  • sledujúca pohyb označených dopravných prostriedkov v priestoroch podniku v čase
  • poskytujúca pravidelné notifikácie polohy z každej špecifickej a príslušnej zóny (výroba, montáž, lakovňa, paletová pozícia, operácia, …)
  • umožňujúca vyhodnotiť pohyb dopravných prostriedkov, s možnosťou využitia týchto dát v ostatných podnikových softvérových systémoch

Postup SOVA Group

1

Špecifikácia

očakávaní a cieľov podniku
2

Analýza strojného vybavenia

technologických a procesných podmienok výroby
3

Analýza dát

ktoré sú už zbierané (ich dostupnosť, úplnosť,... )
4

Spracovaný návrh riešenia

funkčná dizajnová špecifikácia – popis technického riešenia, cenová špecifikácia, popis rizík
5

Implementácia

technológie RTLS a spracovanie zozbieraných dát
6

Vyhodnocovanie

a vizualizácia zozbieraných dát a ich príprava pre využitie v ostatných systémoch podniku
7

Zaškolenie obsluhy

8

Odovzdanie fungujúceho riešenia

Získate

Prehľad o polohe

Dokonalý prehľad o polohe a pohybe rozpracovaných dielov vo výrobných priestoroch

Prehľad objektov

Prehľad nachádzajúcich sa objektov (dopravné prostriedky, výrobná dávka, paleta, zákazka) v danej zóne

Analýza, optimalizácia

Nástroj na analýzu a optimalizáciu logistiky a priestoru

Monitorovanie

Nástroj na monitorovanie výrobného príkazu pri prechode výrobou