Všetky články od

Jozef Ferenčík

Tvorba objemovej geometrie z rastrových obrázkov

Autor: | CAD

Skúšali ste niekedy vytvoriť v CAD systéme objemový model z obrázku? Ak áno, asi viete, že to nie je jednoduché. NX1872 však prichádza s novou funkčnosťou, vďaka ktorej si môžete vytvoriť napríklad čajník s Da Vinciho Poslednou večerou v priebehu pár minút.

Nové väzby v NX a ich využitie v Animation Designer

Autor: | CAD

Nová verzia NX1847 obsahuje nové typy väzieb “Joint” a v NX1872 pribudli aj “Couplers”. Oba tieto typy zjednodušujú tvorbu kinematických zostáv, a je možné ich prevziať aj do modulu Animation Designer.
V tomto videu si ukážeme použitie väzby “Slider” a následné rozpohybovanie zostavy v Animation Designer.

Tvorba užívateľského dialógu pre výber variant zostavy

Autor: | CAD

NX umožňuje pre definíciu rôznych variant zostavy používať okrem štandardných “Arrangements” aj tzv. “Reusable objects”. Tie sú výhodnejšie v prípadoch, keď potrebujete definovať väčšie množstvo variant, pretože stačí vybrať, ktoré parametre bude užívateľ meniť a v akom rozsahu. Jednotlivé kombinácie parametrov si potom vyberá užívateľ v prehľadnom dialógu.

Hromadné premenovanie komponentov zostavy

Autor: | CAD

Občas sa stane, že potrebujeme hromadne premenovať komponenty zostavy. Stáva sa to najmä po preklade súborov z iných formátov, kedy v názve komponentov ostávajú aj pôvodné prípony. V tomto tipe si ukážeme jeden zo spôsobov premenovania – pomocou klonovania zostáv. Tento spôsob je vhodný najmä na veľký počet komponentov, pretože samotný postup je trochu komplikovanejší, ale pri veľkom počte súborov zároveň najrýchlejší.

Tvorba atribútu z rozmerov modelu

Autor: | CAD

V tomto tipe si ukážeme jeden zo spôsobov, ako preniesť hodnoty výrazov do atribútov. Toto je užitočné napríklad vtedy, ak potrebujete do rohového razítka, prípadne kusovníka, vkladať rozmery polotovarov.

Tvorba 3D PDF v NX

Autor: | CAD

Nová verzia NX1847 prináša okrem iného aj možnosť tvorby 3D PDF. V tomto videu si ukážeme základný postup ako je možné takýto dokument vytvoriť.

Export rastrového obrázku

Autor: | CAD

Občas sa stane, že je potrebné exportovať z NX rastrový obrázok. V NX je možné urobiť takýto export viacerými spôsobmi. V tomto videu si ukážeme dva najpoužívanejšie.

Tvorba rezu v skici

Autor: | CAD

V NX12.0.2 sa zjednodušil spôsob tvorby rezov v skici v prípade, že časť geometrie zakrýva skicu. V tomto videu si ukážeme tento nový spôsob tvorby rezov.