Skip to main content
Kategória

NX – Novinky

Predbehnúť konkurenciu je možno jednoduchšie ako si myslíte

Autor: NX – Novinky

Vývoj dnešných výrobkov je multiprofesný
V súčasnosti sa pri návrhu výrobkov stále viac spájajú rôzne inžinierske profesie, ako napríklad mechanická konštrukcia, elektro konštrukcia a PLC programátori. Každá z týchto profesií má svoje špecifické nástroje, ktoré umožňujú jednoduchšie, rýchlejšie a kvalitnejšie navrhnúť svoju časť finálneho výrobku. Takáto spolupráca rôznych profesií však prináša aj problémy.

Prvý problém vzniká už pri tvorbe a prezentácii konceptu funkcie stroja, či už zákazníkovi alebo konštruktérskemu tímu. Pokiaľ sa koncept rozkresľuje na papier, ale aj ak sa urobí zjednodušený model v CAD systéme, popis jeho funkčnosti sa spisuje do ďalšieho dokumentu. Tu môže vznikať množstvo nedorozumení a chýb pri interpretácii tohto popisu, ale môže sa tiež stať, že sa prehliadne dôležitý detail, ktorý má vplyv na cenovú ponuku alebo funkčnosť stroja .

Ďalším problémom je vzájomná závislosť jednotlivých profesií. Ak mechanická konštrukcia nemá dokončenú svoju časť práce, elektro konštrukcia si síce môže pripraviť základné komponenty, ale presné parametre môže špecifikovať, až keď je dokončená mechanická konštrukcia. Podobne závislí sú PLC programátori od mechanickej konštrukcie, ale aj elektro konštrukcie. Sú teda na konci tohto reťazca. To im spôsobuje nemalé problémy pri ukončovaní projektu, najmä ak projekt mešká. Programátori sú tí, ktorí majú potom najmenej času na dokončenie svojej práce. Navyše, pri odlaďovaní stroja sa môžu ukázať chyby mechanickej, či elektro konštrukcie. Opravy v takejto neskorej fáze sú obyčajne nákladnejšie a zdĺhavejšie, ako opravy v skorších fázach projektu.


Tradičná práca na projekte mechanickej konštrukcie, elektro konštrukcie a PLC programátorov

Vývoj sa dá výrazne skrátiť paralelnou prácou všetkých profesií
Existuje však riešenie, ktoré dokáže spojiť jednotlivé profesie už pri tvorbe konceptu. Zjednodušenému modelu zostavy stroja je možné pridať kinematické väzby a ich vzájomné závislosti, ako napríklad sledovanie stavu snímača, a na základe neho spúšťať či zastavovať jednotlivé časti stroja. Nezáleží pritom, v akom CAD systéme bol urobený základný model stroja. Tiež je úplne jedno, či všetky komponenty stroja sú robené ako samostatné komponenty zostavy, alebo len ako tzv. „Multi body teleso“. Tvorba takéhoto funkčného konceptu pritom zaberie len zlomok času z tvorby statického modelu stroja. Umožňuje však ďaleko lepšie pochopenie funkčnosti stroja, a vytvorenú logiku riadenia je možné exportovať vo formáte PLC Open XML, ktorý môže PLC programátor použiť ako podklad pre tvorbu PLC programu. Podobne z jednotlivých pohonov je možné exportovať ich charakteristiky priebehu krútiaceho momentu, výkonu, otáčok…, a použiť ich ako podklady pre výber vhodných parametrov pohonu. V prípade použitia katalógu pohonov SIZER od firmy Siemens, je dokonca možné tieto charakteristiky načítať, a systém podľa priebehu vyhodnotí vhodnosť vybraného pohonu.


Paralelná spolupráca mechanickej konštrukcie, elektro konštrukcie a PLC programátorov

Všetky tri profesie teda môžu začať so svojou prácou hneď po vytvorení konceptu. Vytvorená kinematika stroja na zjednodušenom modeli sa pritom zachová, aj keď sa zjednodušené časti nahradia detailnou konštrukciou. Teda pôvodný koncept sa postupne dopĺňa o detailnú strojárenskú konštrukciu, parametre elektro komponentov, a je možné napojiť signály z PLC na jednotlivé pohony či snímače, a overovať funkčnosť programu na virtuálnom modeli stroja. To prinesie výraznú úsporu času a peňazí pri odlaďovaní stroja, ale odhalí aj prípadné chyby jednotlivých profesií.


Koncepčný návrh manipulátora s vytvorenou kinematikou a logikou

Nástroj sa volá NX Mechatronics Concept Designer
Riešenie, ktoré umožňuje spojiť všetky tri profesie, teda mechanickú konštrukciu s elektro konštrukciou a PLC programátormi sa nazýva NX Mechatronics Concept Designer od spoločnosti Siemens. Je to jeden zo systémov od Siemensu, ktoré prepájajú virtuálny svet s reálnym. V tomto prípade je určený pre simuláciu práce jednotlivých výrobných strojov. Siemens má v portfóliu aj riešenia pre simuláciu a programovanie výrobných buniek, ale aj pre optimalizáciu tokov v celom výrobnom závode.

NX Mechatronics Concept Designer dokáže spolupracovať nielen s natívnymi dátami NX, ale aj s dátami z ľubovoľného, na trhu bežne používaného CAD systému.


Detailný návrh manipulátora s napojením na riadenie z TIA Portal

Môžete, ale nemusíte si ho kúpiť. Využite naše služby
Všetky tieto riešenia sa dajú zakúpiť ako hotové produkty. Teda zákazník si zakúpi príslušný produkt, pracovníci SOVA Digital ho vyškolia na jeho používanie, a následne zákazník za asistencie našich pracovníkov začne so systémom pracovať na reálnom projekte. V prípade, že zákazník nevie plnohodnotne využiť takéto riešenie, prípadne nemá naň kapacity, ponúka spoločnosť SOVA Digital možnosť spolupráce, kedy vypracujeme celý virtuálny model stroja aj s napojením na PLC riadenie. Zákazník si tak môže overiť správnosť návrhu stroja a odladiť program na virtuálnom modeli. Môže tiež meniť parametre vstupov a simulovať rôzne scenáre správania sa stroja.

Ak máte záujem vyskúšať takúto formu spolupráce, prípadne sa chcete dozvedieť viac o tomto riešení, neváhajte nás kontaktovať.

Školenia NX CAD a NX CAM základy – 2020

Autor: NX – Novinky

Vážení priatelia,
pripravili sme pre vás verejné školenia 2020 – základy NX:

Táto forma školenia je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú vyškoliť menší počet ľudí (1 – 3) a nevyžadujú špecifické požiadavky.
Viac informácií nájdete TU.

V prípade vášho záujmu kontaktujte:
juraj.zahradnik@sova.sk
alebo
martin.veselenyi@sova.sk

2019 Simcenter Conference

Autor: Femap – Novinky, NX – Novinky

Tohtoročná konferencia Siemens Digital Industries Software 2019 Simcenter Conference sa uskutoční 2. až 4. decembra v Amsterdame.

Táto konferencia je významnou udalosťou pre celé portfólio riešení Siemens pre testovanie, simulácie a vývoj. Hlavnou témou je prínos simulácií a testovania k dosiahnutiu Digitálneho dvojčaťa (Digital Twin) pri vývoji pre produkt v celom svojom životnom cykle.

Program konferencie je rozdelený do niekoľkých paralelných sekcií s množstvom príspevkov pokrývajúcich portfólio Simcenter simulácií a testovania – Simcenter 3D, LMS, CD-Adapco, Tass, Mentor a iné.

Viac informácií a prihlásenie

Simcenter 3D 2019.2

Autor: Femap – Novinky, NX – Novinky

Najnovšia verzia Simcentra 3D prináša riešenie elektromagnetizmu pre nízke aj vysoké frekvencie, ktoré je rýchlejšie ako pri iných výpočtových nástrojoch a jeho napojenie na iné druhy výpočtov umožňuje multifyzikálne riešenie simulácií.

Tvorba výpočtových modelov pre CFD môže byť rýchlejšia vďaka novej vnorenej metóde tvorby hraníc v module Simcenter 3D Flow.

Otvorenosť riešenia Simcenter 3D umožňuje riešiť dynamiku (vibrácie) v ANSYSe alebo Abaquse a následne ich aplikovať ako zaťaženie v štrukturálnych alebo vibro-akustických výpočtoch.


Priamejšiu spoluprácu s kolegami z testovacieho oddelenia umožňuje vylepšené užívateľské prostredie medzi Simcenter 3D a Simcenter Testlab.

Viac informácií nájdete na stránke Siemens PLM

Simulácia NC-kódu

Autor: NX – Novinky
Jedným z benefitov prípravy NC programu prostredníctvom CAM softvéru je určite aj možnosť verifikácie samotného procesu obrábania. Jej využitie je na odhalenie možných kolízií, nežiadúcich pohybov alebo aj na overenie, či je opracovávaná súčiastka zhodná s modelom. Úroveň takejto verifikácie by sa dala rozdeliť do štyroch skupín podľa komplexnosti.

Viac

Solid Edge alebo NX?

Autor: NX – Novinky, Solid Edge – Novinky

Ako sa v tom vyznať? Máme si vybrať Solid Edge alebo NX?
Uvedené dva systémy sú síce od jedného dodávateľa, ale každý je určený pre iný segment zákazníkov. Základným rozhodovacím kritériom by mala byť vždy užívateľská potreba.


Máte odberateľa alebo matku, ktorí vám diktujú čo máte používať?

Na trhu existuje mnoho veľkých firiem, užívateľov NX alebo Solid Edge, ktorí vyžadujú, aby ich dcéry alebo subdodávatelia používali buď NX alebo Solid Edge. Pre týchto subdodávateľov/dcér je to koniec diskusie – potrebujú NX alebo potrebujú Solid Edge.

Potrebujete plne integrované CAD / CAM / CAE prostredie?
Ak chcete akúkoľvek kombináciu CAD / CAM / CAE dohromady, mali by ste sa pozrieť na NX , ako na prvý na trhu vôbec (NX má najlepšie integrované prostredie zo všetkých CAD systémov na trhu). Solid Edge má vytvorenú výbornú integráciu s ostatnými nástrojmi z portfólia Siemensu, ale nie je až tak dokonale integrovaný ako NX .

Existujú špecializované aplikácie v NX , ktoré sa zameriavajú na vaše podnikanie?
Môže to byť napríklad konštrukcia foriem alebo postupových nástrojov, pre ktoré má NX vynikajúce aplikácie.
Môže to byť práca s plechmi, pre ktoré zase Solid Edge ponúka asi najlepšie riešenie na trhu.
Ďalším z tých, ktoré je najviac vidieť, je high – end plošné modelovanie. Solid Edge má dobré nástroje na úpravy povrchov, ale nedosahujú úroveň NX.
Existuje niekoľko iných nástrojov v Solid Edge, ktoré neexistujú v NX a naopak. Pritom práve tieto môžu byť kľúčovou požiadavkou pre danú spoločnosť.

Potrebujete, aby užívatelia rýchlo zvládli daný softvér?
Solid Edge sa dá  veľmi rýchlo naučiť a plnohodnotne používať. NX je v porovnaní so Solid Edge na zvládnutie trochu náročnejšie.

Potrebujete svoj systém mať podľa možnosti čo najflexibilnejší?
NX je vo viacerých prípadoch oveľa flexibilnejší. Napríklad, ak Solid Edge ponúka tri spôsoby, ako robiť danú funkciu, NX ich má šesť.

Hľadáte systém na návrh výrobku a potrebujete chŕliť výkresy?
V tom prípade sa najprv pozrite na Solid Edge. Ak zistíte, že Solid Edge niečo nedokáže robiť, tak potom posúďte NX.

Cena je „až“ na prvom mieste?
Ľudia majú predstavu, že základná verzia NX stojí 20.000,- eur.  Čo je nezmysel. Cena za vstupnú úroveň NX v trochu oklieštenej verzii stojí 7500,- eur.
Vstupná verzia Solid Edge začína na úrovni 3.750,- eur (ak nepočítame 2D verziu, ktorá je dodávaná za 0,- eur).
Samozrejme, s rozširovaním funkčnosti idú ceny nahor, ale tieto vstupné verzie, alebo mierne rozšírené verzie majú schopnosť uspokojiť potreby mnohých malých a stredných podnikov.