Všetky články od

SOVA Digital

Branson Ultrasonics, a.s.

Autor: Referencie, Referencie – Teamcenter

Konštruktéri potrebujú riadiť dáta prostredníctvom inteligentného softvéru

Mnoho firiem pozná podobné situácie… konštruktér namiesto toho, aby hľadal v nedôsledne archivovaných návrhoch, s nedôsledne zaznamenanými úpravami, si radšej diel nadizajnuje nanovo. Je to pre neho jednoduchšie a rýchlejšie. Paralelne bežia problémy s revíziami, kedy nezachytenie poslednej znamená vyrábanie dielov v starej revízii… Aj v prípade Branson Ultrasonics bolo zadaním pre SOVA Digital nastavenie zmenových procesov na oddelení konštrukcie, ktoré umožnia dohľadanie aktuálnej verzie, ich automatické zaznamenávanie a evidenciu zmien.

Ako sme problém riešili

V prvom kroku sme zaviedli inteligentný systém pre správu dát a podkladov pre konštrukciu. Následne, po získaní kontroly nad dátami, sme začali zefektívňovať procesy na oddelení konštrukcie. Zaviedli sme automatický systém riadeného pristupovania k dátam a úlohám jednotlivých konštruktérov. Zároveň sme  nastavili systém na zachytenie informácií o rozpracovanosti projektov. Stali sa tak transparentné a prístupné pre využívanie podľa potreby projektovými manažérmi, vedením, oddelením nákupu, či pri plánovaní výroby.

Čo klient dosiahol

Klient získal online prehľad o dátach pre rôzne oddelenia. Minulosť bola postavená na e-mailoch a mítingoch. Ale aj na nepríjemnej skutočnosti, že pokiaľ odíde konštruktér z firmy, tak jeho dáta sú ťažko dohľadateľné a spracovateľné. Dnes sú v systéme PDM Teamcenter zmeny zaznamenávané tak, akoby všetko robil jeden konštruktér. Minimalizujú sa reworky a scrapy. Zjednodušil a urýchlil sa proces prenosu informácií medzi systémami (PDM – ERP). To, čo v minulosti trvalo tri dni, je dnes urobené za dramaticky kratší čas, a automatizované exporty dát robí systém sám.

“Každá firma, ktorá má viac ako jedného konštruktéra, potrebuje takýto softvér. Či už je to Teamcenter alebo Smart team alebo niečo iné. Ak zavádzate nové projekty a snažíte sa inovovať … treba bojovať. Pretože svet ide ďalej, svet sa vyvíja. Pokiaľ by sme nebojovali, tak by sme stále kreslili na tabule a na papier, na pauzáky. Treba inovovať.”

Ing. Miroslav Kurtiš, Mechanical Engineering Supervisor, Branson Ultrasonics, a.s.

Branson Ultrasonics, a.s.

Americká nadnárodná spoločnosť Emerson využila v Novom Meste nad Váhom priestorové a personálne kapacity bývalého Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie a založila tu svoju prvú sekciu na Slovensku – Branson. Po 20 rokoch je práve výskum nových metód pri zváraní plastov a neželezných kovov oblasť, ktorá im dáva náskok pred konkurenciou a robí z nich lídrov v tejto oblasti. Nezameriavajú sa len na jednu technológiu, ale vedia využiť na zváranie ultrazvuk, vibračnú, infračervenú aj laserovú technológiu.

Technológia použitá v riešení: PDM systém Siemens Teamcenter, NX CAD a NX CAM, automatizácia programovaním špecifických utilít SOVA Digital

3D s.r.o.

Autor: Referencie – Tecnomatix
Kontrola zvarov v tandeme umelej inteligencie a robota

Spoločnosť 3D vytvára výrobné a robotické linky primárne pre oblasť automotive, ale aj mimo nej. Na návrhu využíva simulačné riešenia Tecnomatix. 3D patrí medzi firmy s výrazným inovačným prístupom. Okrem iných má za sebou aj úspešný inovatívny príbeh, na začiatku ktorého bola postavená pred úlohu efektívnej  vizuálnej kontroly kvality zvarov na zváracej linke a na jeho konci bolo jedinečné riešenie, kde kvalitu zvarov monitoruje umelá inteligencia. Viac

Vladimír Švač: R&D lídri vedia presne, čo priemyselný výskum, vývoj a inovácie potrebujú

Autor: Novinky

Pre exportne orientovanú ekonomiku, akou je aj slovenská, je vysoká miera úspešných inovácií rozhodujúca pre udržanie konkurencieschopnosti. Preto sa SOVA Digital spolu so skupinou aktívnych R&D lídrov chopila iniciatívy a rozbehla aktivity na podporu výskumu, vývoja a inovácií postavené na spolupráci slovenských R&D centier. Vytvorila životaschopnú kooperujúcu platformu a začala prepájať aktivity so štátom, školami a študentskými talentami. Za myšlienkou iniciatívy stojí inovačný špecialista spoločnosti Vladimír Švač, s ktorým sme hovorili o tom, čím dnes žijú R&D centrá, ako reagujú na koronakrízu, čo má iniciatíva za sebou a čo pripravuje pre najbližšie obdobie. Viac

Kristián Zastko: Koronakríza eskalovala potrebu vyspelých informačných systémov pri riadení výrobných podnikov

Autor: Novinky
Dnes, oveľa viac ako kedykoľvek predtým, potrebujú byť výrobné podniky efektívne riadené. V priamej úmere s vyspelosťou a komplexnosťou informačného systému rastie aj šanca podniku ustáť nástrahy recesie a jeho schopnosť efektívne fungovať v budúcnosti. Pohľad na príležitosti pri riadení podniku v čase krízy, rozprávanie o tom, ako informačný systém CITO dokáže zabezpečiť ekonomickú stabilitu a udržateľný rast podniku maximalizovaním využitia existujúcich zdrojov, prináša rozhovor s Kristiánom Zastkom, výkonným riaditeľom spoločnosti CITO Digital. Viac