Skip to main content

Spolupráca STUBA Green Team – SOVA Digital

Autor: 15. mája 201815 augusta, 2018NX – Novinky

CAD softvér je pre technicky zamerané projekty v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Prináša úsporu času potrebného na vývoj, viac priestoru na zlepšenie a premyslenie návrhov jednotlivých súčiastok z hľadiska zmontovateľnosti, šetrí prostriedky, keďže súčiastka sa vo virtuálnom prostredí namontuje na správne miesto a skontroluje sa, či je všetko v poriadku, a v neposlednom rade, 3D modely súčiastok je možné odsimulovať priamo v počítači, vďaka čomu sa dá výrazne urýchliť a zjednodušiť ich vývoj.

Projekt STUBA Green Team je projekt Slovenskej technickej univerzity, ktorý sa snaží o lepšie prepojenie praxe a vzdelania hravejšou cestou. Študenti, ktorí sú súčasťou tohto projektu, majú za úlohu navrhnúť, zabezpečiť výrobu a skonštruovať závodnú formulu súťaže Formula Student Electric. Členovia tímu sa následne so svojím vozidlom postavia na štartovaciu čiaru s ostatnými technickými univerzitami z celého sveta, a vyhráva to najlepšie skonštruované vozidlo, čo je obrovská motivácia pre tím, keďže sa vieme priamo porovnať so zvyškom sveta. Konkurencia v tejto závodnej kategórii je na vysokej úrovni, čo nás aj našich členov ženie dopredu ohromným tempom. Preto projekt nie je možné robiť metódou pokus omyl, keďže časovo, finančne a aj z hľadiska konkurencieschopnosti to nie je reálne. Miesto toho musíme mať najskôr 100%-ný 3D model celej zostavy auta, na ktorej vyladíme a prispôsobíme každý detail. Na základe 3D modelu odsimulujeme všetky dôležité súčiastky, aby sme si boli istí, že sú maximálne zoptimalizované a zároveň vyrobiteľné. Mnohokrát sú súčiastky veľmi komplikované a firmy, ktoré nám pomáhajú s výrobou, nám odporučia určité úpravy kvôli vyrobiteľnosti. Tieto úpravy sa opätovne mnohokrát dajú urobiť relatívne na počkanie vďaka používaniu CAD softvéru, a okrem toho je možné okamžite odpozorovať vplyv každej drobnej zmeny na celú zostavu vozidla. Siemens NX poskytuje aj možnosť rýchlej MKP analýzy, ktorú používame na kontrolu zavesenia. Je výhodná, keďže sa nachádza priamo v CAD, netreba pracovať s ďalším veľkým softvérom a konvertovať jednotlivé modely do iných formátov.

V našom projekte je takéto riešenie nevyhnutnosťou, keďže sa snažíme o najlepšie možné výsledky v relatívne krátkom čase. CAD softvér Siemens NX, ktorý nám poskytuje SOVA Digital, patrí medzi profesionálne CAD riešenia, a z vlastnej skúsenosti, ale aj zo skúsenosti mojich tímových kolegov viem, že tento softvér je pre nás v mnohom prínosom. Keďže sme študentský projekt, mnohokrát k nám prichádzajú ľudia bez akýchkoľvek skúseností. Preto je viac než len vítané, keď sa dokážu naučiť prácu s CAD pokiaľ možno v najkratšom čase. Tu je NX so svojím priateľským a prehľadným používateľským prostredím obrovským prínosom. Intuitívnosť prostredia znamená, že často sa naši členovia naučia pracovať s NX aj sami po veľmi krátkom čase. Okrem samotného prehľadného CAD softvéru sú veľkou pomocou pri zaúčaní nových členov do tímu aj ochotní ľudia zo SOVA Digital, ktorí nám poskytujú školenia na základy práce v NX a vedia nám veľmi rýchlo pomôcť aj s komplikovanejšími problémami, ktoré sa vyskytujú počas samotného návrhu.

Veľkým zlomovým momentom v práci s 3D dokumentáciou je pre nás aj tohtoročná snaha zaviesť Siemens Teamcenter, čo je databázový systém na správu 3D dokumentácie. Očakávame od neho vyššiu efektivitu tímovej prace počas návrhu, jednoduchšiu správu 3D dokumentácie a v neposlednom rade vďaka tomuto systému zaniknú problémy so stratenou alebo duplicitnou dokumentáciou.

Náš projekt a jeho myšlienka by bola bez firiem ako je SOVA Digital, ale aj mnohých ďalších nerealizovateľná, a preto im za celý tím ďakujem za spoluprácu a podporu.

Peter Hladiš, STUBA GREEN TEAM