Skip to main content

Digitálne dvojča

Digitálne dvojča je riešenie postavené na zbere dát z procesov, ich vyhodnocovaní a následnom optimalizovaní týchto sledovaných procesov.

 

Digitálne dvojča získalo prestížne ocenenie Inovatívny čin roka 2016 v kategórii Technologická inovácia.

Poslaním digitálneho dvojčaťa
je vedieť rýchlo a presne povedať:

  • čo spôsobilo nejakú nežiadanú udalosť vo výrobnom alebo v logistickom procese, napríklad prestoj, a zároveň aj odporučí ako to riešiť, ako predchádzať takýmto situáciám
  • ako usporiadať, optimalizovať poradie zákaziek tak, aby výroba vzhľadom na aktuálny plán vyprodukovala čo najviac výrobkov
  • kedy vymeniť nástroj, pretože sa dostal na hranicu svojej životnosti
  • a mnohé ďalšie podobné aplikácie…
Digitálne dvojča

vo výrobnom procese

optimalizuje riadenie výrobných liniek a procesov. Primárne sa sústreďuje na zvyšovanie produktivity

Digitálne dvojča

v logistike

rieši harmonizáciu logistických procesov a zdrojov logistiky do jedného uceleného, harmonicky fungujúceho celku

Digitálne dvojča v Embraco Slovakia

Zdroj: ATP Journal, celý článok