Skip to main content

R&D centrá priemyselných podnikov hľadajú príležitosti pre výrobu po kríze

Autor: 30. apríla 202022 júna, 2022R&D lídri, Tlačové správy

Bratislava, 30. apríl 2020   Aprílové online stretnutie R&D lídrov Slovenska informovalo o aktuálnej situácii v R&D (výskum a vývoj) centrách. Prácu centier dnes charakterizuje prehodnocovanie činností, korigovanie doterajších projektových priorít a práca v home office režimoch. Podniky sa snažia o minimalizovanie dopadov krízy a vytváranie príležitostí pre svoj rozvoj po jej skončení.  Mnohé z nich pracujú na  diverzifikácii portfólií a zmenách biznisových plánov. Inovační experti po kríze očakávajú zvýšenie digitalizácie a automatizácie prevádzok a produktov, a zvýšený dopyt po inovačných riešeniach eliminujúcich dosahy podobných situácií do budúcna. Stretnutia R&D lídrov Slovenska organizuje spoločnosť SOVA Digital spolu s Asociáciou priemyselných zväzov (APZ).

Mnohé z priemyselných podnikov v reakcii na klesajúci dopyt dočasne zatvorili výroby, iné však naďalej zaznamenávajú dopyt po dodávkach. Po prvotnom šoku sa výroby postupne začínajú rozbiehať. Koronakríza zasiahla R&D centrá podnikov v rôznej intenzite. „V nadväznosti na prijaté podnikové stratégie R&D centrá obmedzili aktivity spojené s vývojom a riadením inovácií  vo väčšej či menšej miere. Od úplného stopnutia akýchkoľvek investičných projektov, cez ich spomalenia a čiastočné obmedzenia, až po vývoj nových biznis stratégií, ktoré reagujú na súčasnú situáciu,“ informuje Vladimír Švač, špecialista pre inovačný manažment spoločnosti SOVA Digital. Z dôvodu poklesu objednávok sú však vo veľkej časti centier investície do inovačných projektov dočasne obmedzené.

R&D centrá aktuálne prehodnocujú projektové priority a spôsob riadenia, veľká časť zamestnancov pracuje v home office. „Robíme veľké poriadky v čakajúcich projektoch. Zameriavame sa na projekty s jasným benefitom pre spoločnosť a zákazníkov, ostatné musia preč,“ približuje Peter Gardošík, R&D Senior Leader Embraco Slovakia. Otto Petraška, Head of Development Drives Slovakia z BSH Home Appliances Group Michalovce dopĺňa: „Koronakríza nás privádza k exaktnejšej definícii, čo je dôležité pre firmu, aby nás to posunulo ďalej.“ Iné podniky zastihla situácia v dôležitých fázach strategických investičných projektov, ktoré na istú dobu pribrzdila „Korona nás neblaho zaskočila z pohľadu R&D aktivít. Priority sú dnes viac výrobné. Ako prežiť, nie ako rozširovať,“ popisuje situáciu Andrej Sijka, R&D Department Manager zo Schaeffleru Skalica.

R&D centrum v popradskej Tatravagónke funguje až na hygienické obmedzenia v štandardnom režime. Udržaniu dynamiky aktivít centra pomáha aj celkové nastavenie zelenej politiky EÚ, ktorá venuje veľkú pozornosť železnici. „Každý náš vagón je inovatívny. Európa smeruje od inovatívneho nákladného vagóna k inteligentnému nákladnému vlaku, v ktorom budú navzájom jednotlivé inovatívne vagóny komunikovať, bude možné ich automatizovane zoradiť podľa potreby, budú vedieť detekovať technický stav vagóna, hlásiť požiadavky na údržbu, dávať aktuálne informácie o prevádzke (GPS, teplota, zaťaženie  …),“ popisuje situáciu R&D Director, Miroslav Krakovský. Martin Paksi, GAM & CFT Leader zo spoločnosti Enics Slovakia upozorňuje na jeden z aktuálnych problémov R&D centier: „V súvislosti s testovaním nových projektov je problémom pohyb materiálu. Potrebujeme nové sample, nové vzorky. Z dôvodu lockdownov však pohyb materiálov zastal. Hľadáme alternatívy.“

Niektoré z centier v čase koronakrízy dopĺňajú svoje výrobné programy, ktorými reagujú na aktuálnu situáciu. V trnavskom závode ZF BOGE Elastmetall Slovakia, zameranom na produkciu pre automotive segment, začali tlačiť 3D štíty pre zdravotníkov. „Pripravujeme sa na ich vystrekovanie. Nevyťažené lisy plánujeme využívať aj na výrobu ochranných okuliarov,“ informuje Head of R&D Marek Zvončan. Náhradný výrobný program našli aj vo Vrábelskej spoločnosti Švec a spol.: „Tým, že nám vypadli objednávky od automotive, hľadali sme náhradný výrobný program. V priebehu šiestich dní sme vytvorili projekt dezinfekčnej brány. Dnes máme vyrobený prvý prototyp a návrhy ďalších verzií v podobe stojana na ruky, brány pre postavu človeka a brány pre vozidlá,“  popisuje inovačný projekt šéf R&D centra Norbert Brath. Na potreby spoločnosti v aktuálnej situácii reaguje aj Branson Ultrasonics: „Napriek tomu, že 60% nášho výrobného programu je zameraných na automotive, dovyvíjali sme časti zariadení pre medical sekciu a tak dnes ponúkame na trhu stroje, ktoré vyrábajú rúška,“ informuje Director of Non-Ultrasonic Engineering Marián Kyselica.

Koronakríza prináša aj nové zaujímavé pohľady na prácu, s ktorými neboli doposiaľ R&D centrá konfrontované. Podľa R&D lídrov sa výroba po kríze významne zmení. „Inovačné tímy očakávajú zvyšovanie nárokov na digitalizáciu a automatizáciu výrobných procesov a výrobkov a ďalších oblastí v celej šírke podniku. Okrem toho R&D lídri hľadajú spôsoby, ako vyriešiť mnohé praktické problémy, ako napríklad optimalizáciu procesov vývoja alebo využívanie kombinácie metodík problem solving a ďalšie,“ dopĺňa zistenia Vladimír Švač a dodáva: „Koronakríza nás stavia pred nové skutočnosti a mnohé neznáme, preto budúce stretnutie okrem iného postavíme aj na výmene konkrétnych skúseností a na  zdieľaní príkladov dobrej praxe z domácich i svetových inovačne orientovaných podnikov.“

Do diskusie o vzájomnej komunikácii a výmene skúseností sa zapojil aj Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov, ktorá vytvára komunikačnú bránu medzi štátom a priemyselnými podnikmi. Asociácia prevádzkuje komunikačno-informačnú platformu pre priemyselné podniky nazvanú spomupracuj.me, ktorú firmy a R&D lídri využívajú pre získanie potrebných informácií a podporu vzájomnej kooperácie. „V súvislosti s aktuálnou situáciou na stránku pridávame niekoľko funkcií. Nájdete tam tag Covid 19. Stránku sme rozšírili aj o kategórie Pomáhame si navzájom, ktorá je chatom pre registrované firmy a kategóriu Success stories, kde záujemcovia nájdu príbehy firiem, ktoré transformačné a iné výzvy úspešne zvládli,“ informuje o novinkách Andrej Lasz.

 

Organizátori a odborní garanti  podujatia:

SOVA Digital už 29 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR, za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. Vo februári 2020 otvorila prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0. SOVA Digital má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.
Viac informácií na www.sova.sk

Asociácia priemyselných zväzov je vyššia zamestnávateľská organizácia, ktorá zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Ako člen Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky reprezentuje viac ako 400 firiem. Asociácia ovplyvňuje hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladie dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť.
Viac informácií na www.asociaciapz.sk