Skip to main content

Aby organizácie vyhoveli meniacim sa požiadavkám trhu a zostali konkurencieschopné, musia neustále zlepšovať a inovovať. Za týmto účelom budujú výskumné a vývojové, alebo povedané inak, R&D (research and development) centrá.
Akými témami dnes R
&D centrá žijú? Akým výzvam čelia vedúci výskumu a vývoja v priemyselných podnikoch? Odpovede na tieto a ďalšie otázky hľadalo 31 R&D lídrov na štvrtom spoločnom stretnutí lídrov slovenských R&D centier. Stretnutie každoročne organizuje spoločnosť SOVA Digital pod vedením Vladka Švača, autora myšlienky budovania komunity R&D lídrov a špecialistu na inovačný manažment. Podujatie v aktuálnom roku podporil partner – spoločnosť Schaeffler Kysuce.

Organizátori pre komunitu R&D lídrov vytvárajú priestor pre networking, zdieľanie skúseností a vzájomnú spoluprácu. Na stretnutiach sa diskutuje o kľúčových témach R&D centier, prebiehajú praktické workshopy a ďalší odborný a zážitkový program. Hlavnou témou tohtoročného stretnutia bol človek. Skloňovali sa otázky profilovania R&D lídra, popisu jeho rolí a rozvíjania jeho zručností. Na pracovných workshopoch rezonovala téma budovania R&D tímov, hľadaní talentov vo vnútri podnikov či medzi študentmi, a ich prípravou na pôsobenia v tíme. Zoznam problematík, o ktorých sa na stretnutí diskutovalo, je dlhý. Zachytili sme pre vás tie najzásadnejšie.

Stredom vesmíru R&D lídra je človek

Úspešné príbehy firiem priťahujú pozornosť a inšpirujú. Preto sme medzi R&D lídrov pozvali zástupcov značiek, ktoré majú za sebou zaujímavú históriu, a reprezentujú rôzne typy biznis modelov. Zhodli sa však na kľúčovom posolstve, že najväčšou devízou, a súčasne o nič menšou výzvou, je pre firmy človek. Podľa Martina Ľuptáka z Chemosvitu Folie je dôležité správne nastavenie hodnôt v tíme. Spoločne zdieľané hodnoty tímy stmeľujú, a dávajú ich práci energiu a zmysel. Aj zástupca posledného ´baťovského´ podniku na Slovensku sa do svojho tímu snaží dostať viac spolupatričnosti a empatie. „Žijeme vo svete krízy hodnôt. V podnikoch chýba to ľudské, to ´baťovské´. Čo excel ani automatizácia nenahradí. Nepočúvame s porozumením, nerozprávame s porozumením. Človečina je však receptom k úspechu.“

Že to nie je jednoduché, a R&D líder sa musí popasovať aj s celkovou spoločenskou klímou a okolnosťami, ktoré vplývajú na ľudí v tíme, potvrdzuje svojim vyjadrením aj Lucia Pašková zo spoločnosti CURADEN Slovakia: „Chýbajúce hodnoty v slovenskej spoločnosti odráža aj fakt, že podľa prieskumu až 70% Slovenska neverí nikomu. Ťažko je v tejto klíme niečo dobré postaviť, budovať. Vysokú dôveru však požívajú zamestnávatelia, a najvyššiu slovenskí zamestnávatelia. A dnes majú silu urobiť zásadnú zmenu. Je dobré aktívne pracovať s touto témou.“

Nedostatok ľudí s potrebnými zručnosťami

Nedostatok ľudí s potrebnými zručnosťami je problémom celého priemyselného sektora. Výnimkou nie je ani oblasť R&D. V Tatravagónke Poprad majú zastabilizovaný tím, ktorý potrebujú rozšíriť pre ďalšie výzvy. Podľa vedúceho R&D centra Miroslava Krakovského ich však pre nedostatok ponuky na trhu nahrádzajú ťažko. Prijímaním mladých vývojárov prichádza potreba venovať sa im, rozvíjať ich a odovzdávať im know-how. „Pretože rozvoj vývojových centier nie je len o raste do počtu ľudí, ale aj o raste kompetencií, budovaní dôvery a smerovaní k ich komplexite,“ dopĺňa Rudolf Ivan, bývalý R&D líder, v súčasnosti úspešný kouč a mentor zo spoločnosti Roriginal.

R&D centrá majú technické podmienky na rozvoj a rast, ale chýba im tá kľúčová – ľudia. Podniky často siahajú po študentoch končiacich ročníkov stredných škôl a univerzít, robia rôzne formy intervencií na školách, vzdelávajú budúcich absolventov na svojich špecializovaných pracoviskách. Trnavský podnik BOGE Elastmetall Slovakia postavil svoj R&D tím na študentoch. „Osvedčila sa nám priama spolupráca na školách. Robíme prednášky na univerzitách. Medzi študentov chodia naši kolegovia, ktorí dokážu pritiahnuť ich pozornosť,“ informuje Marek Zvončan. Púchovský Continental pripravuje pre budúcich absolventov priamo vo svojom podniku Intership programy. „Popri programe nás vo vyhľadávaní talentov podporuje oddelenie HR, ktoré sa špecializuje vyslovene na nábor pre R&D,“ popisuje vedúci R&D Ján Ondrišík.

Za úspešnou firmou stojí spokojný zamestnanec

Zakladateľ úspešného oravského podniku MTS v Krivej, Juraj Habovštiak je oceňovaný za svoj zamestnanecký koncept podporujúci budovanie firemnej kultúry, postavenej na spokojnosti, harmónii a motivácii zamestnancov. V MTS vytvárajú podmienky pre realizáciu zamestnancov, a dávajú šancu mladým talentom. „Zameriavame sa na človeka, lebo hodnota firmy závisí od jeho odborných a morálnych kvalít. Nebojíme sa dať im právomoci, dôveru, zodpovednosť, vytvárať podmienky pre tvorivú prácu, dať ľuďom priestor pre vlastné návrhy.“

Je nepochybné, že základom úspechu R&D centier je dobre vystavaný tím ľudí, ktorí sú spokojní a motivovaní. Preto sa R&D lídri venujú svojim tímom, a spolu s nimi vytvárajú vhodné prostredie pre ich ďalšie napredovanie, kde podľa lídrov okrem znalostnej výbavy nesmie chýbať pozitívny prístup, jasné hodnoty a človečina. Matúš Bednarčík zo spoločnosti Magna PT potvrdzuje: „Ak je prístup a atmosféra v práci ľudská a pozitívna, je oveľa ľahšie pracovať a sebarealizovať sa. Som rád, že máme vo firme vybudovanú kultúru, ktorá má v sebe ľudský rozmer.“ Prístup Magny PT potvrdzuje aj Ján Habovštiak: „Našim ľuďom dávame maximálny priestor, aby mohli prejaviť to, čo je v nich najlepšie. Dôležité je nastaviť hodnoty vo firme tak, aby sme boli autentickí. Zamestnanci sa cítia dobre, a zákazníci nás majú radi.“

R&D líder – multifunkčný organizmus

Vedenie ľudí v oblasti výskumu a vývoja si vyžaduje široké spektrum zručností. Technická odbornosť je pre vedúcich výskumu a vývoja absolútnou nevyhnutnosťou, tak ako schopnosť neustáleho vzdelávania. Pre R&D lídra sú však kľúčové mäkké zručnosti. Podľa Mareka Zvončana je líderstvo hlavne o prístupe k ľuďom. Podľa iniciátora stretnutí s lídrami Vladka Švača: „Okrem technických a obchodných zručností potrebných pri raste podniku, si profil R&D lídra vyžaduje znalosti a zručnosti, ktoré mu umožnia budovať tímy a inovačnú kultúru v podniku, a vytvárať motivačné prostredie pre aktívne zapojenie sa do inovačných procesov.“

Dôležitým procesom je aj rozvoj vodcovstva, pretože vedenie zmeny si vyžaduje široké spektrum zručností. Všetky smerujú k vytváraniu kolektívnej vízie, rozvíjaniu inkluzívneho a kolaboratívneho prístupu v rámci tímu a firmy.  Ján Klimko z firmy Schaeffler Kysuce potvrdil, že 100% času venuje stratégii, rozvoju, vízii. Podľa jeho slov je aj marketérom, aj HR partnerom. Podľa Rudolfa Ivana sa rola R&D lídra počas jeho profesijného rastu presúva z technickej do psychologickej roviny: „Rozumieť osobnosti člena tímu a pracovať s jeho charakterom, byť empatický, to si vyžaduje veľkú porciu psychologických zručností.“ Vyťaženosť, zodpovednosť, náročná práca s ľuďmi si nárokuje aj na schopnosť vedieť oddychovať, nájsť spôsob ako načerpať energiu. Návody lídrov, ako na to, sa rôznili, ale základným prístupom, na ktorom sa zhodli všetci, je udržať si potrebný balans medzi osobným a pracovným životom.

Dajme o sebe vedieť

V diskusiách R&D lídrov sa zatiaľ rozpačito a sporadicky, ale aj na aktuálnom stretnutí, vynára potreba budovania povedomia o R&D centrách, ich význame, aktivitách a úspechoch. Podľa komunity R&D lídrov nie je dostatočne jasné, dokonca ani firemným kolegom z iných oddelení, čo tieto z pohľadu podnikových kolegov ´investične náročné oddelenia´ robia. „Preto sa budeme do budúcna snažiť postaviť nástroje a formáty, ktoré pomôžu R&D komunite dať o sebe vedieť, vzájomne sa informovať, zdieľať use casy, svoje úspešné príbehy, predstaviť zaujímavé osobnosti. Komunikovať nielen k vonkajšiemu publiku, ale aj do vnútra firiem,“ informuje Vladko Švač.

Z pohľadu lídrov je dôležité dať vedieť aj o potenciáli slovenských podnikov v oblasti tvorby pridanej hodnoty. Ako poznamenal Martin Ľupták, že nie sme len montážnou dielňou, ale vieme dávať produkcii našich podnikov pridanú hodnotu. Samotné Stretnutie R&D lídrov je jedným z nástrojov na budovanie komunity, zdieľanie znalostí a príkladov dobrej praxe. Martina Ďurková z michalovskej BSH Drives and Pumps dopĺňa: „Riešime tie isté témy, tie isté problémy. Želám si, aby sa tieto stretnutia organizovali aj do budúcna. Je to jedna zo skvelých možností, ktorá pomáha nášmu vzájomnému prepojeniu. Nevnímajme sa ako konkurencia, ale nájdime spôsob ako si pomáhať ako partneri.“

Z atmosféry stretnutia:

R&D lídri si vypočuli zaujímavé príbehy firiem. Diskusie boli veľmi živé a inšpiratívne. Svoje profesijné  skúsenosti s komunitou R&D lídrov zdieľali – zľava:  Martin Ľupták – Chemosvit Folie, Matúš Bednarčík – Magna PT, Juraj Habovštiak – MTS, Lucia Pašková – CURADEN Slovakia a moderátor diskusie Vladimír Švač – SOVA Digital.

Zaujímavé pohľady na budovanie inovačných tímov priniesli aj – zľava: Ján Ondrišík – Continental Púchov, Ján Klimko – Schaeffler Kysuce, Martina Ďurková – BSH Drives and Pumps, Miroslav Krakovský – Tatravagónka Poprad. Diskusiu moderoval, a svojimi skúsenosťami z pozície dlhoročného úspešného R&D lídra do diskusie prispel, kouč a mentor Rudolf Ivan – Roriginal.

Workshopy namiešali optimálny pomer informácií, inšpirácií a podnetov z praxe. Jednou z tém workshopu boli problémy „nováčikov“ v R&D tímoch.

Vo večernom programe sme privítali ďalšieho inšpiratívneho hosťa – Richarda Lintnera, legendárneho hokejistu, ktorý počas svojej aktívnej kariéry prešiel klubmi NHL, KHL, ale aj švédskou, švajčiarskou aj fínskou ligou. Hrával v reprezentačnom drese, aj na olympiáde. Je jedným zo zlatých chlapcov, ktorí v roku 2002 vybojovali pre Slovensko najcennejší kov na MS vo švédskom Göteborgu. Mohlo by sa zdať, že po intenzívnom pracovnom dni sme programom s Richardom prelaďovali len na príjemne oddychový večer. Áno, bola to pre všetkých zážitkovo-relaxačná udalosť, ale Richardova návšteva zanechala aj profesijné posolstvá. Ako úspešný hokejový funkcionár sa s R&D lídrami podelil aj o zaujímavé odborné myšlienky. Okrem iného aj o pozitívnom prístupe k práci, k ľuďom v tíme, ale aj k celkovému mentálnemu nastaveniu človeka na úspech.

Toto sú účastníci štvrtého ročníka Stretnutia R&D lídrov 2023 v Belej. Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy, ktoré sa nám od nich vracajú, a v ktorých stretnutie hodnotia ako užitočné a podnetné. Stretnutie, z ktorého si odnášajú celý komplex využiteľných informácií načerpaných prostredníctvom prezentácií, pri workshopoch, v diskusiách s hosťami, či pri networkingu s kolegami.

Vybrané R&D centrá na Slovensku:

Pohľad na kooperujúce R&D centrá a technické univerzity, ktoré navštevujú Stretnutia R&D lídrov, alebo s nimi spolupracujeme na rôznych iných projektoch, sa rozrastá. Veríme, že sa budeme aj do budúcna vzájomne podporovať v budovaní R&D komunity pre rozvoj inovačného potenciálu a inovačnej kultúry v podnikoch.

Fotografie zo stretnutia