Skip to main content

Simcenter 3D 2019.2

Autor: 23. júla 20196 augusta, 2019Femap – Novinky, NX – Novinky

Najnovšia verzia Simcentra 3D prináša riešenie elektromagnetizmu pre nízke aj vysoké frekvencie, ktoré je rýchlejšie ako pri iných výpočtových nástrojoch a jeho napojenie na iné druhy výpočtov umožňuje multifyzikálne riešenie simulácií.

Tvorba výpočtových modelov pre CFD môže byť rýchlejšia vďaka novej vnorenej metóde tvorby hraníc v module Simcenter 3D Flow.

Otvorenosť riešenia Simcenter 3D umožňuje riešiť dynamiku (vibrácie) v ANSYSe alebo Abaquse a následne ich aplikovať ako zaťaženie v štrukturálnych alebo vibro-akustických výpočtoch.


Priamejšiu spoluprácu s kolegami z testovacieho oddelenia umožňuje vylepšené užívateľské prostredie medzi Simcenter 3D a Simcenter Testlab.

Viac informácií nájdete na stránke Siemens PLM