Skip to main content

SOVA Digital – priekopník priemyselného inžinieringu oslavuje 30 rokov

Autor: 2. júna 20213 júna, 2021Tlačové správy

Bratislava, 2. jún 2021   Spoločnosť SOVA Digital tento rok oslavuje tridsať rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Od mája 1991 prináša inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, prekonávať limity, rásť a silnieť. Priniesla dlhodobý program zameraný na aplikáciu Industry 4.0 riešení v slovenskom priemysle. Okrem iných inteligentných riešení vyvinula informačný systém pre strojárske firmy, uviedla do života digitálne dvojča pre oblasť výroby a logistiky, či testbed pre Industry 4.0 riešenia vo výrobných podnikoch. Aktuálne prichádza s programom INTEGRID, ktorý podniky prevedie cez riziká a problémy digitálnej transformácie.

SOVA Digital vznikla v máji 1991. S odstupom troch dekád jeden zo zakladateľov spoločnosti, Oskár Bomba, hodnotí kontexty, v ktorých začala SOVA Digital svoju činnosť: “Začali sme sa rozbiehať v komplikovanom období
v začiatkoch voľného trhu po páde železnej opony, v prostredí divokej privatizácie, ale aj rozdelenia krajiny, ktoré sprevádzali špecifické javy. Na druhej strane sme denne objavovali nesmiernu silu, odbornosť, zručnosť a nadanie našich ľudí. Dnes tu máme úplne iný svet. Po tridsiatich rokoch sú na trhu etablovaní globálni hráči, úspešné domáce podniky, vybudovaná široká dodávateľská sieť. 
Vývoj zásadne zmenil priemyselné prostredie a dynamiku v celom výrobnom priemyselnom odvetví.“  

Medzi mnohé pionierske riešenia SOVA Digital patrí presadzovanie progresívnych technológií, ktorými podporila prechod podnikov do 3D konštrukčného prostredia. Ako prvá začala presadzovať Product Data Management systémy riadenia a priniesla do podnikov Teamcenter. Okrem iných progresívnych riešení vyvinula na mieru potrieb strojársky orientovaných podnikov komplexný informačný podnikový systém CITO. „Vydávali sme sa ťažšou, priekopníckou cestou. Prepojení s výzvami globálneho trhu a potrebami lokálnych výrob, sme do podnikov prichádzali s novými progresívnymi produktmi a riešeniami. Toto bola a je cesta, ktorá ich posúva ďalej a my rastieme spolu s nimi,“  konštatuje ďalší zo zakladateľov spoločnosti Igor Fingerland.

SOVA Digital dnes udáva trendy v digitalizácii priemyselných podnikov. Už v roku 2015 spustila dlhodobý program zameraný na aplikáciu Industry 4.0 riešení v jednotlivých segmentoch priemyslu. Do podnikov priniesla koncept digitálneho dvojčaťa a otvorila prvý TestBed 4.0 na Slovensku. Digitalizačné riešenia paralelne prepojila s programom zameraným na šírenie osvety a vzdelávania aj prostredníctvom aktivít klastra Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM, ktorého je zakladajúcim členom. „Vďaka dlhoročne budovanému knowhow sme dnes na trhu digitálnych riešení pre výrobné podniky jedineční. Rozhľadom, praktickými skúsenosťami, rozsahom znalostí, odborným know-how ale aj individuálnym prístupom k jednotlivým zadaniam. Tak rozsiahla výbava nám umožňuje vstúpiť do akýchkoľvek podnikových procesov, “ hodnotí Martin Morháč, zakladateľ a predseda predstavenstva SOVA Digital.

Aktuálne SOVA Digital uvádza na trh dlhodobý program INTEGRID, ktorého ambíciou je previesť priemyselné podniky cez riziká, nástrahy a problémy digitalizácie a nasmerovať ich k reálnej digitálnej transformácii. Program je postavený na troch pilieroch – adaptácii, integrácii a networkingu. Na začiatku sa primárne sústreďuje na vertikálnu integráciu a vyriešenie vnútorných potrieb. Tá postupne prechádza do horizontálnej integrácie a spájaniu s dodávateľmi a zákazníkmi. Na konci programu stojí digitálny podnik, ktorého jadro tvoria fyzické produkty rozšírené o digitálne rozhrania a inovatívne služby založené na aktívnom využívaní dát, a ktorý spolupracuje so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi v priemyselných digitálnych ekosystémoch.