Skip to main content

SOVA Digital je súčasťou európskeho centra digitálnych inovácií EXPANDI 4.0

Autor: 21. októbra 2022Tlačové správy

SOVA Digital je jedným z autorov víťazného projektu EXPANDI 4.0, ktorý vybrala Európska komisia v grantovom programe pre vytvorenie siete Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) zodpovedných za digitálnu transformáciu podnikov a organizácií v európskom priestore. Spolu s EXPANDI 4.0 začína na Slovensku pôsobiť 5 centier, v rámci Európy celkovo 136 centier. Spoločnosti v nich nájdu komplexný súbor informácií, služieb a potrebnej pilotnej infraštruktúry na splnenie svojich potrieb v oblasti digitálnej transformácie. Služby EDIH-ov budú dostupné bezplatne.

EXPANDI 4.0 zameriava svoje služby primárne na malé a stredné priemyselné podniky, digitálnu transformáciu ich procesov a riadenia, ich súčasťou sú tiež riešenia kybernetickej bezpečnosti, edukácia a poradenstvo v oblasti digitalizácie. Ponuka služieb je postavená koncepčne – od auditov, cez testovanie pred investíciami, poradenstvo v strategickej a implementačnej oblasti, až po vzdelávanie a prehlbovanie zručností, či podporu v oblasti financovania digitalizačných riešení.

Sme hrdí, že EXPANDI 4.0 bol zaradený do skupiny európskych centier digitálnych inovácií a SOVA Digital je jeho kľúčovou súčasťou. Aktivity konzorcia umožnia podnikom získať prístup k znalostiam, testovacím centrám a partnerským sieťam, ktoré potrebujú na úspešné prijatie digitálnych  a inovačných riešení. SOVA Digital sa primárne zameria na oblasť služieb digitálneho auditu, analýzy potenciálu príležitostí na dosiahnutie digitalizačných zmien a manažmentu podnikových dát,“ povedal Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

SOVA Digital si v posledných rokoch vybudovala pozíciu lídra pre komplexné riešenia v oblasti digitálnej transformácie malých a stredných priemyselných podnikov, a výrazne zvýšila svoj potenciál vytvorením testovacieho pracoviska TestBed 4.0 zameraného na technológie a procesy Industry 4.0. Hodnotu svojich expertných skúsenosti a know-how zvyšuje spoluprácou s ďalšími silnými hráčmi konzorcia. Jeho súčasťou je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, spoločnosti SOITRON a Matador, Národné centrum robotiky a Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM.

Viac o EDIH-och, ich poslaní, službách a možnostiach využitia podnikmi