Všetky články od

SOVA Digital

Logistika je srdcovo-cievnym systémom podniku. Má zásadný vplyv na výkon a efektivitu výroby

Autor: | Tlačové správy

Bratislava, 28. september 2018   Logistika sa nachádza uprostred dôležitých zmien a musí ich zvládať v dynamickom raste svojich výkonov. Je srdcovo-cievnym systémom podniku a má zásadný vplyv na výkon a efektivitu výroby. Aj tieto myšlienky odzneli na septembrovom diskusnom stretnutí odborníkov z priemyslu Industry4UM, venovanom inteligentnej logistike. Oproti minulému obdobiu sa nároky na logistiku významne zmenili, stáva sa tesnejšou súčasťou výroby a smeruje k prepojeniu všetkých výrobných a subdodávateľských procesov do jedného kompaktného systému. Kým ešte pred pár rokmi sa zastavila na bráne závodu, dnes končí na konkrétnom stroji a prechádza linkami v dodávateľskom reťazci. 

Podľa odborníkov fóra logistika začína čoraz viac determinovať to, či bude výroba fungovať efektívne. Dnes ju ovplyvňuje množstvo aspektov. Rastie dynamicky pod vplyvom trhových požiadaviek, reaguje na prudké zmeny sériovosti, vyrovnáva sa pri raste nákladov s tlakmi na znižovanie cien, či minimalizovanie skladových plôch. Neprospieva jej nedostatok ľudí a ani celková preťaženosť dopravy. „Slovenská logistika je vyspelá, ťahá ju rozvinutý automobilový priemysel. O to väčšie nároky sú na ňu kladené z pohľadu dynamiky rozvoja a možností ovplyvňovania kapacity zariadení. V plnom rozsahu využíva nástroje lean manažmentu, ktorý rozvíja a podporuje digitalizáciou a ďalšími smart technológiami,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

Dynamicky rastie vnútorná i distribučná logistika. Podľa Martina Jesného, analytika Revue priemyslu, dynamiku rastu po- tvrdzujú čísla produkcie: „Vlani dosiahlo len 250 najväčších výrobných firiem v slovenskom priemysle tržby takmer 63 mld. eur, to predstavuje objem produkcie, ktorú treba odviezť, prepraviť. Tieto objemy sa členia do čoraz väčšieho dodávateľského  reťazca. Len na Slovensku ich tvoria tisíce a globalizácia ich prepája do ešte rozvetvenejších medzinárodných prepojení. Objem prepravy súčastí výroby vlani po ceste dosiahol 160 mil. ton, pri doprave pre priemyselných klientov to predstavuje spotrebu 620 mil. litrov nafty, ďalších 30 mil. litrov sa spotrebovalo  pri obslužných činnostiach.“

Ako uviedli zástupcovia podnikov customizácia výroby významne zvyšuje podiel change-over na linkách. Práve prestavovanie liniek kladie veľké nároky na oddelenia plánovania, nákupu a riadenie výrobnej, skladovej a distribučnej logistiky. Zmenu v poslednom desaťročí zaznamenali aj v popradskej Tatravagónke. Tá v minulosti vyrábala série vagónov v tisícoch kusov. Dnes podľa slov Martina Osvalda, manažéra logistiky Tatravagónky vyrába približne 50 druhov vagónov po 20, 30, 60 kusov. „A máme na linkách aj menšie série. Zmeny sérií sú dramatické. Prispôsobenie sa je ťažšie. Prešli sme si kus cesty, od tradičnej logistiky cez mostovo-žeriavové dráhy, typické pre strojárstvo po štíhlu logistiku so smart riešeniami,“ upresňuje Martin Osvald.

Diskusná skupina skonštatovala, že budúcnosť efektívnej logistiky je v  priamom prepojení systémov naprieč firmou. Tej by mala predchádzať optimalizácia už existujúcich procesov. „Veľakrát sa stačí pozrieť na aktuálne nastavenie procesov a snažiť sa racionálne posúdiť celý reťazec. Je nevyhnutné, aby pracoval spolu. Veľmi úzka spolupráca musí prebiehať aj s oddelením nákupu,“ hovorí o svojich skúsenostiach z praxe Dušan Okénka, zo spoločnosti X-COMPANY. Za najužšie miesto v slovenských podnikoch považuje plánovanie výroby: “Plánuje sa stále v exceli, na manuálnej báze a s neprimerane vysokou závislosťou na konkrétnych ľuďoch.“ Veľké možnosti pre optimalizáciu sú aj v oblasti distribučnej logistiky. Na priestor pre zefektívnenie poukazujú aj štatistiky, ktoré uvádzajú, že ročne sa v slovenskej pozemnej doprave najazdí niečo cez 4 mld. km a z toho 820 mil. km je odjazdených bez nákladu.

Problémom podnikov sa stáva aj nedostatok priestoru pre skladovanie materiálov a tovarov. U mnohých sú jediným riešením pre rozširovanie naskladnenia smerujúce do výšky. Tam sú už potrebné automatizované skladové systémy, ktoré pomôžu umiestniť materiál aj do výšky 30-40 metrov. O zmenách spojených s rozvojom výroby a potrebou optimalizácie sladových plôch hovorí aj Zuzana Tryzňová zo spoločnosti Gefko Slovakia, ktorá je generálnym dodávateľom logistických riešení pre trnavskú automobilku Group PSA Slovakia: „Prvky Industry 4.0 sme začali nasadzovať minulý rok. Vďaka novému systému sme dokázali znížiť skladové plochy až o 20%. Nasadili sme inú techniku, kompaktovali manipulačné uličky. Nakoľko v  aktuálnych priestoroch nemôžeme pracovať s výškou skladovania, do budúcna uvažujeme skôr o automatizovanom sklade v blízkosti výrobných objektov.“

Budúcnosť logistiky podľa odborníkov smeruje k samoorganizovaným logistickým procesom. „Postupne začnú vznikať špecializované pracoviská, kompetenčné centrá, ktoré sa prispôsobujú tomu, aký výrobok sa bude vyrábať. Vznikne takzvaná pružná výrobná linka. Koncepty budúcnosti si budú vyžadovať revolučné spôsoby plánovania a riadenia výroby. Tie musia byť založené na evolučných a holonických princípoch a aplikácii umelej inteligencie,“ uvádza Radovan Furmann z CEITu. Moderné systémy budú optimalizovať saturáciu áut a eliminovať neefektívne vyťaženie dopravy. Hovoríme o nových business modeloch, ktoré vytvoria portály pre nákladnú dopravu, tie budú vytvárať napríklad prepojenie kolón kamiónov do autonómnej flotily, či riadiť dovozy pomocou dronov. Optimalizácie prinesú veľké úspory nielen v dopravných kilometroch a vyššej vyťaženosti dopravnej kapacity, ale aj v efektívnej prevádzke a pružnosti reakcií na požiadavky zákazníkov.

ZTS VVÚ Košice a.s.

Autor: | Referencie

ZTS VVÚ Košice a.s. pôsobí v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Vznikla už v roku 1976 a v roku 1992 bola transformovaná na súkromnú akciovú spoločnosť. V súčasnosti má 99 zamestnancov s ktorými zabezpečuje vývoj, výrobu, komplexné dodávky a servis zariadení pre zákazníkov doma i v zahraničí najmä v nasledujúcich odboroch: dopravné a manipulačné systémy, roboty a manipulátory, zariadenia pre papierenský a chemický priemysel, zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu….

Tlak trhu nás nútil z dôvodu zabezpečenia konkurencieschopnosti našej spoločnosti neustále skracovať termíny realizácie zákaziek a zvyšovať kvalitu dodávaných produktov, pričom dochádzalo k neustálemu zvyšovaniu technickej náročnosti konštrukcie. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť realizuje špecializované dodávky komplexných systémov „šitých“ na mieru toho ktorého zákazníka s minimálnym percentom opakovania zákaziek, bolo bezpodmienečné nájsť taký CAD systém, ktorý by v čo najväčšom meradle odbremenil konštrukčný tím od neefektívnej práce a v maximálnej miere podporil etapu návrhu a vývoja daného zariadenia.

V roku 1999 sme zahájili výberové konanie na 3D CAD systém, ktorého základom bola vypracovaná analýza. Stanovili sme si základné kritériá, ktoré sme ohodnotili podľa dôležitosti a priradili sme im váhu v bodoch:

 • 3D parametrické a objektovo orientované modelovanie
 • tvorba variantných alternatívnych riešení s výberom určujúcich parametrov z tabuliek
 • tvorba zostáv skladaním jednotlivých častí s možnosťou kontroly kolízii
 • súbežná tímová práca na jednotlivých skupinách a podskupinách zákazky a podľa potreby možnosť zobrazenia aktuálneho stavu riešení
 • tvorba úplné strojárenskej výkresovej dokumentácie z 3D modelu s podmienkou asociatívnej väzby medzi nimi
 • plnohodnotné 2D kreslenie
 • možnosť vkladania negrafických informácií s následnou podporou generovania a tlače konštrukčného kusovníka.
 • rýchle osvojenie systému a krátka doba zaškolenia

Výberového konania sa zúčastnilo 9 CAD systémov. Po jeho skončení bolo rozhodnuté o testovaní dvoch najlepších CAD systémov – Solid Edge a SolidWorks. Na základe výsledkov testovania sme sa v januári 2001 rozhodli pre systém Solid Edge.
Rozhodnutie považujeme za správne, ale nebolo to tak jednoduché ako sme očakávali. Nie je to len nákup softvéru a hardvéru, ale predovšetkým zmena myslenia konštruktérov.

V súčasnosti používame v ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 20 plávajúcich licencií Solid Edge, s ktorými pracuje 28 konštruktérov. Jednoznačne musím potvrdiť že to, čo sme si predsavzali na začiatku, pri výbere nového CAD systému sa nám aj podarilo naplniť. Pokiaľ pred nasadením 3D systému bol pomer medzi tvorivou prácou (návrh a vývoj) konštrukcie zariadenia a netvorivou prácou (samotná tvorba výkresovej dokumentácie) 30% ku 70% v prospech netvorivej práce, po zavedení 3D CAD systému Solid Edge sa tento pomer obrátil v prospech tvorivej práce v pomere 60% ku 40%. Toto je najvýraznejší a najvýznamnejší prínos pre našu spoločnosť.
Aj vďaka implementácii systému Solid Edge na konštrukčné divízie a zvýšeniu pomeru tvorivej práce sa naša spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE a.s. mohla úspešne uchádzať o technicky náročné zákazky v domácich a zahraničných tendroch. Spomedzi mnohých spomeniem najvýraznejší úspech, keď sme získali zákazku pre Európske centrum jadrového výskumu v Ženeve (CERN) Švajčiarsko v konkurencii 78 európskych firiem.
O správnej voľbe svedčia aj ocenenia a úspechy, ktoré sme po zavedení systému Solid Edge dosiahli:.

 • 2003 – CENA VEĽTRHU za MANIPULÁTOR MT 80 A
  Medzinárodný strojársky veľtrh 2003, Nitra
 • 2004 – Cena ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2004 v kategórii „PRESTÍŽNA ORGANIZÁCIA VÝSKUMU A VÝVOJA“
  za dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji výrobkov ťažkej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku
 • 2005 – ZLATÁ PLAKETA 2005 pre ZTS VVÚ KOŠICE – CERN, Švajčiarsko
  za vynikajúce výsledky v produkcii Robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli urýchľovača v CERNe, Ženeva, Švajčiarsko

XIMEA, s.r.o.

Autor: | Referencie

Spoločnosť XIMEA je inovačným výrobcom kamier využívaných v aplikáciách priemyselnej automatizácie, ako aj moderných vedeckých produktoch.

Prínosy z používaného riešenia NX:

 • čas ušetrený integrovaným prepojením medzi CAD, CAM, a podsystém Drafting nám zrýchlil vývoj produktov a ich dokumentáciu o 40 %,
 • využitie generovaných 3D modelov mechaniky pri návrhu vnútornej elektroniky znížilo chybovosť a výskyt kolízií komponentov o 60 %,
 • presné a prehľadné 3D modely, rezy a popisy produktov zrýchlili komunikáciu so zákazníkmi, a zjednodušili integráciu našich produktov o 30 %.

Max Larin, XIMEA, s.r.o.