Skip to main content
Kategória

Femap – Novinky

Simcenter FEMAP 2020.1

Autor: Femap – Novinky
Aktuálna verzia Simcenter Femap prináša konzistentné rozhranie nových ikon s podporou pre vysoké rozlíšenie 4K. Unifikovaná architektúra pre označovanie (čísla) v grafickom priestore umožňuje nastavovať rôzne formáty pre rôzne typy hodnôt (Digit Control Methods). Viac

2019 Simcenter Conference

Autor: Femap – Novinky, NX – Novinky

Tohtoročná konferencia Siemens Digital Industries Software 2019 Simcenter Conference sa uskutoční 2. až 4. decembra v Amsterdame.

Táto konferencia je významnou udalosťou pre celé portfólio riešení Siemens pre testovanie, simulácie a vývoj. Hlavnou témou je prínos simulácií a testovania k dosiahnutiu Digitálneho dvojčaťa (Digital Twin) pri vývoji pre produkt v celom svojom životnom cykle.

Program konferencie je rozdelený do niekoľkých paralelných sekcií s množstvom príspevkov pokrývajúcich portfólio Simcenter simulácií a testovania – Simcenter 3D, LMS, CD-Adapco, Tass, Mentor a iné.

Viac informácií a prihlásenie

Simcenter 3D 2019.2

Autor: Femap – Novinky, NX – Novinky

Najnovšia verzia Simcentra 3D prináša riešenie elektromagnetizmu pre nízke aj vysoké frekvencie, ktoré je rýchlejšie ako pri iných výpočtových nástrojoch a jeho napojenie na iné druhy výpočtov umožňuje multifyzikálne riešenie simulácií.

Tvorba výpočtových modelov pre CFD môže byť rýchlejšia vďaka novej vnorenej metóde tvorby hraníc v module Simcenter 3D Flow.

Otvorenosť riešenia Simcenter 3D umožňuje riešiť dynamiku (vibrácie) v ANSYSe alebo Abaquse a následne ich aplikovať ako zaťaženie v štrukturálnych alebo vibro-akustických výpočtoch.


Priamejšiu spoluprácu s kolegami z testovacieho oddelenia umožňuje vylepšené užívateľské prostredie medzi Simcenter 3D a Simcenter Testlab.

Viac informácií nájdete na stránke Siemens PLM

Simcenter FEMAP 2019.1

Autor: Femap – Novinky

Radi dávame do pozornosti vydanie novej verzie Simcenter FEMAP 2019.1. Odteraz je vydávanie novej verzie FEMAP plánované dvakrát ročne – toto je prvé tohtoročné vydanie.

Pomenovanie Simcenter FEMAP, podobne ako v prípade Simcenter Nastran, označuje príslušnosť programu do komplexného portfólia Simcenter, pod ktorým Siemens PLM vedie všetky simulačné nástroje a služby.

Toto posledné vydanie obsahuje množstvo vylepšení, ktoré zvyšujú produktivitu procesu simulácií. Pri vytváraní výpočtového modelu je k dispozícii vylepšenie výberu zobrazených entít a úpravy geometrie (delenie). Novou funkčnosťou pri sieťovaní je automatické generovanie pyramídových prvkov, ako prechod medzi hexa- a tetra- sieťou, a možnosť vyťahovať čiarové prvky do plošných, plošné do objemových ťahaním po krivkách prvkov, čo umožňuje vytvárať tvarovanú mapovú sieť. Aktualizácia sa týka tiež integrácií riešičov pre Nastran, Ansys a Abaqus. Post proces prináša nové spôsoby výberu výsledkov.

Podobne ako v posledných verziách, užívatelia s licenciou na USB (dongle) si musia aktualizovať kódy licencie. Tí, ktorí majú sieťovú licenciu a používajú FLEXlm, musia aktualizovať licenčný server a vyžiadať novú licenciu.

Viac informácií nájdete na stránkach Siemens PLM Comnunity

Femap – nová verzia 11.3

Autor: Femap – Novinky
Nová verzia Femapu je k dispozícii. Ponúka vylepšenia vo všetkých aspektoch simulačného procesu od prípravy modelu, sieťovania, riešenia až po vyhodnotenie. Ako sa k novej verzii vyjadril George Laird: „Je to prepracovaná verzia. Ako dobre vybrúsený nôž.“  Viac

Femap 11.2 – v ústrety zákazníkom

Autor: Femap – Novinky
Od svojho počiatku vychádza vývoj Femapu z požiadaviek zákazníkov. Femap sa tým stal silne užívatelsky orientovaným riešením. Najnovšia verzia nie je výnimkou. Prináša nové a vylepšené nástroje určené pre úpravu geometrie, sieťovania, izvýšenéh o výkonu riešiča.

Viac