Skip to main content

Aktuálna verzia Simcenter Femap prináša konzistentné rozhranie nových ikon s podporou pre vysoké rozlíšenie 4K. Unifikovaná architektúra pre označovanie (čísla) v grafickom priestore umožňuje nastavovať rôzne formáty pre rôzne typy hodnôt (Digit Control Methods).

V tejto verzii sú vylepšené možnosti editácie geometrie využitím synchrónnej technológie Siemens (video). Robustnejšou je tiež funkcia odstránenia zaoblení (Blend Removal).

Zaujímavé vylepšenia sa týkajú aj sieťovania. Definovanie Washer umožňuje riadiť orientáciu, pre kontrolu siete je k dispozícii nový príkaz Mesh Interference. Drobné zmeny sa týkajú sumarizácie síl, riadenia hladín, funkcie Sweep – Along Mesh, Rigid atď.

Drobné vylepšenia sa týkajú aj nastavení pre riešiče, tak k Simcenter Nastranu (nastavenia pre SOL401 a SOL402), ako aj pre ANSYS, LS-DYNA a ABAQUS.

 

Viac informácií v PDF. (EN)